Değerli Müslüman … ! Unutma ki kadınlar konusunda dikkat edeceğin en önemli husulardan birisi de ; onların yanına girmekten ve onlarla helvette  – yani başbaşa ve kimsenin olmadığı bir ortamda – kalmaktan sakınmandır.

Fitneyi önlemek ve zinaya götüren sebepleri toptan yok etmek için, Rasulullah s.a.v kadınlardan nikah düşenlerin yanına girmeyi yasaklamıştır.

Çünkü erkeğin, örtüsüz ve engelsiz olarak bir kadınla yüz yüze gelmesi, bir çok fitneyi hazırlar. Bu konuda birçok hadis-i şerifler rivayet edilmiştir.

{ … Ukbe bin Amir r.a’dan : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Kadınların yanına girmeyin. Ensardan bir kişi Ya Rasulallah ; kayınbirader için ne dersin – yani hanımın kayınbirader ile görüşmesi – deyince : Kayınbirader ölüm demektir, buyurdu. }

Ahmed : 4/149 – 16896 – Buhari : 11.c.5309.s – Müslim : 7/2172 – Tirmizi : 2.c.1180.n

Hadisi şerifte zikri geçen “ Hamv ” kelimesi, kocanın kardeşi gibi yakınlarıdır. Yani kardeşinin oğlu, amcasının oğlu, bacısının oğlu gibi kimselerdir. Diğer bir ifadeyle, bekar olduğu takdirde evlenmesi caiz olanlardır… Karının bu tür akrabası da aynıdır. Yani amcasının oğlu, teyzesinin oğlu,dayısının oğlu gibi kimseler de aynı hükümdedir.

Kurtubi r.h diyor ki : “ Kocanın akrabasının, karısının yanına girmesi bu hadisi şerifte ölüme benzetiliyor. Bu ise fesat ve çirkinlikte demektir. Yani bunun haram olduğu zaten biliniyor. Ama ölüme benzetilerek, onun zorluğunu artırmadaki hikmeti ; aralarındaki dostluktan ötürü kocaların buna müsamaha göstermesi ve halkın da bunu yadırgamamasıdır. Diğer bir ifadeyle, onu yabancı saymamasından dolayı, işi felakete götüreceyi anlatılmaktadır.  Çünkü bu yakınlıktaki bir kimsenin kardeşinin evine girip çıkması çok rahat ve kolay olur. Dolayısıyla bu rahatça girip çıkmalar dinin ölçülerini altüst edecektir.

Nevevi r.h da diyor ki ; “ kocanın yakını ile halvet, başkasına nazaran daha sık olur. 0 yüzden de kötü şeyler ondan daha fazla gelir. Yani, tamamen yabancı ile halvet halk tarafından daha farklı anlaşılacağından dolayı ; bu tarz halvette fitne daha rahat ortam bulur… “

Şerhu Müslim : 14 /153.

Kadı İyaz r.h da der ki ; “ hadis’in anlamı ; yakın hısımla halvette kalmak, fitneye destektir. Dinin ölçülerini rencide eder. Bu da ölümle ifade edilmiştir. “

Hulasa, yalnız olan bir kadının yanına girmek haram ve büyük bir tehlikedir. Kocanın akrabasının bu tarzda bulunması ise felaket olur.

Evet ey Müslüman … ! işte buna çok dikkat et. Hanımının yanına erkeklerin girmesine sakın imkan verme. Unutmaki bu tavrınla karının kızının fıska ve fucura düşmesine mani olursun. Bunula beraber Ailen için düşünülen bu tedbiri, kendin içinde uygula. Yani, başkasının evine girip çıkmaların hususunda da dikkatli ol ve böyle evlere sakın girme. Onlarla baş başa kalma.

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : kadının, kocasının evi için izin istemeyin. Onun şahid olmasına ve iznine bakın…  } 

İbni Hibban : M.zaman

Şimdi bu son iki hadisten anlaşılıyor ki ; kadınların yanına girmek yasak. Ama kocalarından izin alınması ve onların da orada bulunması kaydıyla caiz olur. Ve tabiki burada kadının tesettürlü ve ciddi olması kaydıyla.

{ … İbni Abbas r.a’nun nakline bakalım : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Bir erkek, yabancı bir kadının yanına giremez, kadın da mahremsiz yolculuk yapamaz. Bir başka rivayete de ise : Sizden bir kimse, yanında yakın mahremi olmayan bir kadının yanına girmesin… }

Ahmed : 1/222 – Buhari : Hacc ve Nikah

Bu hadis ; kadınların yanına girip onlarla başbaşa kalmayı nehyeden açık bir nassdır. Yani ; babası, oğlu, kardeşi, kocası gibi biri bulunmadan onlarla asla yan yana gelinmemesi gerekir. Tarihte ve zamanımızda İslam’ın bu kurallarına uyulmadığından dolayı, bir çok çirkin facialar olmuştur. Sebep ise halvettir. Yani kadınların tek başına bulunduğu eve girmek ve onlarla birlikte bulunmaktır.

{ … Abdullah İbni Amr İbn As r.a  Şöyle nakleder : Haşimilerden bir adam Esma binti Umeys’in yanına gitti. 0 Ebu Bekir r.a nun nikahında idi, Ebu Bekir çıka geldi. Onları gördü ve bu durumdan hoşlanmadı. Bunu Rasulullah s.a.v anlattı. Ama bir kötülük görmediğini de ekledi. Rasulullah s.a.v ise, şöyle buyurdu : Allah Esma bintu Umeys’i  korudu. Sonra kalkıp minbere çıktı.Şu günden itibaren, artık kimse tek başına bir kadının yanına girmesin. En az bir iki kişi bulunsun , buyurdu. }

Ahmed : 6595-6744-6995 – Müslim : 7.c.2173.n

{ … Cabir r.a dan.Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Haberiniz olsun ki, hiçbir erkek, nikahlısı veya nikah geçmez mahremi olmak hali müstesna, dul bir kadının yanında geceleyemez. }

 Müslim : 7.c.2171.n

Burada zikri geçen “ Seyyip ” den maksatla, evlilik yapmış kadın kasdedilir. Bu zikredilince, bekar olan da tabii olarak aynı hüküm altına girer. Hasılı, yabancı kadının evine girmek ve onunla başbaşa kalmak İslam şeriatında haramdır…

Nevevi r.h aynı yerde, bu hadisi şerhederken buyuruyor ki : “ Bu hadiste yabancı kadınla halvetin haram olduğu, mahremleriyle birlikte girmenin ise mübah olduğu anlaşılır…

Müslim : Nevevi şerhi : 14/153

{ … Ömer r.a’dan gelen bir hadiste de, Rasulullah s.a.v : Sakın bir kadınla halvette olmayın, yoksa üçüncünüz şeytan olur, buyurmuştur. }

Bu hadis-i şerif yabancı kadınla başbaşa kalmanın yasaklanışının illetini açıklıyor : Yani şeytan ikisinide fitleyip zorlar, şehvetlerini kabartır. Çünkü şeytan insanın kan mecralarında dolaşır ve ve onları çirkin durumlara düşürür. Hatırlarsınız  Buhari ve Müslim’in zikretmiş olduğu bir hadiste ; Şeytan, insanın kan mecralarında dolaşır, burulmaktadır,

Müslim : 7.c.2174.n

İşte Şeytanın öteden beri metodu budur. Kadın erkek karışımını çok sever. Hele onların başbaşa kalma hallerini daha çok sever…

İnsanın bu tür çirkin halvetlerinin bir çok örnekleri vardır. Tabibin hastası ile bir odaya kapanıp, kapıyı da kilitleyip onu muayene etmesi. Doktorun kadını soyundurup hemen hemen her tarafını incelemesi. Alış veriş yapmak için konfeksiyonlara giderek oralarda elbise çıkarıp giyinmesi. Hatta elbise ölçüsü verirken, kendisini ölçü alan erkeğe teslim etmesi. Güya dinini öğreniyor diye hoca efendilerle yalnız kalınması gibi vesaire vesaire şeyler.

Ey Müslüman … ! unutmaki bunlar meşru olan şeyler değillerdir. Kadın namuslu ve hayalı da olsa, bu şekildeki bir halvetle onun haya duygusu zedelenir, onun şerefli hali gider. Bir de bu maksatla doktora giden kadınların halini siz bir düşünün. Hatta dindar kimselerin de böyle doktorlara hanımlarını çekinmeden götürdüklerini görürüz. Kadın doktorlar varken erkek doktora gidenler, ah bir bilseler o duvarların arkasında neler neler oluyor…

         Rabbim cümlemize namuslu, iffetli tertemiz bir hayat yaşamayı nasibetsin.
 

                                Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts