Şüphesiz ki İslam dininin kadınlar için almış olduğu bütün tedbirler, onun fitneye düşmekten korunması içindir… 0 derece ki, onun evindeki kılmış olduğu Namazını, mescidde kılınana tercih etmiştir.

Çünkü kadın ancak bu yolla değerini artırır… Evinin içindeki hali, en temiz hali ve ırzını şerefini koruduğu en güvenli ortamıdır.

Alah Rasulü s.a.v bu konuda inananları irşad etmiş ve en önemli olanını da onlara belirtmiştir.  

{ … İbni Ömer r.a dan : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu :  “ Allah’ın dişi  kullarını camilerden kovmayın ; evleri onlar için daha hayırlı olsa da…. } 

Ahmed : 2/76

{ … İbni Mesud r.a dan Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Kadının evindeki – salonun da kıldığı – namazı misafir odasında kıldığı namazdan üstündür. Kendi hücresindeki kıldığı namazı da, misafir odasındaki kıldığı   namazından üstündür. }

Ebu Davud : 1.c.570.n

{ … Ümmü Seleme’den de benzer bir nakil var. On da ise şu fazlalık var : “ Onun odasındaki namazı evindeki namazından üstün, evindeki namazı da toplum mescidindekinden daha üstün dür. “ }

Mecmau’z Zevaid : 2/34

{ … İbni Mes’ud r.a’dan : Nebi s.a.v buyurdu ki : “ Kadın avrettir. Kadın evinden çıktı mı, bu normaldir. Ama hemen, şeytan ona önder olur ve der ki : kime rastlarsan herkes sana gıpta ediyor. Kadın da elbisesini giymiştir. Kendisine nereye diye sorulunca : Hasta ziyareti, cenaze takibi ya da camiye namaza… der. Halbuki kadın, Rabbine evinde yaptığı ibadetin benzerini yapamaz. “ }

Tirmizi : 2.c.1182.n – İbni Hibban : 7.c.5570.n – İbni Huzeyme : 3.c.1685 – 1686.n Taberani  M.Kebir : 9/295 – Mişkat : 3109.n – El-İrva : 273 – Terhib ve Terğib : 342 – 344.n – M. Zevaid : 2/35

{ … Yine Ümmü Seleme’den : “ Kadınların en hayırlı mescidi, evinin dip köşesidir.” }

Ahmed : 6/297

Görüldüğü gibi sevgili öğütçümüz ve önderimiz Allah Rasulü s.a.v ümmetinden olan kadınlara neler öğretiyor ve onlar için neleri tercih ediyor. Evlerinin onlar için daha hayırlı olduğunu anlatıyor ve yine onlara en hayırlı secdegahlarının evlerinin dibidir diyor.

                                                      Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts