“ İndirdiğimiz apaçık delilleri ve irşad yollarını Kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenler var ya, işte onlara, hem Allah lanet eder, hem de lanet edebilecek olanlar lanet ederler. “  Bakara : 159.Ay 

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Allah resulü s.a.v buyurdular ki : İlim öğrenipte onu başkalarına anlatmayanın durumu, hazine biriktirip de başkasına yardım etmeyen kimsenin durumu gibidir. “

İbn Abdil berr. Camiu’l beyanil ilm : 1 / 125 – Camiu’s Sağir : 3.c.3468.n

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Allah resulü s.a.v buyurdular ki : Kime ilimden bir mesele sorulur da – bildiği halde – sorana söylemez ve onu saklarsa, Allah kıyamet gününde onu ateşten bir gemle gemleyecektir. “

Ebu Dacud : 4.c.3658.n – Tirmizi : 4.c.2787.n – İbni Mace : 1.c.264-266.n – Taberani M.Sağir : 1.c.105.n

“ … İbn Abbas r.a dan. Allah resulü s.a.v buyurdular ki : Bir kimseye Allah bir ilim verir de o da onu gizlerse, Allah kıyamet günü ona ateşten bir gem vurr. “

Camiu’s Sağir : 2.c.1611.n – Taberani Kebir’den

“ … Ebu Zerr ensesini göstererek şöyle demiştir : Beni öldürmek için kılıcı şuraya koysanız, ben de Rasulullah’tan işitmiş olduğum bir sözü  – siz infaz işinizi tamamlayıncaya kadar – onu ilan etmekten geri durmam. “

Buhari : 1.c.228.s

                                 Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts