Ey Müslüman … ! unutmaki kocası ya da bir mahremi bulunmaksızın kadının sefere çıkaması yasaktır. Yanında mahremi olmayan bir kadının tek başına yolculuğu, abesin abesidir. Böylelerinin aç kurtların tuzağına düştükleri de sık görülür. Rezaletin alıp yürüdüğü, fesadın yayılıp ahlakın iflas ettiği, haya ve erkekliğin kaybolduğu şu günlerde ; mahremsiz, pasaportu alan, dindeki inceliğine rağmen fetva koparıp yola çıkan insanlara rastlıyoruz. Halbuki böylesi bir davranışın yasaklığına dair açık beyanlar vardır. Bu nasslar karşı çıkılacak ve te’vil edilecek gibi naslar değillerdir.

{ … İbni Abbas r.a dan.Rasulullah s.a.v halka şöyle hitab etti :  “ Kadın bir erkekle, yanın da mahremi bulunmadan halvet edemez. Sefere de mahremsiz çıkamaz.” Birisi kalkıp : “ Ya Rasulullah ! Benim karım Hacc için yola çıktı, bense falanca gazveye yazıldım,” deyince, Resulullah s.a.v :  “ öyleyse hemen yola çık ve hanımınla birlikte hacc et ” buyurdu. }

Buhari : 4.C.1744.S – 6.C.2803.S 

{ … İbni Ömer r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kadın, yanında mahremi olmadan üç günlük sefere çıkamaz. }

Ahmed : 2 / 13 – 19 / 143

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Müslüman olan bir kadına, kendine nikahı haram olan bir erkeksiz, bir gecelik mesafeye sefer etmesi helal değildir. “

Ebu Davud : 2.c.1723.n

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kadın, bir gece ve bir gündüz yolculuğunu, ancak yakınıyla birlikte yapabilir. – diğer bir rivayette ise – “ sadece gece yolculuğu “ anlatılmaktadır. }

Ahmed : 2 / 236 – 251

{ … Ebu Hureyre’den Nebi s.a.v yine şöyle buyurmuştur : Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadının, yanında mahremi olmadan bir gün ve bir gece yolculuğuna çıkamaz. }

Buhari : 3.c.1058. S

{ … Ebu Said El Hudri r.a diyor ki : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadına ; babası, kardeşi, kocası, oğlu, ya da bir başka yakını olmadan üç günden fazla sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. }

Müslim : 4.c.1340.n – Ebu Davud : 2.c.1726.n – Tirmizi : istihzan 

{ … İbni Ömer r.a ise ; Rasulullah s.a.v den şunu haber verir : Kadın, yanında mahremi olmadan üç günlük sefere çıkamaz. }

Ahmed : 2/13-19/143 – Ebu Davud : 2.c.1727.n – Buhari : Taksir 

{ … Ebu Hureyre r.a da şöyle nakleder : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kadın bir gece bir gündüz yolculuğunu, ancak yakınıyla birlikte yapabilir. – Bir rivayette ise, sadece, gece yolculuğu – denilmektedir. }

Müslim : 4.c.1339.n

Nevevi r.h şöyle der : Sefer diye adlandırılan her yolculuk, kadına mahremi veya kocası olmaksızın caiz olmaz. Çünkü kadın orada, heves çeker, şehveti tahrik eder. Yaşlı da olsa böyledir. “ Her malın alıcısı var ” denmesi bundandır. Seferde, düşük insanlar sefihler birleşir. Yaşlıya bile ; din zaafı, mürüvvetsizlik ve hiyanet yüzünden şehvetle bakarlar.

Şerh-i Müslim: 9-104

Gerçekten de bu akıllıca bir sözdür. Çünkü tehlike seferde hem kendisi için ; hem de başkası için sözkonusudur. Büyükmüş, küçükmüş, evliymiş , bekarmış, dulmuş veya bakireymiş farketmez.  

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts