Allah-u teala : { … Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Allah azizdir, hakimdir. }  Bakara : 228.Ay

“ … Hakim  İbnu  Mu’âviye  babası Mu’âviye  r.a dan anlatıyor : Dedim ki : ”  Ey Allah’ın Resülü ! bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakkı nedir ? ”   Resulullah  s.a.v buyurdular ki : ” Kendin  yiyince ona da yedirmen, giydiğin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman, takbîh etmemen, evin içi hariç onu terk etmemen.”                                                                                                

 Ebu Davud : 3 / 2142 – 2143 – 2144

“ … Süleyman b. Amr b. el-Ahvas şöyle dedi : Babam kendisinin Resulullah s.a.v ile veda haccında beraber olduğunu bana tahdis etti ve dedi ki : Resulullah s.a.v veda haccında bir ara Allah’a hamd edip güzel senada bulunduktan sonra insanlara bazı hükümleri zikredip nasihat etti. Sonra buyurdular ki :

” Kadınlara karşı hayırlı olmanızı  tavsiye ederim. Çünkü onlar  size  emanettirler. Kadınlardan bundan başkasına malik değilsinizdir. Ancak kadınlar haddi aşmak gibi açık bir edepsizlik yaparlarsa onların yataklarını terk ediniz. Yahut haddi aşmayacak şekilde onları dövünüz. Eğer onlar size itaat ederlerse, onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız ; kerih görüp istemediğiniz kim-selere minderlerinizi çiğnetmemeleri ve evlerinize girmelerine izin vermemeleridir. Dikkat edin ! onların sizin üzerinizdeki hakları ise ; onların giyim ve kuşamında, yiyip içmesinde ihsanda bulunup güzel davranmanızdır 

İbni Mace : 5 / 1811 – Tirmizi : 2 / 1172 – Ahmed : 5 / 72-73 

“ … Cabir İbn Abdullah r.a dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : ”… Kadınlar hakkında Allah’tan korkunuz. Çünkü sizler onları Allah’ın emanı ile aldınız ve ferçlerini Allah’ın kelimesiyle helal kıldınız … “

Müslim : 4 / 1218 – Ebu Davud : 2 / 1905 – İbni Mace : 8 / 3074 

“ … Muaviye b. Hayda el-Kuşeyri r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v’e geldim ve : “ kadınlarımız  hakkında  bize  neyi emredersin “ diye sordum. Resulullah s.a.v :

“ Sizler yediğiniz şeylerden onlarada yediriniz, giydiğiniz şeylerden onlarada giydiriniz. Kadınlarınızı dövmeyiniz, onlara – Allah senin yüzünü çirkinleştirsin – diye beddua etmeyiniz. Ve kendi evinizin içi müstesna, onlara küsüp terk etmeyiniz “ diye buyurdu. “ 

Ebu Davud : 3 / 2142 – 2144 – İbni Mace : 5 / 1850 – Ahmed : 5 / 3 – 5 

“ … İbn Abbas r.a’dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Sizin en hayırlınız, ehli için en hayırlı olanınızdır. Ben ehlim için sizin en hayırlı olanınızımdır. “

Hakim : 4 / 73 –  Tahavi : 3 / 211

“ … Ebu Hureyre r.a dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Kadın eğri bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İstediğin şekilde doğru olamaz. Eğer ondan istifade etmek istersen, onda bu eğrilik olduğu halde ondan istifade edersin.İsteğine göre onu doğrultmak istersen onu kırarsın. Onun kırılması ise boşanmasıdır ”

Müslim : 4 / 1468 – Beğavi : 2416 – Beyhaki : 14723 – Humeydi : 1168 – Ebu Avane : 4501 – İbni Hibban : 4179 

“ … Ebu Hureyre r.a dan, Resulullah s.a.v buyurdular ki :  Mü’minlerin iman yönünden en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır. En hayırlısı ise, kadınlarına karşı en hayırlı olanıdır.  “

 Tirmizi : 2 / 1171 – Ahmed : 2 / 472 – 9706 – el Albani S.Sahiha : 284  

“ … Ebu Hureyre r.a dan, Resulullah s.a.v buyurdular ki : “… Sizler kadınlar hakkında bir birinize hayırlı olmanızı tavsiye edin. Çünkü kadın kısmı eğe kemiğinden yaratılmıştır. Bu kemiğin en eğri tarafı üstüdür. Eğer sen eğri kemiği doğrultmaya çalışırsan onu kırarsın. Kendi  haline  bırakırsan eğri olmakta devam eder. Binaenaleyh sizler, kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. “

Buhari : 7 / 3110 – Müslim : 4 / 1468 / 60 

“ … Ebu Hureyre r.a dan, Resulullah s.a.v buyurdularki : “ Mü’min bir erkek mü’mine bir kadından sakın nefret edip ona kin beslemesin. Eğer onun bir huyunu beğenmediyse diğer bir huyundan hoşnut olabilir ”

Müslim : 4 / 1469 – Ebu Avane : 4493

Tacuddin el Bayburdi 

Similar Posts