Değerli Müslümanlar … ! Erkeğin, kadın fitnesinden korunması – diğer bir ifadeyle –  erkeğin karşı cinsten helalı olmayan birisine bakmaktan gözlerini koruması,Allah’u Azze ve Celle’nin önemli emirleri arasında olan bir emirdir.

Her akli selimin anlayacağı gibi Cenab’ı Hak bu hükmü, karşılıklı arzu ve istekler kontrol edilsin düzenlemiştir… 

Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurur :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  

“ İnanan mü’minlere söyle gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu onlar için en emin tarzdır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İnanan kadınlara da söyle, onlar da gözlerini harama bakmaktan sakın dırsınlar ve ırzlarını korusunlar…….. “   Nur : 30-31.Ay

Ayeti celilede zikredilen Ğadd-ı Basar’ın anlamı : Örtmek, gözü aşağı eğmek, kapakları indirerek görmeyi önlemek. Ya da resmen başı gözü, yasak olana bakmaktan çevirmektir. Ğadd-ı Basar’ın hedefi, bakılması helal olmayan bir kadından veya erkekden gözlerin uzaklaştırılmasıdır… Çünkü bakış,zinanın baş davetçisi ve gayri meşru ilişkilerin öncüsüdür.

Evet değerli kardeşim … ! unutma ki bakış, zinanın başlayış noktasıdır. Bundan dolayıdır ki onu korumak çok mühimdir.Önemsenmediği zaman çok kere ihanet eder. Bu yüzdendir ki bütün afetler ondan kaynaklanır. İlk bakışta şayet kasıt yoksa  bunun sakıncası yoktur. Ama tekrarı ve devamlısı suçtur.

Hatta gözün, kadının örtüsüne  takılıp onu takip etmesi  bile kalbe şehvet tohumları eker. Yani kadına bakıp ta  belaya düşmeyen çok nadir insan vardır…

{ … Enes r.a’dan, Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Şu altı şeyi kabul edin ki, ben de cennete girmenize vesile olmayı kabul edeyim :

1- Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin.
2- Söz verdiğiniz zaman, sözünüzden dönmeyin.
3- Size güvenildiğinde, hiyanet etmeyin.
4- Gözünüzü harama dikmeğin.
5- Elinizi harama uzatmayın.
6- Ve iffetinizi koruyun .  }

                                                                                                                            Camiu’s Sağir : 2.c.1798.n

Değerli Müslüman … ! İslam neden başlangıç olarak bakmaktan hareket etmiş ; neden fercin korunmasına öncül olarak gözü sakındırma altına almış ? . Çünkü her haberin başı bakıştır. Bir sefer bakılır, ikincide tehlike başlar, ardından bir adım atılır ve suça girilir. Onu izleyen saniyeler şehvete öncülük ve rehberlik eder. Korunması ise, doğrudan fercin korunması sonucuna varır. Kim bakışını serbest bırakırsa, nefsini felaket rüzgarına salmış demektir. Yani bakış, insanı etkisine alan haberin köküdür. Onu elden çıkaran, unutmasınki büyük bir zararın, iyleşmeyen yaranın ve sönmek bilmeyen yangının mirasçısı olur. Ve artık öyle bir an gelir ki, ona karşı duramaz ve ona direnemez. İşte en büyük işkence de budur değerli Müslüman.

Gaddi Basar emri, haram olana kasıtlı bakmaktan sakındırmak içindir. Ama gayri ihtiyari bir göz ilişmesinde günah yoktur, buyrulmuştur. Bu ise ; biraz önce zikrettiğimiz iki Ayetin tesfir ve yorumudur.

{ … Cerir bin Abdullah r.a şöyle nakleder : Rasulullah s.a.v’e, ani görmeyi sordum da o bana, “ gözümü sakındırmamı bana emretti “  }

Müslim : 6.c.2159.n

Müslim’in şerhinde Nevevi der ki : Günah olmayan bakış ; kasıtsız olarak yabancı bir kadına göz ilişmesidir. Ve bunun da vebali yoktur. Ama insan derhal gözünü çevirmesi gerekir. Yani, bir daha dönüp bakmaması lazım. 

