Değerli kardeşlerim … ! Ramazan ayında gafil olunmaması gereken zamanlardan birisi de, bu ayın son on günüdür. Çünkü bu ayın son on gününün tekli gecelerinin içerisinde bin ay’dan daha hayırlı bir gece vardır ki o da, kadir gecesidir.

          Rabbimiz kerim kitabında bu gece ile alakalı şöyle buyurmaktadır :

“ Biz o – Kur’anı – kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin ? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, o gece rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Esenliktir o gece, ta tan yeri ağarıncaya kadar. “   Kadir : 1.2.3.4.5.Ay

( … Enes İbni Malik’ten gelen bir hadislerinde ise Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Bu aya girmiş bulunuyorsunuz. Unutmayın ki onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Bu geceden mahrum olan bir kimse hayrın tümünden de mahrum olmuş olur. Bu gecenin hayrından ancak saadetten payı olmayan kimse mahrum kalır. )    

İBNİ MACE : 4.C.1644.N

( … Ebu Hureyre r.a dan.Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ … Her kim iman ederek ve ecrini de yalnız Allah dan umarak kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları mağfiret edilir “ )

BUHARİ : 4.C.1868.S

Değerli kardeşlerim … ! Kadir gecesi, bu toplumda ısrarla iddia edildiği gibi illa Ramazanın 27. gecesi değildir… Yani illa bu gecedir diye bir garanti yoktur. 

Zikredeceğimiz hadisi şerifte Allah Rasulü s.a.v’in buyurduğu gibi, bu gecenin hangi gece olduğu kendisine unutturulmuştur… 

Ama yine kendisinin de bildirdiği gibi Kadir gecesi, ramazanın son on gününün tekli gecelerinde aranmalıdır. Yani bu gece ; 21-23-25-27 veya 29. gece olabilir.

( … Ebu Said r.a şöyle dedi : Peygamber s.a.v bize bir hutbe yaptı ve şöyle dedi : Bana kadir gecesi gösterildi ve sonra da o bana unutturuldu. Sizler kadir gecesini ramazanın son on gününün tekli gecelerinde arayınız … ) 

BUHARİ : 4.C.1869.S

Kadir gecesinin kadrini kıymetini anlatan daha bir çok deliller mevcuttur. Biz bu kadarı ile iktifa ederek tekrar diyoruz ki ; Madem ki Ramazan ayı ve onun içerisindeki bin aydan daha hayılı olan kadir gecesi Allah’ın kullarına ihsan ettiği büyük bir lütuftur, öyleyse bunu fırsat bilmeli, o geceyi yakalamak için son on günü iyi değerlendirmeliyiz. 

Ve yine bu gecelerde Allah’a bol bol ibadet ederek, bizi bağışlaması için O’na yalvarmalıyız. Çünkü O’ndan başka ne sığınacak bir yerimiz var ve ne de gidecek bir kapımız var.

Değerli kardeşlerim … ! şüphesizki bu gecelerde kafamıza göre hareket etmemeliyiz…Yani sünnete uygun olmayan ibadet çeşitleri ihdas ederek onlarla meşkul olmamalıyız… Hele hele bu toplumda yapıldığı gibi mevlidler okutmak … selalar vermek … senelik kaza namazları kılmak suretiyle dinde olmayan şeylerle uğraşmamalıyız… 

Ama ne yazık ki zamanımızda cahilce yapılan çirkin uğraşlardan birisi de, bu gibi özel gün ve gecelerde bol bol kaza namazı kılmak… Mevlitler okutmak … selalar vermektir. 

Halbu ki islamda bu şekilde uygulamalar yoktur. Yani ne senelik kaza namazı kılmak … ne mevlit okutmak – ki içerinde birçok şirk ve küfür ifadeler geçmektedir – … ne de bu gecelerde selalar vermektir.

PEKİ BU GECELERDE SÜNNETE UYGUN NELER YAPABİLİRİZ … ?

1 – Bol bol Kur’an okuyabiliriz …

2 – Hadis okuyup ezberleyebiliriz …

3 – Allah’tan bol bol af ve mağfiret dileyebiliriz …

4 – Bol bol tevbe ve istğfarda bulunabiliriz …

5 – Teravih namazını ihmal etmez ve özellikle bu gecelerde uzatabiliriz. Yani gerek kıraatini ve gerekse ruku ve secdelerdeki dua ve zikirleri çoğaltabiliriz.
6 – Tesbih namazı kılabiliriz …

7 – Allah’ı – Kur’an ve Sünnet’te tarif edildiği şekilde – bol bol zikredebiliriz …

8 – Rasulullah s.a.v’e bol bol salavat getirebiliriz …


                                                                 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts