Kedilerin Alım Ve Satımı Caiz Midir

ُعَنْ أَبي الزُّبَيْر ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَََمَنِ الْكَلْبِ والسَّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيِْْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلكَ

[1569 –  رواه مسلم في صحيحه : 42]

Ebu’z Zübeyr r.a şöyle demiştir: Cabir’e köpek ile kedilerin alım satımından
elde edilen parayı sorduğumda şöyle dedi: Allah Rasulu s.a.v bunu
yasaklamıştır.

[ Sahih-i Müslim : 1569 – 42 ]

عَنْ جَابرٍ، قَالَ: نَََبى رَسُولُالله  صَلَّى اللُُه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَََمَنِي السنَّوْر
 [ رواه ابن ماجة في سننه : 2161]
[حكم الألباني صحيحْ ]

Cabir r.a’dan rivayete göre şöyle demiştir: Allah Rasulu s.a.v kedi alım
satımından elde edilen parayı yasaklamıştır.

[Sünen-i İbn Mace : 2161]
[ Elbani: Sahih]

ِعَنْ جَابرٍ: أَنَّ النَّبَِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَََهى عَنْ ثَمَن الْْهِرَّة
رواه ابِي داود في سننه:  [3480]]
[ حكم الألباني صحيحْ]

Cabir r.a’dan rivayete göre şöyle demiştir: Allah Rasulu s.a.v kedi alım satımından elde edilen parayı yasaklamıştır.

[ Sünen-i Ebu Davud: 3480]
[ Elbani: Sahih]

عَنْ جَابرٍ، أَنَّ رَسُولَ الَّلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ ثَمَنِ السنَّوْرِ، وَالْكَلْبِ إلّا كَلْبَ صَيدٍْْ
[ رواه النسائي في سننه :ِ 4295 ]
[ حكم الألباني صحيحْ]

Cabir r.a’dan rivayete göre şöyle demiştir: Allah Rasulu s.a.v av köpeği dışında , kedi ve köpek satımından elde edilen parayı yasaklamıştır.

[ Sünen-i Nesai : 4295 ]
[ Elbani: Sahih]

Kedilerin Alım Ve Satımı Caiz Midir Hazırlayan:

Onur Dinçer 28 Şevval 1443 \ 29 Mayıs Pazar 2022

Keçiören \ Ankara

Similar Posts