 { … Beride r.a şöyle demiştir : Rasülüllah s.a.v Ali r.a’ya şöyle dedi : Ya Ali, Bakışına bakış ekleme. Çünkü ilki sana ait, ama öbürleri değil. }

Ahmed Müsned : 5/353

Resulullah s.a.v yollarda oturanlara bile, gözlerini sakındırmalarını emretmiş ve bunu, yolun hakkı olarak açıklamıştır. Yani, yolların üstünde toplaşmanın kadınların güzelliğini seyretme, onların alıcı hallerini düşünüp zevk almaya bahane edilmesin…

{ … Ebu Said el-Hudri r.a dan gelen nakil de. Rasülüllah s.a.v : Sizi yollarda oturmaktan menederim, buyurdu. Onlar da : ya Rasulallah, bundan başka imkanımız yoktur oturup konuşmak için,dediler. 0 da : Öyleyse yollarda oturacaksanız, yola hakkını verin, buyurdu. Yolun hakkı nedir ? diye sorulunca ; Rasulullah : Gözlerinizi korumanız, eza vermekten kaçınmanız, selama cevap vermeniz, emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmanızdır, buyurdu. }

Buhari : 5.c.2281.s – Ahmed : 3/47-61

İşte bunlar yolda oturmanın  haklarındandır. Buna riayet etmeyecek kimselerin, halkın gelip geçtiği yerlerde oturmasının helal olmadığını iyi bilmesi gerekir. Hele, açık saçık kadınların gelip geçeceği umumi yerlerde oturmak, – günümüz kadınlarının halini de dikkate alırsanız – buralarda oturmanın nasıl bir sonuç doğuracağını artık siz düşünün.

Nevevi r.h der ki : Nebi s.a.v bu yasağın illetini belirlemiştir : Kadının gelip geçmesi anında fitnenin başlaması ve günah işlenmesi ; gözün onu görmesi ile başlar ve onun hakkında hayaller kurma ile sürükler götürür.

Öyleyse şuurlu ve basiretli dindarların yollar üstünde oturmaları ve bunu adet haline getirmeleri hiçte yakışık alacak bir davranış değildir. Müslümanlar bundan sakınmalıdırlar. Kim bu gibi şeylerden uzak durursa unutmasın ki, dinini ve ırzını kurtarma, kalbini temizleme ve Rabbinin rızasını alma imkanını yakalamış olur.

Ve yine bilindiği gibi Rasulullah s.a.v kadına bakmayı “ zina ” diye adlandırmıştır. Bunda en büyük pay ise gözündür.

{ … Ebu Hureyre r.a’dan : Rasulullah s.a.v dedi ki : Şüphesiz ki Ademoğlu zinadan payını almıştır. Buna mutlaka ulaşır. Gözün zinası bakmaktır, dilin zinası konuş-maktır, kulakların ki dinlemektir, ellerin zinası tutmaktır, ayağın zinası ise yürümektir. Nefis böylece kabarır ve ister. Organ ise ya bunu yapar ya da yapmaz … }

Buhari : 13.c.6189.s – Müslim : 8.c.2657.n

Görüldüğü gibi İslam, kadına bakmayı ve onun güzelliklerini seyretmeyi zina saymıştır. Bununla beraber diğer uzuvlarında zinadan nasibinin olduğunu bildirmiştir.

Dilin zinasından bahsediyor ve onun, meşru olmayan bir şekilde yabancı kadınla konuşmak veya herhangi bir erkekle de olsa, şehevi şeyleri konuşmak olduğunu zikrediyor. Kulağın zinasından bahsediyor. Onun zinası da, kadının işveli , cilveli sesini ve şarkısını dinleyip ondan hazlanmak olduğunu haber veriyor… El de zina eder diyor. Onun zinası ise, dokunmak tokalaşmak ve benzeri şeyler yapmaktır diyor… Ayağın da zinasından bahsediyor. Ona gelince, zina arzusuyla umulan yere yürümek olduğunu haber veriyor. Artık Öpmeyi de siz değerlendirin ! …

Unutmayalım ki, bütün bu başlangıç hareketlerini sonuca bağlayacak olan ise, cinsiyet organıdır. Tek cümleyle ifade edecek olursak ; cinsel olarak nefsin eğitimi ve isteklerinden engellenmesi, her şeyden önce gözü sakındırma ve onu helal olmayandan uzaklaştırmaya bağlıdır. Ve tabiki bunu da ; kadının örtüsü, erkekle yüzyüze gelmekten kaçınması gibi karşılıklı müşterek gayret ve çalışmalar sağlar.

                                                                                                Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts