1 = Kunut duası olarak okuyabileceğimiz  bir dua

{ … Hasan b. Ali r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bana bazı dualar öğretti, onları vitir namazında kunut ettiğim zaman söylüyorum. Vitir namazının kunutunda :

 اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضْيتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ،   ]وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَـادَيْتَ [، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْـت “

“ Allah’ummeh dini Fi Men Hedeyte, Ve Afini Fi Men Afeyte, Ve Teveleni Fi Men Tevelley te Ve Barik Li Fima Ağtayte Ve Kıni Şerre Ma Kadayte, İnneke Takdi Ve La Yukda Aleyk, Ve İnnehu La Yezillu Men Valeyte  [ Ve La Yeizzu Men Adeyte ] Tebarekte Rabbena Ve Tealeyte “ 

“ Ey Allah’ım ! Beni hidâyete eriştirdiklerinden eyle. Beni, kendilerine sağlık ihsan ettiklerinden kıl. Beni dost edindiklerinin arasına kat. Verdiğin nimetleri bana bereketli kıl. Takdir buyurduğun kazâların şerrinden koru. Şüphesiz yalnız sen hükmedersin ve sana hükmedilmez. [ Senin dost edindiğin kimse asla zillete düşmez. Düşman olduğun kimseler de aziz ( güçlü ) olamaz. ] Ey Rabbim ! Sen yüceler yücesi olup ululanansın.”  

Ebu Davud : 1425 Nesei : 1744 Tirmizi : 464 Darimi : 1/373 İbni Mace : 1178 İbni Mende : 343 Tayalisi : 1179 Ahmed : 1718 Albani : 31-Kıyam-ı Ramazan – Sahih-i Tirmizi : 1/144 Sahih-i İbn Mâce, 1/194. İrvâu’l-Galîl, 2/172. Parantez içindeki lafız Beyhaki’nin rivâyetidir…

2 = Kunut duası olarak okuyabileceğimiz ikinci  bir dua  

الهم اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله. وأوله وآخره. وعلانيته وسره

” Ellahumme’ğfirli zenbi kullehu dıkkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sırrah “ 

Ey Allah’ım ! Küçük ve büyük, ilkini ve sonuncusunu, aşikâr ve gizli olan bütün günahlarımı mağfiret et. “

Müslim  :  2.c.483.n – Ebu Davud : 2.c.878.n

3 = Kunut duası olarak okuyabileceğimiz üçüncü bir dua 

: اللهم! باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم! نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم! اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد”.

” Allahumme baid beyni ve beyne hatayaye kema baadte beyne’l-meşrikı ve’l- mağrib. Allahumme nakkini min hatayaye kema yunakka’s-sevbu’l-ebyadu mine’d-denes. Allahümm’e-ğsilni min hatayaye bi’lselci ve’l mai ve’l-bered. “

Ey Allah’ım ! Benimle hatalarımın arasını uzaklaştır. Tıpkı doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi.

Ey Allah’ım ! Beni hatalarımdan temizle. Tıpkı beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi.

Ey Allah’ım ! Beni hatalarımdan, karla, su ile ve soğuk su ile yıka.

Buhari : 2.c.757.s – Müslim : 2.c.598.n

4 = Kunut duası olarak okuyabileceğimiz dördüncü bir dua

 اللهم! إني أعوذ بك من عذاب جهنم . ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال                                                                                                   

” Allahumme ! inni euzu bike min azabi cehennem. Ve min azabi’l kabri ve min fitneti’l mahya ve’l memat. Ve min şerri fitneti’l mesihi’d deccal “

Ey Allah’ım ! cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden ve Mesih deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. ” 

   Müslim : 2.c.588.n 

5 = Kunut duası olarak okuyabileceğimiz beşinci bir dua

 اللهم  إني أعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.  اللهم  إني أعوذ بك من المأثم والمغرم                                                                           

Allahumme ! inni e’uzu bike min azabi’l kabri . Ve e’uzu bike min fitneti’l me-sihi’d deccal. Ve e’uzu bike min fitneti’l mahya ve’l memat. Allahumme inni e’uzu bike mine’l me’semi ve’l meğram.

Ey Allah’ım ! kabir azabından sana sığınırım, Mesih deccal fitnesinden sana sığınırım. Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Ey Allah’ım ! günahtan ve borçtan da sana sığınırım.

Müslim : 2.c.588.n

6 = Kunut duası olarak okuyabileceğimiz altıncı bir dua 

 اللهم! إني ظلمت  نفسي  ظلما  كثيرا   ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم                                                                                               

Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiran ve la yağfiru’z zunube illa ente fağfir li mağfireten min indike ve’rhamni inneke ente’l gafurur rahim.

Ey Allah’ım ! şüphesiz ben nefsime çok zulm ettim. Günahları mağfiret edecek olan da ancak sensin. Katından bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet eyle. Şüphesiz ki sen ğafursun, rahimsin.

Buhari : 2.c.822.s – Müslim : 8.c.2705.n 

7 = Kunut duası olarak okuyabileceğimiz yedinci bir dua

اللهمَّ أعنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

Allah’umme einni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike.

Allahım ! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek için bana yardım et.

Ebu davud  : 2.c.1522.n 

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts