“ … Mugire bin Şu’be r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v abdest aldı başının ön tarafına ve sarığa meshetti. “

İbn Carud : 83 – Müslim : 274/82-83 – Ebu Avane : 1/225 – Ebu davud : 150 – Nesei : 107 – Tirmizi : 100 – İbni Hibban : 1432-el-İhsan – Beyhaki : 1/58 – Beğavi : 232-eş-Şerh – Ahmed : 4/179

Değerli kardeşlerim ; malum olduğu üzere erkeklerin başlarına sarık sarma şekli ön tarafta alın açık ve saçın az bir kısmı gözükür şeklindedir… Abdest aldıktan sonra sarıklı başı mesh etme şekli  ise, el ıslatılır ve ön tarafta gözüken saçla birlikte sarığa mesh edilir…

Kadınların da uğraşarak başlarına bağladıkları türban, başörtüsü gibi şeyleri aynı şekilde meshetmeleri bu kabildendir … Özellikle her hangi meşru bir sebeple evinin dışında veya yolculuk esnasında namaz kılan kadınlar, başlarının açılma endişesinden dolayı buna çok ihtiyaç duymaktadırlar… Dolayısıyle erkeklere, sarıklarına meshetmeleri ne kadar meşru ise, kadınlara da türbanları veya başörtüleri üzerine meshetmeleri o kadar meşrudur.


Kadınların abdest esnasında baş örtülerinin üzerine mesh vermesi hakkında Şeyhül islam İbni Teymiye r.h şöyle demiştir :


“ Birçok sahih hadiste Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den sarıkları üzerine meshetme fiili kesin sabit olmuştur. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in eşi Ümmü Seleme Radiyallahu Anha türbanına mesh ediyordu. Ümmü Seleme Radiyallahu Anha, Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in izni olmaksızın mı türbanına mesh ediyordu … ?

Ahmed bin Hanbel r.h, türbana meshetmeye cevaz vermiştir. Ve sarıklar üzerine meshetmeye de cevaz vermiştir.”

Şeyhül islam İbni Teymiye el-Fetâvâ : 21/186, 187

 

                                                           Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts