Cihadın dindeki üstün yeri ve mertebesinden dolayıdır ki, kadınlar da buna heveslenmiş, katılmak istemişler ama şeriat onlara, evet dememiş ve cihad için çıkmalarını hoş görmemiştir… Niçin ? … Çünkü kadının erkeklerle sürtüşmesinin onlarla ölçülmesinin şerli ve zararlı olduğundan dolayıdır. Hatta kadının o ortamda erkekleri riyaya sokmasından da korkulmuştur…

Hatta ve hatta – bırakın real ortamı – sanal ortamda bile kadınların bu gibi işlerle uğraşması, mücahideymiş gibi davranması ve bu konuda resim ve videolar paylaşması bir çok erkeği fitneye, fesada düşürmektedir… Dolayısıyle bir yığın cahil kanı dikine akan gençlerden riyakar sözler, yapmacık tavırlar ve hatta kadınların gazına gelerek oraya buraya gitmeler sözkonusu olmuştur …

Halbuki İslam onlara cihad olarak Hacc ve Umreyi göstermiştir. Bu konuda Aişe r.anha’dan  rivayet edilen hadisler var … Radiyallahu Anha diyor ki ;

{ … BenRasulullah s.a.v’den  Cihada gitmek için izin istedim de o : sizin için en güzel cihad makbul olan hacc’dır, buyurdu. }

Buhari : 6.c.2704.S

Yine bir başka defasında : “ Dedim ki ya Rasulullah kadınlara cihad sorumluluğu yok mu ?. O : Var dedi. Onlara gereken cihad, öldürme sizdir. Yani Hacc ve Umredir, buyurdu.

Başka bir nakilde ise ; Nebi s.a.v den cihada izin istedim ; O : “ cihadın hacc ve umredir ” buyurdu.

Ahmed : 6/165

Ey Müslüman … ! unutmaki Aişe r.anha hanımlar içinde en genç olanı, en cesur olanı – ki olmasa zaten bu konuyu sormazdı – en samimi olanı ve en fakihe olanı idi … Ama gördüğünüz gibi kendisine ve onun üzerinden de diğer hanımlara bu konuda gereken fetva verilmiştir…

Hafız İbni Hacer der ki ; onlara cihadın farz olmamasının en önemli sebebi, erkeklerle yanyana gelmeleri ve yerine göre setri bozmaları gibi kendilerinden beklenene ters hallere mecbur olacaklarındandır. 0 yüzden, hacc ve umre onlar için cihaddan daha üstündür. 

Fethul – Bari : 6/416.

Tabi ki bütün bunlar, İslam topraklarını bütünü ile düşmanın işgal etmediği haller için geçerlidir… Aksi halde – kadın erkek – bütün herkese cihad farzdır… Ve kadınlar da geri hizmettedirler…

                            Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts