İslam’ın, Namaz kılan insanlar için belirlediği saflar vardır. İlim ehli ve yaşlı insanların en önde, diğer erkekler onların arkasında, çocuklar onların arkasında ve kadınlar ise,  çocukların arkasında bulunması gerekir.

Şüphesiz ki, namaz kulun miracı ve ruhi yükseliş anıdır. Öyleyse bu anda tam bir huşu içinde ve başka şeylerle meşgul olmaktan sıyrılmak gerekir. Diğer bir ifadeyle ; hayatın bütün çekici yönlerinden ve lezzetlerinden bu ruhi yükseliş anında kopmak ve uzaklaşmak gerekir. İşte bunun içindir ki, kadının namaz anında erkeğin yanında hissedilmesi büyük fitne ve tehlikeli meşgalelerden olacağından dolayı, onun safını ayırmış ve taa arkaya bırakmıştır.

Demek ki şeriat, namazdan beklenen sonucu elde etmek için kadınların arka saflarda namaz kılmasını daha hayırlı görmüştür. Ve tabiki bunun nedeni de, namaz kılanın bu en mühim mevkide iken kötü arzuların kendini meşgul etme tehlikesini önlemektir.

{ … Ebu Hureyre r.a’dan : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : “ Erkeklerin en hayırlı safı en ön saf, en şerli safi ise en arka safıdır. Kadınların en hayırlı safı en arka saf, en şerlisi de öndeki saftır.” }

Ahmed : 2/247- 340 – 367

Nevevi r.h bu hadisin şerhinde şunları söylüyor : Erkeklerin safından genel anlam, en ön safın en efdal olduğudur. Şerlisi de sürekli son saftır. Kadın safından kasdedilense, erkeklerle birlikte olandır. Ama erkeklerle aynı mekanda değillerse, o zaman erkekler gibi olurlar. Hayırlısı ön, şerlisi arkadaki olur. Kadınların arka saflarının fazileti ise tabii, erkeklerden mümkün mertebe uzak olmasındandır. Yani, onları göremez, seslerini işitemez, hareketlerini izleyerek gönlünü karıştırmamış olur. İlk safın kötülenmesi, erkeklere yakın olmakla fitneye sebep olacağındandır.

Şerhu Müslim : 4/159 -160

Görüldüğü gibi İslam dininde son derece tedbir ve ihtiyat vardır. Yani, kadın erkek ve çocuklar bir arada odlumu ; çocuk safları büyüklerin saflarının arkasına konulur. Kadınları ise çocukların arkasına. Dolayisiyle büyüklerin çocuklardan dolayı huşu ve dikkatlerinin bozulması olanaksız olacağı gibi, kadınlarında çocuklardan dolayı huşu ve dikkatlerinin bozması çok zayıf bir ihtimaldir.

{ … Enes r.a’dan : Rasulullah s.a.v Enes ve annesiyle birlikte namaz kılmışlar – ya da teyzesiyle – Diyor ki : “ Beni sağına aldı. Kadını da arkama durdurdu.” Bir rivayette de : “ Ben ve evindeki bir yetim Rasulullah’ın arkasında namaz kıldık. Ümmü Selim de bizim arkamızda durdu. }

Buhari : 2/454 – 496 – Müslim : 5/162 – 164

Demek ki kadın, ibadet anında bile yaklaşılmaması ve erkekle yakın olmaması gereken bir varlıktır. Çünkü onları şaşırtır, kalplerini bozar ve fitneye yol açar.

Öyleyse kadının vazifesi arka safta bulunmaktır. İbnu Mes’ud r.a’un dediği gibi : “ Onları geriye alın, Allah onları geriye almıştır. ”

İşte bu yüzden kadının erkeklere imamlığı caiz değildir. Arkasında namaz fitneye fesada sebep olur. En takvalı en bilgili en üstün yaratılışta bile olsa.

İbni Hazm
 bakın ne diyor ? : Kadının erkeğe veya erkeklere imam olması asla caiz değildir. Bunda ihtilaf da yoktur. Üstelik de nass bildiriyor ki ;  “ kadın erkeğin önünden geçerse namazı fasit olur “

El – Muhalla : 3/125
 

                                  Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts