Değerli kardeşlerim … ! şüphesizki Allah indinde değer görücek Namaz, tadili erkan üzere kılınan Namaz’dır… Müslümanın Namazında en çok dikkat edeceği yer, Ruku ve secdelerdir … Allah Rasulü s.a.v Rukusunu ve Secdesini doğru düzgün yapmayanı Hırsıza benzetmiştir … 

{ … Ebu Katade r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Hırsızlığın en kötüsü namaz’dan çalmaktır. Denildi ki : “ Kişi namaz’dan nasıl çalar ya Rasulallah ? “ Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Rukusunu ve secdesini tam yapmayarak. } 

Ahmed : 3 / 70 – 5 / 310 . 11518.n – İbni Hibban : 5 / 209 – 1888 . n – Hakim :  1  /  229.S – Taberani Mu’cemu’s Sağir  : 1.C.230.n

{ … Ali bin Şeyban r.a’dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Ey Müslümanlar topluluğu ! – Ruku ve secdelerde belinizi düzgün tutun – Ruku ve secdede belini düzgün tutmayanın namazı yoktur “ } 

İbni Mace : 3.c.871.n – Ebu Davud : 2.c.855.n – Ahmed : 2 / 525. 4 / 22.23 – İbni Ebi Şeybe :1 / 89 / 1

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Allah, ruku ve secdeler arasında belini doğrultmayana nazar etmez. }

  Terhib ve Terğib : 1.c.531.n el Albani Sahih li Ğayrihi der.

{ … Ebu Hureyre r.a anlatıyor : Bir gün Rasulullah s.a.v namazdan sonra birisine hitaben şöyle buyurdu : Ey fulan ! neden namazını güzel kılmıyorsun ? Neden birisi namaz kıldığında onun nasıl namaz kıldığına bakmıyorsun ? – bu şekilde hatanı düzeltebilirsin – Ancak  şunu da bil ki, o kendisi için namaz kılıyor, senin için değil …….. }

İbni Huzeyme’nin sahihinde  rivayet  edilen hadiste ise Ebu Hureyre r.a şöyle der  : Rasulullah s.a.v bize öğle namazını kıldırdı. Selam verince son safta bulunan birisine seslenerek şöyle buyurdu :

{ Ey falan kişi ! Namaz kılarken Allah’tan kork. Nasıl namaz kıldığına bir bak. Biriniz namaza durduğu vakit Rabbine munacaatta bulunuyor. Bu itibarla Rabbisiyle nasıl konuştuğuna insan iyi dikkat etsin. Sizler, benim sizi görmediğimi mi sanıyorsunuz. Ben arkamı, önümü gördüğüm gibi görüyorum. }

  Terhib ve Terğib : 1.c.541.n

Değerli kardeşlerim … ! Bu ve emsali hadislerde anlatıldığı gibi Müslüman namazın tadili erkanına çok dikkat etmesi gerekir… Özellikle Ruku ve secdelerine.

Namaz kılan bir Müslüman ;  namazında okuduğu Kur’anın ve yaptığı zikirlerin manalarını bilen, azalarının i’tidal üzere kalmasını sağlayan, saçıyla-başıyla ve elbisesiyle oynamayan, gözleriyle orayı burayı kollayarak namazını tilki namazına benzetmeyen ve Rabbine en yakın olduğu yer olan secdelerinde, anlını burnunu tam olarak yere yapıştıran ve kollarını köpek yayışı gibi yaymadan namaz kılan kimse olmalıdır…

Unutma ey Müslüman … !
 Namaz Mü’minin miracı, Dinin direği, inananı günahlardan alıkoyan bir kalkan, müslümanın Rabbiyle konuşma anı ve kulun kıyamet günü ilk hesabını vereceği amelidir… Öyleyse namazına dikkat et … Ondan çalma …
 

                                Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts