Değerli kardeşlerim … ! bilindiği gibi namazdaki safların düzgünlüğü, Namazın tamamından ve güzelliğinden sayıldığı gibi, insanların kalplerinin birbirlerine ısınmaları için de güzel bir vesiledir… Dolayısıyla basiretli bir Müslüman cemaatle kıldığı Namazında oluşturacağı safa çok dikkat etmelidir.

Müslümanların bu anlamda oluşturacağı saffın keyfiyeti ise şöyle olmalıdır… Yan yana geldiğimiz kardeşimizin omuzu omzumuza, dizi dizimize, topuğu topuğumuza yapıştırılmalıdır…

Tek başına namaz kılan kimsenin ayak arasındaki mesafe ise, safta iki kişi arasında az önce yaptığı gibi omuzunu kardeşinin omuzuna, dizini kardeşinin dizine, topuğunu da kardeşinin topuğuna yapıştırdığı zaman, ayak arası ne kadar açıksa tek başına kıldığında da öyle açık olması gerekir …

“ … Abdullah İbnu Ömer r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : ” Saflarınızı ikame ediniz. Omuzlarınızı hizalayın. Aralıkları kapatın ……….. “

Ebu Davud : 666 – Nesei : 819 – İbnu Huzeyme : 1549  

“ … Enes R.A’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : ” Saflarınızı dosdoğru tutunuz, hakikat ben sizi, arkamdan da görüyorum.”

Enes şöyle dedi : Her birimiz omuzunu, yanındakinin omuzuna, ayağını yanındakinin ayağına yapıştırırdı.

Buhari :  725

“ … Ebu Kasım El-Cedeli, Nu’man İbnu Beşir’i şöyle derken işittiğini rivayet ediyor : Resûlullah s.a.v yüzünü insanlara döndürerek şöyle dedi : ” Allah’a yemin ederim ki, ya saflarınızı dosdoğru tutarsınız, ya da Allah kalblerinizi birbirine çevirir. “

Nu’man İbnu Beşir ( bu ikazdan sonra insanların ) “ omuzunu, arkadaşının omuzuna, dizini arkadaşının dizine, topuğunu arkadaşının topuğuna yapıştırdığını gördüm “ dedi.

  Ebu Davud : 662

KADINLARIN  SAFFI

Değerli kardeşlerim … ! namazın kılınış şekli ile alakalı kadın ve erkek arasında bir farkın olmadığı gibi, oluşturacakları saf konusunda da bir fark yoktur. Yani aynen erkekler ile alakalı anlatılan saf şekli nasılsa, kadınlarında oluşturmaları gereken saf şekli aynı olmalıdır. Bu konuda tek bir fark var o da ; kadınlara imamlık yapacak olan hanım, – erkeklerde olduğu gibi safın önünde değil – safın ortasında olmalıdır. Yani kadın imam, safın ortasında durmalıdır.

“ … Huceyra bin el-Husayn şöyle dedi : Ümmü Seleme Radiyallahu Anha ikindi namazında bize imamlık etti ve bizim ortamızda durdu.”

İbnu’l-Munzir el-Evsad : 2075 Abdurrezzak : 5082  İbni Ebi Şeybe : 2/88

“ … Rayta el-Hanefiyye şöyle dedi : Aişe Radiyallahu Anha farz namazda kadınlara imamlık etti ve onların ortasında durdu. ”

İbnu’l-Munzir el-Evsad : 2076  Abdurrezzak : 5086  Beyhaki : 3/131

“ … Ata şöyle dedi : Aişe Radiyallahu Anha’nın yanında Irak ehlinden kadınlar vardı. Namaz vakti girdi, müteakiben onlara safın ortasında durup imamlık etti, o ikindi namazı idi.”

İbnu’l-Munzir el-Evsad 2077 Abdurrezzak : 5087 Beyhaki : 3/141 İbni Ebi Şeybe : 2/89
 

                                                                      Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts