Kadının evinden çıkarken mutlaka dikkat etmesi gereken bir takım adab ve şartları vardır. Çünkü o evinden çıktı mı, şeytan ona musallat olur.

{ … İbni Mesud r.a’dan Rasulullah s.a.v buyurdu ki : “ Kadın avrettir. Çıkınca ona şeytan rehber olur “  Diğer bir rivayette ise  :

{ … İbni Mes’ud r.a’dan : Nebi s.a.v buyurdu ki : “ Kadın avrettir. Kadın evinden çıktı mı, bu normaldir. Ama hemen, şeytan ona önder olur ve der ki : kime rastlarsan herkes sana gıpta ediyor. Kadın da elbisesini giymiştir. Kendisine nereye diye sorulunca : Hasta ziyareti, cenaze takibi ya da camiye namaza… der. Halbuki kadın, Rabbine evinde yaptığı ibadetin benzerini yapamaz. “ }

Tirmizi : 2.c.1182.N – İbni Hibban : 7.c.5570.N – İbni Huzeyme : 3.c.1685 – 1686.N Taberani  M.Kebir : 9/295 – Mişkat : 3109.N – El-İrva : 273 – Terhib ve Terğib : 342 – 344 . N – M. Zevaid : 2/35 

Mubarek furi Sünen-i Tirmizi şerhinde şöyle diyor : Buhari’nin mecmain de denir ki ; “ Allah kadını bütünüyle avret kıldı “ Çünkü o ortaya çıkınca ondan utanılır. Tıpkı esas avret yerinin ortaya çıkması gibi. Avret ise açılınca utanılan her şeydir…

Demek ki kadın avretin kendisidir. Şeytan onun sokağa çıkmasında kendisine delil olur. Yani onu erkeklerin gözüne güzel gösterir. Bakışlar onu şaşırttığı gibi bakanlar da şaşırır. İşte bu, şeytanın eşlik etmesinin esasıdır.

Öyleyse kadın ortaya çıkıp görünmesi hususunda çok dikkat etmelidir. Çünkü çıkınca gözler ona yönelecektir.

Bu hadisin anlatılarından bir tanesi de ; kadın evinin hududunda bulundukça, şeytan ona sapma ve saptırma fırsatı vermez. Çıkınca ise kendisi tema eder başkası da ona tema eder. Çünkü kadın şeytanın en büyük ağı ve en büyük tuzağıdır.

Dolayısıyla kadın, gözlere ne kadar az görünür ve dışarıya ne kadar az çıkarsa o derece Allah’ın rızasına yaklaşır.

{ … Cabir r.a dan nakledildiğne göre, Rasulullah s.a.v bir kadın gördü. Hemen eşi Zeyneb binti Cahş r.anha’nın yanına girip, onunla arzusunu yerine getirdi. Sonra ashabının yanına çıktı ve onlara dedi ki : “ Kadın önden şeytan kılığına girer gelir. Geriden de şeytan suretinde döner gider. Eğer birinizin bir kadın görür de kalbine bir arzu düşerse, hemen karısının yanına gitsin, onunla birleşsin. Böylece nefsindeki o ateşi söndürmüş olur.” }

 Ahmed : 1/33 – Müslim : 4.c.1403.n

Görüldüğü gibi bu hadis, şeytanın kadını kullanarak erkeğin heva ve arzusuna uymasını ve fitneye düşmesini istemektedir. Çünkü Allah erkek nefisine kadına meyli koymuş, öyle ki ona bakmaktan bile zevk alır. Hatta onunla ilgili her şeyden zevk alır. Dolayisiyle bu ve emsali delillerden elde edilecek sonuç ; zaruret yokken kadının erkekler arasında boy göstermesi ve onlarla içli dışlı olması sakıncalıdır. Çünkü şeytanın işi gücü vesvese ve fitne çıkarmak olduğu için ; kadını kullanacak ve kendisini de karşısındakini de şeytanlaştıracaktır.

Hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek var ki ; kadını görmek şehveti uyandırır ve ona heveslendirir. Hadiste şeytana benzetilmesinin sebebi de ; şehvetin hedefi ve sebeplerinin kendisinde oluşundandır. Dolayısıyla şerre, vesveseye ve hoş göstermeye çağırması yönüyle şeytana benzer kadın.

                                                                         Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts