Değerli kardeşlerim … ! şüphesiz ki kulu selamete çıkaracak İman, şaibesiz bir İman’dır… Kendisine zulüm bulaştırılmamış bir İman’dır… Bunun diğer bir ifade şekli ise ; Kulu kurtaracak olan İman, Şirk’siz bir İman’dır…

Allah’u Teâla İbrahim a.s’dan şöyle nakil de buyuruyor :

” ( İbrahim dedi ki : ) Şüphesiz ben sadece hak dine ( yani Tevhid dinine ) boyun eğip yöneldim ve yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan Allah’a çevirdim. Ben O’na şirk koşanlardan değilim.” Kavmi de kendisine karşı mücadeleye kalkıştı. O – kavmine – şöyle dedi :

” Allah beni doğru yola iletmişken ; siz Onun hakkında benimle çekişmeye mi kalkıyorsunuz ? Ben O’na ortak koştuğunuz şeylerden asla korkmam. Rabbim dilemedikçe, onlar bana hiçbir şey yapamaz, Rabbim her şeyi ilmiyle ihata etmiştir. Artık düşünüp, hisse almayacak mısınız ? ” İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve hidayete  erenler de onlardır.”    En’am : 6/79 – 80 – 82.Ay

“ … Abdullah İbni Mesud r.a’dan rivayet edilen sahih bir hadiste şöyle buyurulmaktadır :  ” Bu Ayet indiği zaman Allah c.c’ın Rasûlünün ashabına çok şiddetli ve meşekkatli geldi ve dediler ki :
— Ya Rasûlallah ! Hangimiz imanına zulüm bulaştırmamış ve karıştırmamıştır ki ?. Allah Rasulü s.a.v şöyle cevap buyurdular :
— Salih kulun sözüne kulak vermediniz mi ? O ancak şirktir ve şüphe yok ki şirk en büyük zulümdür “

Buhari İman : 23 Enbiya : 8- 41 Tefsir En’am : 3 Lokman : 1 İstitabe: 1- 9 Müslim İman : 197 Tirmizi Tefsir : En’am.

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts