Kurban, – veya diğer bir ifadeyle – hayvan kesimi ile ilgili ileri geri konuşulan meselelerden birisi de, ” kadın kurban kesemez ve kestiği de yenilmez “  iddiasıdır.

Halbuki bu türden konuşmalar, hakkında hiçbir delilin bulunmadığı boş konuşmalardır. Kadının kurban kesmesini yasaklayan bir delil olmadığı gibi, bilakis asrı saadette kadınlar da hayvan kesiyor ve o kesilen hayvanların etlerinden yiyorlardı.

{ … Ka’b İbni Malik r.a dan rivayet edidiğine göre : Bir kadın bir davarı – keçi veya koyun – keskin bir taşla boğazlamıştı. Bu durum Resulullah s.a.v’e anlatıldığında bunda bir beis görmemiştir. }

                                                                               İbni Mace : 8 / 3182.n

Bu hadisi şerifi Buhari’de sahihinde rivayet etmiş ve orada ki metinde de ifade edildiği gibi ; “ Resulullah s.a.v o kadının kestiği hayvanın etinden yenilmesini emretmiştir ” 

Buhari : 12 / 5583.s 

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts