Ey Müslüman … !  unutmaki İslam dini, bir takım cahil ve zavallı kimselerin anlatmaya çalıştığı gibi, gizli ve kapalı yönleri olan bir Din değildir.  

Bu Dini en güzel şekilde anlayan, anlatan ve tarif eden Allah Rasulü s.a.v’dir … Öyle ki onda açıklamadığı gizli kapaklı hiçbir şey bırakmamıştır…

        Kendisinin de hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi :

{ … Allah Resulü s.a.v şöyle buyurdular : Size cennet’e yaklaştıracak ne var ise onu açıklamışımdır. Ve yine size, cehennem’den uzaklaştıracak ne var ise onları da açıklamışımdır.

Heysemi Mecmau’z Zevaid : 8.264 – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 4.C.1803.N – Hakim : 2.C.4. Say

{ …  
Ebu Zerr r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v bizi, hava’da kanat çırpan kuştan dahi malumat vemiş olduğu halde terk etti . }

İbni Hibban : 1.c.65.n Ahmed Müsned : 5 / 162 – Taberani Mu’cemu’l Kebir : 1647.n  el Albani Silsiletü’s Sahiha : 4.1803.n

{ …  Ve yine bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır : Allah’ın size emredip de benim size emretmediğim hiçbir şey bırakmadım. Ve yine, Allah’ın size yasaklayıp da benim size yasaklamadığım hiçbir şey de bırakmadım. }

el Albani Silsiletü’s Sahiha : 4.c.1803.n

Bu açık ve net ifadelerden sonra, sanırım samimi bir müslümana düşen şey, hiçbir bahane göstermeden bu yolda yürümesidir.
 

                                                               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts