Değerli kardeşlerim … ! Müslümanların unuttukları veya ihmal ettikleri o kadar İslami meseleler var ki, inanın onları burada anlatmaya kalksak ne sayfamız ne de zamanımız yeterli gelir… Bunlardan bir tanesi de Mescid namazıdır…

Mescid namazı emir siğası ile gelen çok önemli bir ibadettir … Dolayısıyla kadın olsun erkek olsun mescide girip oturmak istedikleri zaman mutlaka iki rekat namaz kılmaları gerekir… Şayet oturmadan Mescidi gezip çıkmak isterseler, bu namazı kılmaları gerekmez …

“ … Ebu Katade’den. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : sizden biri mescide geldiğinde – namaza durması müstesna – oturacaksa  iki rekat namaz kılsın. “

Buhari : 444 Ter.540 Müslim : 2.c.714.n – Ebu Avane : 1/4l5 – Ebu Davud : 467 Nesai : 729 Tirmizi : 315.n – İbn-i Mace : 3.c.1013.n – Darimi : 1/323

1 = MESCİD NAMAZI EMİR’DİR, KILMADAN ÖNCE OTURULMAZ 

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. O şöyle dedi : Rasulullah s.a.v yolculukta benden bir deve satın aldı. Medine ye gelince, mescide gelmemi ve iki rekat namaz kılmamı emir buyurdu. “

Müslim : 2.c.715 / 72.n

2 = OTURMADAN EVVEL İKİ REKAT NAMAZ KILMAK MESCİDİN HAKKIDIR 

“ … Ebu Katade’den. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Oturmadan evvel iki rekat namaz kılarak mescidlerin hakkını verin. “

Camiu’s Sağir : 1.c.666.n

3 = İMAM MİNBERDE BİLE OLSA MESCİD NAMAZI KILINACAĞI 

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. Şöyle dedi : Peygamber s.a.v bir Cuma günü hutbe yaparken bir adam geldi. Peygamber s.a.v o kimseye : Ey fulan sen namaz kıldın mı ? diye sordu. O zat hayır dedi. Bunun üzerine s.a.v : Öyleyse kalk  iki rekat namaz kıl, buyurdu. “

Buhari : 2.c.891.s

“ … Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kimse mescide girdi ve oturdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona : iki rekat namaz kılmaktan seni alıkoyan nedir ? Kalk namaz kıl buyurdu. “

 Müslim : 54-55-56-57-58-875 – Buhari : Terc : 891.S 
 

                                                     Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts