Kabirlerde Namaz Kılınması Hususunda İmam Birgivinin Fetvası

Kabristanda veya türbelerde namaz kılan kişinin niyeti o yerden bereketlenmek (yani orada kılındığında ecrinin fazla olması veya kabul edilme ihtimalinin yüksek olması) ise, bu, Allah ve Rasulüne açıkça düşmanlık, dine muhalefet etmek ve Allah’ın izin vermediği (itikadi) bir bidati ortaya koymaktır.

İbadetlerin aslı sünnete tabi olmaktır, heva ve bidadlere değil.

İmam Birgivi – KABİRLERİN YÜKSELTİLMESİ

bu yazı cihanelmass.blogspot.com dan alınmıştır.

Similar Posts