” … Rasulullah s.a.v şöyle anlatmaktadır : “ Şirk bu ümmette karıncanın hareketinden daha gizlidir. Sahabeler : Ya Rasulallah ondan nasıl kurtulabiliriz, dediklerinde. Rasulullah s.a.v :

  اَللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَناَ أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِماَ لاَ أَعْلَمُ 

“ Allahümme İnni Euzu Bike En Uşrike Bike ve Ene A‘lemu ve Esta’firuke Lima La A‘lemu “ “ Ey Allah’ım ! bilerek sana bir şeyi ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden yaptığımdan da senden bağışlanma isterim “  dersiniz, buyurdu. 

Ahmed : 4/403 – 5 / 384.394.398 – Mervezi Müsned : 17.n – İbni Kayyum : Ed-dau ve’d  devau : 235.s – Sahihu’l-Câmi : 3/233 – Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib : 1/19

Bu hadisi şerif, insanın cehaletinden dolayı şirk koşabileceğini anlatmaktadır… Tıpkı Aişe annemizin kabir azabını inkarı gibi … Ve yine tıpkı Muaz’ın Allah Rasulüne secde etmesi gibi … Ve yine tıpkı havazin seferine giderken sahabeden bazılarının bize de bir tane Zat’u envat ağacı edinsene demeleri gibi..

Hulasa Allah Rasulü s.a.v’in bu hadisi şerifleri gösteriyor ki, insan cahilliğinden dolayı şirk bir söz söyleyebilir … şirk bir amel işleyebilir .. şirk bir düşünceye de sahip olabilir… Dolayısıyle bir müslüman bilmeden de olsa bu tip işlere düşme korkusundan dolayı ;

“ Ey Allah’ım ! bilerek sana bir şeyi ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden yaptığımdan da senden bağışlanma isterim “   diye dua etmelidir…


               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts