1 – NAFİLE  NAMAZLAR  TEŞVİK  EDİLEN  NAMAZLARDIR 

“ … Enes b. Malik’den. Enes şöyle demiş : Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Seltem’e bir şey sormaktan nehiy olun­muştuk. Bundan dolayı çöl halkından akıllı bir adam gelerek biz de dinlemek şartıyle Peygamber s.a.v’e sual sorması çok hoşumuza gi­derdi. Derken çöl halkından bir adam geldi ve :
– Ya Muhammed ! Bize senin elçin geldi de şöyle bir söz etti. Gü­ya sen, Allah’ın seni Peygamber gönderdiği iddiasında bulunuyormuşsun öyle mi ?.dedi.Resûlüllah s.a.v :
– Evet ! doğru söylemiş.   buyurdu. O zât :
– Şu halde gök yüzünü yaratan kimdir ?. diye sordu. Resûlullah s.a.v :
– Allah’dır. buyurdu. Adam :
– Ya yeri kim yaratmıştır ?. dedi. Peygamber s.a.v :
– Allah, cevabını verdi. Adam :
– Peki şu dağları kim dikti ; ve onlarda her ne yarattı ise kim yarat­tı ?. diye sordu. Peygamber s.a.v :
– Allah, buyurdu. Adam :
– Öyle ise Gök yüzünü ye yeri yaratan, şu dağları diken Allah için söyle, seni Allah mı gönderdi ?. dedi. Resûlullah s.a.v :
– Evet, buyurdu. Adam :
– Ve bi de senin elçin bize günümüzle gecemizde beş namaz farz olduğu­nu söyledi ? dedi. Peygamber s.a.v :
– Doğru söylemiş, buyurdu.  o zat :
– Öyle ise seni gönderen Allah için söyle : Bunu sana Allah mı emretti ?, de­di. Resûlullah s.a.v :
– Evet, cevabını verdi. Adam :
– Elçin bize,mallarımızdan zekât vermenin farz olduğunu söyledi, dedi.Peygamber s.a.v :
– Doğru söylemiş, buyurdu. Adam :
– Seni gönderen Allah için söyle : bunu sana Allah mı emretti ?,dedi.Re­sûlullah s.a.v :
– Evet, buyurdu. Adam :
– Elçin bize, yılda bir kere Ramazan ayı orucunun farz olduğunu söyledi, dedi. Peygamber s.a.v :
– Doğru söylemiş, buyurdu. Adam :
– Seni gönderen Allah için söyle : bunu sana Allah’mı emretti ?,dedi.Re­sûlullah s.a.v :
– Evet, buyurdu. Adam :
– Elçin bize, yoluna gücü yetenlerimize Beyti hacc etmenin farz oldu­ğunu söyledi, dedi. Peygamber s.a.v :
– Doğru söylemiş, buyurdular………. Enes dedi ki :   Sonra o adam şöyle dedi ve dönüp gitti : Seni hak  ile gönderen Allah’a yemin ederim ki, bu farzların üzerine ne ziyade yaparım ve ne de eksik yaparım. Bunun üzerine Peygam­ber s.a.v buyurdu ki : “ Yemin olsun, eğer bu adam doğru söyledi ise mutlaka cennete girer. “

Müslim : 1.c.12.n 

{ … Taiha b. Ubeydullah r.a şöyle dedi : Necd halkından saçı başı dağınık bir kimse Rasulullah s.a.v’e geldi. Uzaktan sesinin uğultusunu duyuyor, fakat ne dediğini anlamıyorduk. Nihayet Rasulullah’a yaklaştı. Meğer o kimse İslam’ın ne olduğunu soruyormuş. Rasulullah s.a.v : Bir gün ve gecesinde beş vakit namaz kılmakdır, buyurdu. 0 kimse : Üzerime bu namazdan gayri namaz var mı ? Dedi. Resulullah  s.a.v : Hayır, ancak sen nafile kılarsan bu müstesnadır, buyurdu. Rasulullah devamla : Ramazan orucunu tutmaktır,buyurdu. 0 kim se : Üzerime bu oruçtan gayri tutmam gereken oruç var mı ? Dedi. Rasulullah s.a.v : Hayır, ancak sen nafile olarak oruç tutarsan bu müstesna dır’ buyurdu. Talha r.a der ki : Rasulullah  s.a.v ona zekatı da anlattı. .0 kimse : Üzerime bu zekattan gayri vermem gereken başka bir zekat var mı ? Dedi. Rasulullah s.a.v : Hayır, ancak sen nafile olarak sadaka ve rirsen bu müstesnadır’buyurdu. Müteakiben o kimse : Vallahi bunun üzerine ne artırırım ne de eksiltirim diyerek arkasını dönüp gitti.  Bunun  üzerine Resulullah  s.a.v : Eğer doğru söylüyorsa felah bulmuştur’ buyurdu. }

Buhari :1767 Müslim 11/8-9 Ebu Avane 1/310 Ebu Davud 391 Nesei 457 Darimi 1/309 İbni Huzeyme 306 İbni Hibban 1724 Beyhaki 2/4669 Beğavi 1/18 Ahmed 1/162

2 – NAFİLE NAMAZLARIN REKAT SAYISINI BİRARADA ZİKREDEN HADİSLER 

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Ben Nebi s.a.v ile beraber öğle namazından önce iki rekat, öğle namazından sonra iki rekat, akşam namazının arkasından iki rekat, yatsı namazının arkasından iki rekat, cuma namazının arkasından iki rekat sünnet namazı kıldım. Akşam ve yatsı namazlarının sünnetlerini Rasulullah’ın evinde kıldık.

İbni Ömer : Bana kız kardeşim Hafsa şöyle rivayet etti : Nebi s.a.v fecrin doğuşundan sonra hafif iki rekat namaz kılardı.İbni Ömer şöyle dedi : Bu vakit sabah namazından evvelki zaman benim Nebi’nin yanına giremediğim bir saat idi. }

Buhari : 1116 – Müslim : 2.c.729/104.N – Ebu Avane : 2/263 – Albani : 440.el-İrva – Beyhaki : 4/4579.n

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’den on rekat sünnet namazı ezberledim. Öğle namazının farzından önce iki rekat, öğle namazının farzından sonra iki rekat, akşam namazından sonra – evinde – iki rekat, yatsı namazının farzından sonra – evinde – iki rekat, sabah namazından önce yine iki rekat olarak kıldığı sünnet namazlardır. }

Buhari : 1180-Ter. :  122 

{ … Nebinin eşi Ümmü Habibe r.anha şöyle dedi : Rasulullah s.a.v den işittim şöyle buyuruyordu : Her hangi müslüman bir kul her gün farzın dışında Allah için on iki rekat sünnet kılarsa Allah onun için cennette bir ev bina eder. }

 Müslün : 728-103.N – Ebu Davud : 2.c.1250.N 

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v benim evimde öğle namazından önce dört rekat namaz kılar, sonra çıkar insanlara farz namazını kıldırırdı. Sonra tekrar iki rekat kılardı. Akşam namazını da insanlara kıldırdıktan sonra eve gelir iki rekat namaz kılardı. Yatsı namazının farzını da insanlara kıldırdıktan sonra eve gelir iki rekat namaz kılardı……. }

Müslim : 730-105.N

{ … Ebu Musa el-Eş’ari r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdu ki : Her kim gündüz ve gece içerisinde farzların haricinde on iki rekat namaz kılarsa, Allah ona cennette bir ev inşa eder. }

Ahmed : 4/413-19210.N

3 – SABAH  NAMAZININ  SÜNNETİ

{ … Ümmül Mü’minin Hafsa r.anha şöyle dedi : Sabah vakti belirdiğinde müezzin sabah namazı için ezanı okuyup sükut ettiğinde Resulullah s.a.v farz namazı ikame olunmadan evvel hafif iki rekat kılardı. }

Müslim : 2.c.723.N

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v şöyle buyurdular  : Sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve onun içerisindeki her şeyden daha hayırlıdır. }

Müslim : 2.c.725.N

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v, nafilelerden hiçbir namaz hakkında sabah namazının farzından evvelki iki rekat sünnet derecesinde şiddetle muhafazakar değildi. }

Müslim : 2.c.724/94.N

4 – ÖĞLEN  NAMAZININ  SÜNNETLERİ

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Ben Nebi s.a.v ile beraber öğle namazından önce iki rekat, öğle namazından sonra iki rekat …sünnet namazı kıldım.  }

Buhari : 1172-Ter : 1 116 – Müslim : 2.c.729/104.N – Ebu Avane : 2/263 – Albani : 440.el-İrva – Beyhaki : 4/4579.n

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v öğlenin Namazının farzından önce dört rekat … kılmayı terk etmezdi. }

Buhari : 3.c.1122.S – Beyhaki : 4/4581.N

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v benim evimde öğle namazından önce dört rekat namaz kılar, sonra çıkar insanlara farz namazını kıldırırdı. Sonra tekrar iki rekat kılardı… }

Müslim : 730-105.N

5 – AKŞAM  NAMAZININ  SÜNNETİ

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v … Akşam namazını insanlara kıldırdıktan sonra eve gelir iki rekat namaz kılardı …  }

Buhari : 3.c.1122.S – Beyhaki : 4/4581.N

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Ben Nebi s.a.v ile beraber … akşam namazının arkasından iki rekat … sünnet namazı kıldım. Akşam ve yatsı namazlarının sünnetlerini Rasulullah’ın evinde kıldık. }

Buhari : 1172-Ter : 1 116 – Müslim : 2.c.729/104.N – Ebu Avane : 2/263 – Albani : 440.el-İrva – Beyhaki : 4/4579.n

6 – YATSI  NAMAZININ  SÜNNETİ

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v benim evimde …Yatsı namazının farzını insanlara kıldırdıktan sonra  gelir iki rekat namaz kılardı ….. }

Müslim : 730-105.N

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Ben Nebi s.a.v ile beraber … yatsı namazının arkasından iki rekat … sünnet namazı kıldım… }

Buhari : 1172-Ter : 1 116 – Müslim : 2.c.729/104.N – Ebu Avane : 2/263 – Albani : 440.el-İrva Beyhaki : 4/4579.n

7 – SÜNNET  NAMAZLARIN  EVDE  KILINMASINA  TEŞVİK

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. }

Müslim : 2.c.777.N

{ … Cabir r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Herhangi biriniz farz namazını gittiği mescidde kılacak olursa kendi evini de namazdan nasipdar etsin. Çünkü Allah’u Teala namazı sebebiyle onun evinde bir hayır yaratır. }

Müslim : 2.c.778.N

{ … Zeyd İbn Sabit r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : “ ….. nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farz namaz müstesna insanın en hayırlı namazı evinde kıldığı namazdır. }

Müslim : 2.c.781.N

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v benim evimde öğle namazından önce dört rekat namaz kılar, sonra çıkar insanlara farz namazını kıldırırdı. Sonra tekrar iki rekat kılardı. Akşam namazını da insanlara kıldırdıktan sonra eve gelir iki rekat namaz kılardı. Yatsı namazının farzını da insanlara kıldırdıktan sonra eve gelir iki rekat namaz kılardı…… }

Müslim : 730-105.N

8 – VİTİR  NAMAZI  VE  ONA  TEŞVİK

{ … Ebu Busre r.a dan. Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Şüphesiz ki Allah size bir namaz ziyade etmiştir. 0 namaz vitirdir. Onu yatsı namazı ile sabah namazı arasında kılınız. }

Ravilerden Ebu Temim şöyle dedi : Ebu Zerr r.a mescidde elimi tuttu ve beni Ebu Busre’nin yanına götürdü. Ona Amr’ın dediğini sen Rasulullah’dan işittin mi dedi. Ebu Busre : Ben o hadisi Rasulullah’dan işittim dedi. }

Ahmed 23912 Ebu Davud 1418 Darimi 1/370 Tirmizi 449 İbni Mace 1168 Dare kutni 1/30/2 Hakim 1/306 Beyhaki 2/478 Tabarani 41 36-M.Kebir Albani .423-el-İrva

Bu hadis ayrıyeten ravilerden Harice’nin rivayetinde :  “ 0 namaz sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır.” şeklinde de gelmiştir ki, hadisin bu kısmı şaz’dır, dolayısıyla o kısmı zayıftır

9 – VİTİR  NAMAZI  FARZ  BİR  NAMAZ  DEĞİLDİR

{ … Ali b. Ebi Talib r.a şöyle dedi : Vitir namazı her gün istisnasız ve mutlaka yapılması gerekmez ve o sizin farz namazlarınız gibi de değildir. Fakat Rasulullah  s.a.v vitir namazını kıldı ve : Ey Kur’an ehli,vitir namazını kılınız. Şüphesiz ki Allah vitir dir ve vitri sever , buyurdu. }

 İbni Mace 1179 Ebu Davud 1416 Tirmizi : 1/450.n – İbni Huzeyıne 1567

{ … Ali r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Vitr namazı farz namazlar gibi devamlı kılınması gereken bir namaz değildir. Fakat Rasûlullah s.a.v’in yaptığı bir sünnet namazdır. }

 Ebû Dâvûd : Vitr : 1 –  İbn Mâce : İkame : 115 – Tirmizi : 1/450.n

10 – GECENİN  HER  VAKTİNDE  VİTR  NAMAZI  KILINIR

{ … Mesruk Aişe’ye Nebinin vitrini sordu. Aişe şöyle dedi : Gecenin her vaktinde; evvelinde, ortasında ve sonunda vitir namazını kılardı. Vefatı dönemlerinde vitir namazmı kılışı seher vaktin de – yani sabaha yakın vakit de – son bulmuştur. }

Tirmizi : 1/454.n – Beğavi Ş.Sünne : 970.N 

11 – GECE  KALKABİLEN  VİTRİ  GECENİN  SONUNA  TEHİR  EDEBİLİR

{ … Cabir r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Her kim gecenin sonunda kalkamayacağından korkarsa, gecenin evvelinde vitri kılsın. Her kim de gecenin sonunda kalkacağından emin ise, vitri gecenin sonunda kılsın. Şüphesiz ki gecenin sonunda kılınan namaz şahitlidir ve o daha faziletlidir. }

Müslim : 7551162 – Tirmizi : 1/453.n – Beğavi : 969-eş-Şerh – Albani : 2610- Sahiha

12 – UYUMADAN  ÖNCE  VİTİR  NAMAZI  KILINABİLİR

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Halilim – yani candan dostum – bana üç şeyi vasiyet etti … – bunlardan birisi de – Uyumadan önce vitir namazını kılmaktır. }

Müslim 721/85 Buhari : 1120 Nesei 1676-1677 Darimi 2/18-19 Tayalisi 2392 İbni Huzeyme 1222-1223 İbni Hibban 2536 Beyhaki 3/47 Ahmed 2/459

{ … Ebud-Derda r.a şöyle dedi :  Dostum – Muhammed s.a.v – bana üç şeyi vasiyet etti. Yaşadığım müddetçe onları asla terk etmeyeceğim … Vitir namazını kılıncaya kadar uyumamamı. }

Müslim : 2.c.722/86.N 

{ … Ebû Hureyre r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v bana uyumadan önce vitiri kılmamı emretti. }

İbn Mâce, İkame: 122 – Ebû Dâvûd, Vitr : 7 – Tirmizi : 1/452.n 

13 – VİTİR  MANAZININ  REKAT  SAYILARI 

{ … Ebu Eyyub r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Vitir namazı haktır. Dileyen kimse onu beş rekat olarak kılsın, dileyen kimse üç rekat olarak kılsın, dileyen kimse de bir rekat olarak kılsın. }

Dare kutni : 2122-23 – Ebu Davud : 1422 – Nesei : 1710-1711 – İbni Mace : 1190 – Albani : 84-et-Teravih

14 – TEK  REKATLI  VİTİR  NAMAZI

{ … Enes b. Sirin (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir :İbn Ömer’e şöyle sormuştum sabah namazının iki rek’at sünnetin de uzun okuyayım mı? Bunun üzerine dedi ki : Rasûlullah s.a.v gece namazını ikişer rek’at olarak kılar, tek bir rek’atta kıldığı namazı teklemiş – vitr yapmış – olurdu. Sabah ezanı okunur okunmaz hemencecik, hafifce iki rek’at sabah namazının sünnetini kılardı. }

İbn Mâce İkame : 123  Ebû Dâvûd Vitr : 3

15 – ÜÇ  REKATLI  VİTİR  NAMAZI 

{ … Ali r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v, vitiri üç rek’at olarak kılar bu rek’atlarda dokuz kısa sûre okur, her rek’atta üç sûre okurdu ki son okuduğu sûre İhlas sûresi olurdu. }

 Müsned : 640

{ … İbn Abbâs r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v vitirde A’la, Kafirûn ve İhlas sûrelerini, her birini bir rek’atta okurdu. }

Ebû Dâvûd, Vitr : 4 – İbn Mâce, İkame : 115 

{ … Abdulaziz b. Cüreyc’den aktardığına göre, şöyle demiştir : Âişe r.anha’dan, Rasûlullah s.a.v vitr namazında ne okurdu diye sordum. Dedi ki : Birinci rek’atta A’la sûresi, ikinci rek’atta Kafirûn süresi, üçüncü rek’atta İhlas ve Muavvizeteyn – yani Felak ve Nas – sûrelerini okurdu. }

Ebû Dâvûd Vitr : 4 İbn Mâce İkame : 117

16 – BEŞ  REKATLI  VİTİR  NAMAZI

{ … Âişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v’in gece namazı on üç rek’attır. Bunlardan beşini vitr olarak kılar ve beşinci rek’atta otururdu. Müezzin sabah ezanını okuyuncaya kalkar iki rek’at hafif sünnet kılardı. }

 Tirmizi : 1/456.n – İbn Mâce İkame : 123 Ebu Dâvûd Vitr : 3 

17 – VİTİR  NAMAZINI  UYKUDA  KAÇIRAN  HATIRLADIĞINDA  KILAR

{ … Ebû Saîd el Hudrî r.a’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Kim vitr namazını uykuda veya unutarak geçirirse hatırladığı ve uyandığı zaman hemen kılsın. }

İbn Mâce İkame : 122 

{ … Zeyd b. Eslem r.a’nun babasından rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Kim vitr namazını uykudan dolayı geçirmişse sabahladığında hemen kılsın. }

İbn Mâce, İkame: 122

{ …  İbn  Ömer  r.a’dan. Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : Sabah olmadan önce, vitr namazını kılmakta acele edin. }

Ebû Dâvûd Vitr : 7

18 – VİTİR  NAMAZINDA  OKUNACAK  SURELER 

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v vitir namazının birinci rekatinde “ Sebbihisme Rab bike’l-A’la “  ikinci rekatinde  “ Kul Ya Eyyuhe’l-Kafirun “ üçüncü rekatinde ise “ Kul Huvallahu Ahad, Kul Eüzu Birabbi’l-Felak ve Kul Eüzu Birabbi’n Nas‘ı okuyordu. }

İbni Hibban : 2432 Dare kutni : 2/35 Hakim : 1/305-21520 Beyhaki : 3/37-38 Beğavi : 973 -374

{ … Ubey b. Ka’b r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v şu üç sure : Sebbihisme Rabbike’l-A’Ia, Kul Ya Eyyuhe’l-Kafirun ve Kul Huvallahu Ahad , ile vitir namazı kılıyordu ve rükü dan önce de kunut yapıyordu. }

Dare kutni : 2131.N

19 – VİTİR  NAMAZINDA  KUNUT 

{ … Ubey b. Ka’b r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v “ ….. vitir namazı kılıyordu ve rukudan önce de kunut yapıyordu. }

 Dare kutni : 2/31

20 – KUNUT  DUASI

{ … Hasan b. Ali r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bana bazı dualar öğretti, onları vitir namazında kunut ettiğim zaman söylüyorum. Vitir namazının kunutunda : Allah’ummeh dini Fi Men Hedeyte, Ve Afini Fi Men Afeyte, Ve Teveleni Fi Men Tevelley te Ve Barik Li Fima Ağtayte Ve Kıni Şerre Ma Kadayte, İnneke Takdi Ve La Yukda Aleyk, Ve İnnehu La Yezillu Men Valeyte Ve La Yeizzu Men Adeyte, Tebarekte Rabbena Ve Tealeyte La Menca Minke İlla İleyk’ Sallallahu Ala Muhammed. }

Ebu Davud : 1425 Nesei : 1744 Tirmizi : 464 Darimi : 1/373 İbni Mace : 1178 İbni Mende 343 Tayalisi : 1179 Ahmed : 1718 Albani : 31-Kıyam-ı Ramazan

{ … Ebû Saîd el Hudrî r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Sabah girmeden önce vitr namazını kılın. }

Ebû Dâvûd Vitr : 7 

{ … İbn Ömer r.a’dan rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Sabah namazı vakti girince gece namazı ve vitr namazı kılınmaz öyleyse sabah namazı vakti girmeden vitr namazını kılın. }

Ebû Dâvûd Vitr : 9

21 – BİR  GECEDE  İKİ  VİTİR  KILINMAZ 

{ … Kays bin Talk r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Bir gecede iki kere, vitr namazı kılınmaz…….   }

Ebû Dâvûd : 2/1439.N

22 – BİNEK  ÜZERİNDE  VİTİR  NAMAZI  KILMAK 

{ … Saîd b. Yesâr r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Bir yolculukta İbn Ömer’le beraberdim, biraz geri kalmıştım. Nerede idin ? Diye sordu, vitr namazını kıldım dedim. Dedi ki : Rasûlullah s.a.v senin için en güzel örnek değil mi ? Ben Rasûlullah s.a.v’i biniti üzerinde vitr namazı kılarken gördüm. }

İbn Mâce, İkame : 127

23 – HER  EZAN  VE  KAMET  ARASINDA  NAMAZ

{ … Abdullah ibnu Muğaffel el- Müzeni r.a dan. Rasulullah s.a.v üç kerre şöyle buyurdu : Her iki ezan – yani ezan ve kamet – arasında bir namaz vardır. Her iki ezan  arasında bir namaz vardır. Buyurduktan sonra üçüncüsünde : Dileyen kimse için sözünü ilave etti. }

Müslim : 2.c.838.n – Ebu Davud : 2.c.1283.n 

24 – NAFİLE  NAMAZLAR  İKİŞER  İKİŞER  KILINIR 

{ … İbni Omer r.a şöyle dedi :   Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Gece ve gündüz kılınan nafile namazlar ikişer ikişer rekattır.  }

Nesei : 3.c.1666.n

25 – GECE  NAMAZI  KILARAK  ONU  İHYA  ETMENİN  FAZİLETİ 

{ … Ebu Hureyre r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Gecenin son üçte biri kaldığı vakit Rabbimiz tebareke ve teala dünya semasına her gece iner ve şöyle nida eder : Melik benim, Melik benim ! Hani bana dua eden onun duasına icabet edeyim. Benden kim bir hacet ister ki dileğini vereyim. Benden kim mağfiret diler ki onu mağflret edeyim. }

Müslim : 758/169 Buhari : 1096 Malik : 1/214 Ebu Davud : 1315 Nesei : 484-485 Tirmizi : 446 İbni Hibban : 920 İbni Ebi Asım : 492-es-Sünne – Lalekai : 3/435436 Beyhaki : 3/2 Ahmed : 2/486

{ … Cabir r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v’i işittim şöyle buyuruyordu : Gece içinde öyle bir saat var ki, müslüman bir kimse dünya veya ahiret hususunda Allah’tan hayır isterken duasını o saata uygun getirirse Allah onun isteğini mutlaka verir. Bu her gece böyledir. }

Müslim 757/166 Ebu Avane 21289-290 İbni Hibban 2561 Ebu Ya’la 1911-2009 Ahmed 3/348-331

26 – ON  ÜÇ  REKATLI  GECE  NAMAZI 

{ … Ümmü Seleme r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v on üç rek’at kılarak vitr yapardı, yaşlanıp zayıf düşünce yedi rek’atla vitr yapardı. }

 Tirmizi : 1/455.n – Ebû Dâvûd, Vitr : 3 – Buhârî : Vitr : 2

İshâk b. İbrahim : “ Rasûlullah s.a.v on üç rek’at vitr kılardı “ hadisinin manası : Vitirle birlikte gece namazı toplam on üç rek’at olurdu demektedir. Bu yüzden gece namazı vitire ilave edilerek söylenmiş oldu, diyerek, Aişe r.anha’dan da bir hadis rivâyet etmiştir, ayrıca şu hadisi de delil getirmektedir. “ Ey Kur’ân’a mensup kimseler vitr kılın.” Burada gece namazı kastedilmiş olup, gece namazının Kur’ân’ı iyi bilenlerin vazifesi olduğu kastedilmiştir.

27 – ON BİR REKATLI GECE NAMAZI

{ … Aişe a.anha şöyle dedi : Rasulullah s.a.v geceleyin on bir rekat namaz kılardı. On bir rekatin son bir rekati ile vitir yapardı. Bunu kıldıktan sonra sağ yanı üzerine müezzin kendisine gelene kadar yatardı. Müezzin gelince kalkar sabah namazının sünnetini hafif iki rekat olarak kılardı. }

Müslim 736/721 Buhari 183-Ter : 325 Malik 1/120 Beğavi 900 Albani 294-el-İrva

{ … Mesruk şöyle dedi : Aişe’ye Rasulullah s.a.v’in gece kıldığı namazları sordum. Aişe şöyle cevap verdi : On bir rekattır. }

Beğavi 903 

28 – DOKUZ  REKATLI  GECE  NAMAZI

{ … Mesruk şöyle dedi : Aişe’ye Rasulullah s.a.vin gece kıldığı namazları sordum. Aişe şöyle cevap verdi : “… Dokuz rekattır….. “  }

 Beğavi 903

29 – YEDİ  REKATLI  GECE  NAMAZI

{ … Mesruk şöyle dedi : Aişe’ye Rasulullah s.a.v’in gece kıldığı namazları sordum. Aişe şöyle cevap verdi : Yedi rekat rekattır…… }

Beğavi : 903 

30 – GECE  NAMAZINI  İKİŞER  İKİŞER  KILMAK 

{ … İbni Omer r.a şöyle dedi : Bir adam Rasulullah’a gece namazını sordu. Rasulullah s.a.v : Gece namazı ikişer ikişer rekattır. Biriniz sabah vaktinin girmesinden korkarsa bir rekat kılar ki bu kılmış olduğu rekatleri vitir yapar. }

Malik : 1/123/13 Buhari : 990-Ter : 947 Müslim : 749/145 Beğavi : 955

31 – UYKULU  HALDE  İKEN  NAMAZ  KILMAMAK 

{ …Nebi’nin eşi Aişe r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Biriniz namaz kılarken uyukladığında, uyku kendisinden gidene kadar uyusun. Çünkü sizden biri uykulu olduğu halde namaz kıldığında, bilemez de istiğfar edeceği yerde  kendisine beddua eder. }

Malik : 1/118/3 Buhari : 212-Ter:344 Müslim : 786/222 Albani  : 810-S.Cami

32 – CUMA  NAMAZININ  ÖNÜNDEN  VE ARDINDAN  KILINAN  NAFİLELER 

“ … Selman el Farisi r.a şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve selem buyurdu ki :  Bir kimse cuma günü yıkanıp elinden geldiğince temizlenir ve yağından yağlanır veya evindeki kokusundan sürünür sonra cumaya çıkar, yan yana oturan iki kişinin arasını açmaz, sonra kendisi için takdir olunan miktarda namaz kılar ve daha sonra imam hutbede konuştuğunda susar dinlerse, muhakkak o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları mağflret edilir. ”

Buhari Ter : 855 Darimi 1/362 İbni Mace 1097 İ. Huzeyme 1763 İbni Hibban 2776 Ahmed 5/181

“ … Safiye şöyle dedi : Safiye b. Huyiy’i – bu hanım Rasulullah s.a.v’in eşlerinden biridir ve Muaviye’nin velayeti döneminde vefat etmiştir – İmam minbere çıkmadan önce dört rekat namaz kılarken gördüm. Safiyye r.anha cuma namazını imamla iki rekat kıldı.”

Albani el-Ecvibe : 35.s –  İbni Sa’d 8/360

“ … İbni Munzir : İbni Ömer r.a dan rivayet ettiğimize göre o, cumadan önce on iki rekat namaz kılıyordu dedi.”

Albani  el-Ecvibe : s.35 – İbni Kayyım 1/421-Zadü’l-Mead

“ … İbni Mesud r.a cumadan önce ve cumadan sonra dört rekat namaz kılardı.” Abdullah İbni Mübarek ve Sufyan es-Seyri de böyle yaparlardı. 

Albani el-Ecvibe : s.35 –  İbn Ebi Şeybe 2/40/1 – İbni Kayyım 1/421-Zadü’l-Mead

“ … İbni Abbas r.a “ Kendisi cumadan önce sekiz rekat namaz kılardı.”

Albani el-Ecvibe : s.35 – İbn Ebi Şeybe 2/40 İbnu’l Munzir 4/97-el-Evsat İbni Kayyım 1/424- Zadü’l Mead

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Ben Nebi s.a.v ile beraber öğle namazından önce iki rekat, öğle namazından sonra iki rekat, akşam namazının arkasından iki rekat, yatsı namazının arkasından iki rekat, cuma namazının arkasından iki rekat sünnet namazı kıldım.Akşam ve yatsı namazlarının sünnetlerini Rasulullah s.a.v’in evinde kıldık.  }

Buhari : 1172-Ter :1116 – Müslim : 2.c.729/104.N – Ebu Avane : 2/263 – Albani : 440.el-İrva – Beyhaki : 4/4579.n

33 – TERAVİH  NAMAZI

{ … Ebu Seleme,Aişe r.a ya : Resulullah s.a.v’in ramazandaki gece namazı nasıl idi ? diye sordu. Aişe r.a Şöyle dedi : Resulullah s.a.v ne ramazanda, nede ramazanın dışında onbir rekat üzerine ziyade eder değildi. Resulullah s.a.v evvela dört rekat kılardı. Artık o rekatların güzelliğinden ve uzunluğundan sorma ! Sonra dört rekat daha kılardı. Bunların da güzelliğinden ve uzunluğundan sorma ! Sonra da üç rekat kılardı……. }

Buhari : 4/1866 – Müslim : 2/738 – Ebu Davud : 2/1341 – Nesei : 4/1697 – Muvatta : 1/212

{ … Cabir İbn Abdillah r.a dan.Dedi ki : Resulullah s.a.v bize ramazan ayının  gecesinde sekiz rekat – teravih – ve bir de vitr namazı kıldırdı….. }

Taberani : M.Sağir : 1/370.n

34 – TERAVİH  KONUSUNDA  ZAYIF  RİVAYETLER 

Ömer zamanındaki cemaatla kılınan  teravihin kaç rek’at olduğu hakkında iki rivayet vardır:  Vekî’ın malik İbn Enes’den onun da yahya İbn Sa’d’dan rivayetine göre Ömer r.a görevli birisine cemaatına yirmi rek’at kıldırmasını emretmişti. Yalnız bu rivayet sahih değildir.

                                                                                        İbn ebi Şeybe Musannef : 2 / 393

Bu rivayetin senedinde bulunan Yahya b.Said Ömer b.Hattab’a yetişmiş değildir.Nitekim İbni Medeni : “ Onun Enes ten başka hiçbir sahabiden hadis işittiğini bilmiyorum “ demiştir.

                                                                                                     Tehzibu’t Tehzib : 11 / 223

35 – DUHA  DAMAZI  –  YANİ EVVABİN NAMAZI  –  

{ … Ebud-Derda ve Ebu Zerr r.a Rasulullah s.a.v den, o da Allah’u Tebareke ve Teala’dan. Allah şöyle buyuruyor : Ey adem oğlu, gündüzün evvelinde – yani kuşluk vakti – benim için dört rekat namaz kıl ki, gündüzün sonunda sana kifayet edeyim. }

Tirmizi : 473 Ebu Davud : 1289 Darimi : 1/338 Ahmed : 5/287- 6/286-287440-451

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v duha namazını dört rekat kılardı ve Allah’ın dilediği kadar da ziyade ederdi. }

Ahmed : 6/95-120 Müslim : 719/79 Ebu Avane : 21267 İbni Mace : 1381 Beyhaki : 3/47 Albani : 462-el-İrva

{ … Abdurrahman b. Ebi Leyla şöyle dedi : Bana Nebi’nin duha namazını kılarken gördüğünü Ümmü Hani dışında kimse haber vermedi. Ummü Hani şöyle rivayet etti : Nebi Mekke’nin fethedildiği gün evime geldi. Sekiz rekat namaz kıldı. Bu namazdan daha hafif namaz kıldığını görmedim, ancak onun rüku ve secdelerini tam yapıyordu. }

Müslim 719/80 İbni Mace 1379 İbni Huzeyme 1235 Tayalisi 1520 Tabarani 24/1025-1026-1027-M.Kebir Abdurrezzak 4858 Humeydi 332-333 Beyhaki 3/48 Ahmed 6/341-342- 425

{ … Ebu Zerr r.a dan Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Sizden her birinizin eklem ve organlarına bir sadaka vermesi vaciptir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmid bir sadakadır. Her tahlil bir sadakadır. Her tekbir bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülüğü yasaklamak bir sadakadır. Kişinin iki rekat kıldığı duha namazı o vucubiyete kifayet eder. }

Müslim 720/84 Ebu Avane 2/266 Ebu Davud 1285-6243 Beyhaki 3/47 Ahmed 5/167-178 Albani 461-el-İrva

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Duha namazı Evvabin namazıdır. }

Deylemi 3729 İbni Huzeyme 1224 Tabarani 3877- M.Evsat Hakim 1/314 Albani 3827-S. Cami

{ … Zeyd b. Erkam r.a dan “….. Rasulullah s.a.v şöyle dedi : Evvabin namazı deve yavrularının ayak altlarının yandığı vakittir. }

Müslim 748/143 Ebu Avane 2/270-271 Ahmed 4/366-372-375 Albani 466-el-İrva

36 – ABDEST  NAMAZI

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v sabah namazı esnasında Bilal’a : Ya Bilal ! İslam‘da yaptığın amellerden en ümitli olduğun bir amelini bana söylermisin. Çünkü ben, cennette senin yürürken iki ayak sesini işittim, buyurdu. Bilal : Ben gece ve gündüzün her hangi bir saatinde abdest alır ve onunla mutlaka bana takdir olunan miktarda namaz kılarım. Bu benim yanımda faydaca en ümitli olduğum ameldir dedi. }

Buharİ 1149-Ter:1 100 Müslim 2458/108 Beğavi : 1012

37 – TÖVBE  NAMAZI

{ … Ali b. Ebi Talib r.a şöyle dedi : Ben, Rasulullah s.a.v den bir hadis işittiğimde Allah o hadisten beni faydalandırmayı dilediği kadar faydalandırırdı. Rasulullah’ın ashabından bir kimse bana hadis nakledince ona yemin verirdim. Yemin edince onu tasdik eder doğrulardım. Ebu Bekir bana hadis nakletti – Ebu Bekir elbette doğru söyledi – ve dedi ki : Rasulullah s.a.v den işittim şöyle buyurdu : Her kim bir günah işler sonra kalkar abdest alır ve – Allah için – namaz kılar sonra Allah‘a istiğfar ederse Allah elbette onun günahını bağışlar. Sonra Rasulullah : { Onlar bir kötülük yaptıkları, yada nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler….. }  Ali İmran : 135  Ayet’ini sonuna kadar okudu. }

Tirmizi : 402 İbni Mace 1395 Beğavi 1015 Tayalisi : 1 İbni Hibban 623 Ahmed 2/47-56

38 – İSTİHARE  NAMAZI  VE  DUASI 

{ … Cabir b. Abdullah r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bütün işlerde istihare etmeyi bize Kur’an’dan bir süre öğrettiği gibi öğretti ve Buyurdu ki : Herhangi biriniz bir iş yapmaya yeltendiği vakit, iki rekat nafile namaz kılsın sonra şöyle dua etsin :

Allah’umme İnni Estehiruke Bi İlmike Ve Estakdiruke Bi Kudretike Ve Es’eluke Min Fadlikel-Azim. Fe İnneke Takdiru Ve La Akdiru Ve Ta‘lemu Ve La A‘lemu Ve Ente Allamu’l-Ğuyub. Allahumme İn Künte Ta’lemu Enne Haze’l Emre Hayrun Li Fi Dini Ve Meaşi Ve Akibeti Emri.  yahut şöyle buyurdu :

Acili Emri Ve Ecilihi Fakdurhu Li Ve Yessir hu Li Sümme Barik Li fih. Ve İn Künte Ta‘lemu Enne Haze‘l-Emre Şerrun Li Fi Dini ve Meaşi Ve Akıbeti Emri.

 yahut şöyle buyurdu : Fi Acili Emri Ve Ecilihi Fasr Anni Vasrifni Anhu Vakdir Liye’l-Hayra Haysu Kane Summ ardini Bih. }

Buhari : 1166-Ter:110 Nesei 3253 Ebu Davud 1538 Tirmizi 480 İbni Mace 1383 İbni Hibban 887 Ahmed 3/344

İstihare namazı ve duası ile ilgili hadisler mütevatir hadislerdendir. İstihare hadisini Cabir b. Abdullah’tan gayri, İbni Mesud, Ebu Eyyub, Ebu Said, Ebu Hureyre, İbni Abbas gibi sahabeler de rivayet etmişlerdir.

39 – TESBİH  NAMAZI

{ … İkrime, İbn Abbas r.a’dan. Rasulullah s.a.v Abdülmuttalib oğlu Abbas’a şöyle dedi : “ Ey Abbas ! Ey Amcam ! Sana ( haber ) vereyim mi? Sana (haber) vereyim mi ? Sana ( haber ) vereyim mi? Sana, onu yaptığın takdirde Allah’ın o yaptığın şeyle ilki ve sonu, eskisi ve yenisi, bilerek ve bilmeyerek yapılanı, küçüğü ve büyüğü, gizlisi ve açığı olmak üzere on çeşit günahını bağışlayacağı bir şey öğreteyim mi ? ! Dört rek’at namaz kılarsın.Her rek’atında fatıha  ve bir ( zammi ) süre okursun.Birinci rek’atte okumayı bitirince ayakta iken : “ Sübhanallahi ve’l hamdulillahi  ve la ilahe illallahu vallahu ekber  “ tesbihlerini 15 kere söylersin. Sonra ruku’ya giderek ruku’dayken ( ruku tesbihatından sonra ) 10 kere bu sözlerin aynısını söylersin. Sonra ruku’dan başını kaldırınca 10 kere ( rabbena ve leke’l-hamd dedikten sonra ) bu sözleri söylersin. Sonra secdeye inerek 10 kere bunları (secde tesbihatından sonra) söylersin. Secdeden başını kaldırınca 10 kere bunları söylersin. Sonra tekrar secdede bunları ( secde tesbihatından sonra ) söylersin. Sonra secdeden başını kaldırınca ( kıyama kalkmadan önce istirahat oturuşunda ) bu sözlari 10 kere söylersin. Böylece her rek’atte 75 tesbih olmak üzere dört rek’atte ( toplam 300 olmak üzere ) bunun aynısını yaparsın. Eğer tesbih namazını her gün bir kere kılmaya gücün yeterse kılıver. Şayet gücün yetmezse her hafta bir kere kıl. Eğer her hafta bir kere kılamazsan, senede bir kere kıl. Eğer onu da yapamazsan ömründe bari bir kere kıl. } 

1. Ebu Davud : 2.c.1297.n… İbn Abbas’tan.
2. İbn Mace : 4.c.1386,1387.n… İbn Abbas’dan.
3. Hakim el-Müstedrek : 1 /463-464, no: 1192, 1193, 1194,1195 … İbn Abbas’dan.
4. Beyhaki es-Sünenü ‘l-Kübra : 3/51-52 … İbn Abbas’tan.
5. İbn Huzeyme es-Sahih : 2/223-224, no:1216 … İbn Abbas’dan.
6. Taberani el-Mu ‘cemu ‘l-Kebir : 11/194-195, no.11622 … İbn Abbas’tan.
7. Tirmizi : 1.c.479 …Ebu Rafi’den.
8. Hakim Müstedrek : 1/464-465, no : 1196… ibn Ömer’den. Hakim ve Zehebi bu vivayetin senedinin sahih olduğunu söylediler.

                                                                         Ve’I – hamdu Iillahi rabbi’I alemin….

                                                                Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts