Değerli Müslümanlar … !  unutmayalım ki İslam kadına karşı her zaman olgun, nazik, kibar, sıcak, cömert ve merhametli davranmayı emretmiştir.

Bununla beraber onları kınamayı, aşağılamayı, hor görmeyi ve dövmeyi de yasaklamıştır.

Ama belirli durumlarda da onlara – aşırı olmamak kaydıyla – şiddet uygulanmasına da müsaade etmiştir. Allah Azze ve Celle kerim kitabında şöyle buyurur :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً

“ Allah’ın, bazısını bazısına üstün kılması ve onlara kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde hakimdirler. Saliha kadınlar – kocalarına –  itaat edenler, Allah’ın korunmasını emretmesi dolayısıyle de gizliliklerini koruyanlardır. İtaatsizliklerinden korktuğunuz kadınlara ise (önce) öğüt verin, ( sonra onları ) yataklarda yalnız  bırakın, ( bu da yetmezse onları ) dövün. Size itaat ederlerse aleyhlerinde başka bir yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. “

Nisa : 34.Ay

Görüldüğü gibi Allah’u Teala bu Ayetinde saliha ve itaatkar kadınları övmüş, olumsuz davrandıklarında ise onlara nasıl muamele edileceğini ev reislerine öğretmiştir… Ayete eğer dikkat ettiyseniz burada, son çare olarak dövülmelerine müsade edilmiştir.

         Ayetin nüzul sebebi şöyle rivayet edilmiştir ;

“ … Ali r.a’dan ; Ensardan birisi hanımını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e getirdi. Kadın ; Ey Allah’ın Rasulü ! Kocam beni dövdü ve yüzümde iz bıraktı.” diye şikayet etti. Rasulullah s.a.v adama :

“ Buna hakkı yok ” buyurdu. Bunun üzerine “ … İtaatsizliklerinden korktuğunuz kadınlara ( önce ) öğüt verin, ( sonra onları ) yataklarda yalnız  bırakın, ( bu da yetmezse onları ) dövün… “  Nisa suresindeki Ayet nazil oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına ;

“ Sen bir iş istedin ama Allah ondan başkasını murad etti.” buyurdu. 

Taberi : 5 / 58 – el – İsabe : 2 / 27 – İbni Kesir : 4.c.1679.s

“ … Rasulullah s.a.v buyurdu ki ; “ Kadınlar marufta size isyan ettikleri zaman incitmeksizin dövün. ”

Taberi : 5 /41 – Kenzul Ummal : 44988

“ … Süleyman b.Amr b.el-Ahvas şöyle dedi : Babam kendisinin Rasulullah s.a.v ile veda haccında beraber olduğunu bana tahdis etti ve dedi ki : Rasulullah s.a.v veda haccında bir ara Allah’a hamd edip güzel senada bulunduktan sonra insanlara bazı hükümleri zikredip nasihat etti. Sonra buyurdular ki : ” Kadınlara karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar size emanettirler. Kadınlardan bundan başkasına malik değilsinizdir. Ancak kadınlar haddi aşmak gibi açık bir edepsizlik yaparlarsa onların yataklarını terk ediniz. Yahut haddi aşmayacak şekilde onları dövünüz. Eğer onlar size itaat ederlerse, onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız ; kerih görüp istemediğiniz kimselere minderlerinizi çiğnetmemeleri ve evlerinize girmelerine izin vermemeleridir. Dikkat edin ! onların sizin üzerinizdeki hakları ise ; onların giyim ve kuşamında, yiyip içmesinde ihsanda bulunup güzel davranmanızdır. “ 

İbni Mace : 5.c.1851.n – Tirmizi : 2.c. 1172.n – Ahmed : 5 / 72-73

“ … İbni Abbas r.a dan. Rasulullah s.a.v hane halkının görebileceği bir yere kırbaç asmayı emretmiştir. “

Taberani : 10671 – Abdurrazzak : 20213 – Edebul Müfred : 2.c.1229.n – Hilye : 7 / 332 Mecmauz Zevaid : 8 / 106

HADİSLE ALAKALI BİR AÇIKLAMA : Şüphesiz ki aile içi hayat düzeni ve huzuru için ev reisine itaat ve saygı şarttır. İnsanların yaratılışları icabı bu saygı yalnız iç duygu ile kemale gelmez. Olumsuz hareketlerin ceza ile ayarlanması ve saygının bu ceza usulü ile bazen takviyesi gerekir. Güzel ve iyi tavsiyeler yanında, bunlara aykırı davranıldığı zaman ceza usulünün konması hep ahlakın korunması içindir. Bunun için aile fertleri tarafından suç işlendiği zaman bu suçun kırbaçla cezalandırılacağını bildirir mahiyette aile reisinin odanın bir yerine kırbacını asması koruyucu tedbirdendir.

“ ……Aişe r.anha anlatıyor : Rasulullah s.a.v eve girdi ve :

– Ya Aişe, neyin var soluk soluğasın, buyurdu. Ben :
– Bir şey yok dedim. Rassulullah :
– Ya bana haber verirsin, yahut da Latifu’l Habir Olan Allah bana haber verir, buyurdu.
– Ben ya Rasulullah : Anam babam sana feda olsun dedim ve olanı anlattım. Önümde gördüğüm insan karıltısı sen miydin ? buyurdu.. Bunun üzerine beni göğsümden bir defa itti ki, bu itişle beni sarstı. Sonra : ( Nöbetinde ) Allah ve Rasulünün sana zulmedeceğini mi sandın ? dedi. Aişe : İnsanlar her ne kadar gizlese de Allah onu bilir mi ? dedim. Rasulullah, “ evet “ buyurdu. 

Müslüm : 974-103 – Nesei : 3973-3974 – Ahmed : 6-221 – Abdurrezzak : 6712 – el Albani kitabu’l Cenaiz : 231-232

Bu olayda da görüldüğü üzere Allah Rasulü s.a.v bir beşer olarak hanımına o an kızabilmekte ve eliyle Aişe’nin göğsüne vurmaktadır.

Öyleyse islam’ın bu konudaki mesajı güzel anlaşılmalıdır. Konunun başında da ifade ettiğimiz gibi, İslam kadına karşı her zaman olgun, nazik, kibar, sıcak, cömert ve merhametli davranmayı emretmiştir.

Ama belirli durumlarda da onlara – aşırı olmamak kaydıyla – şiddet uygulanmasına da müsaade edilmiştir. 

“ … Zübeyr Bin Avam r.a evine girdi ve hanımı Esma ile diğer hanımına evi süpürmelerini emredip çıktı. Döndüğünde evi aynı halde buldu. Esma şöyle anlatıyor ; “ Saçlarımızı birbirine bağladı ve süpürgeyle acıtıcı şekilde vurmaya başladı. Diğer hanımı daha güzel olduğu için ona fazla vurmuyordu. Bende ise çirkin bir iz kalmıştı. Şikayet etmek için ablam Aişe’ye gittim. O da beni babam Ebu bekr’e gönderdi ve dedi ki ; “ Kardeşime böyle ne yapmış ? ” bana babam Ebu bekr  dedi ki ; “ Ey kızım ! Şüphesiz o, Salih bir adamdır ve çocuklarının babasıdır. Umulur ki, Allah seni Cennet’te onunla evlendirecektir. Sabret ve evine dön.”

İbni Sa’d : 8 / 251 – İbni Kesir Nihaye : s.481 – Kurtubi Tezkira : s.522 – İbni Hacer Metalibu Aliye : 1619

         Allah’u Teala bizlere şiddetten uzak huzurlu yuvalar nasibeylesin.

                                                                                                         Amin 

                                                                            Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts