Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi şeytan ve avaneleri Allah’ın ve inananların en büyük düşmanıdırlar. Allah’u Azze ve Celle ise şüphesiz ki inananların dostudur. İşte bundan dolayıdır ki Rabbimiz ;   inananların o mel’unun şerrinden korunmaları için kendilerine onun zayıf hilelerini açıklamış ve ondan korunmak için çeşitli yollar tarif etmiştir.

1 = Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak

Bu konuda Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurulmaktadır : “ Şayet sana şeytandan bir kışkırtma  gelecek olursa, hemen Allah’a sığın …… ”

Fussilet : 36

Yani, “ Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim ” diyerek o melunden Allah’a sığın. Bununla beraber, Mu’minun suresindeki şu Ayetlerde de yine Allah’a sığınmak anlatılmaktadır :

“ Ve kur Rabbi euzü bike min hemezeti’ş-Şeyatin ve euzü bike Rabbi en yahdurun ”

Yani ; “ Rabbim, şeytanın kışkırtmasından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”

Mu’minun : 97- 98.Ay

“ … Büreyde r.a’den nakledilen bir hadisi şerifte Peygamber s.a.v şu duayı tavsiye buyurmuştur : Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi ! Bütün bu mahlukâtının şerrine karşı, beni himâye et ! Et ki, hiç birisi, üzerime âniden saldırmasın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur ; ilah olarak sâdece sen varsın. “

Tirmizi Daavât : 96/3518 

 اَللهُ أكْبَرُ كَبِيراً، اَللهُ أكْبَرُ كَبِيراً، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً“ ثلاثاً ”أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ، وَ نَفْثِهِ، وَ هَمْزِهِ“

“ En büyük Allah’tır. Hamdın tamamı da O’nundur. Sabah,  akşam Allah’ı tesbih ederim.” ( Üç defa ) “ Şeytanın kibirinden, yalanından ve vesvesesinden Allah’a sığınırım. ”

Ebû Dâvud : 1/203 İbn Mâce : 1/265 Ahmed : 4/85 Müslim, İbn Ömer r.a.’dan benzerini tahric etmiştir, onda bir de kıssa zikredilir :  1/420

2 = Allah’ı zikrederek Şeytanın şerrinden korunmak 

“ …
 Hâris el-Eş’ari r.a’den nakledilen bir hadisi şerifte Rasulullah s.a.v’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir : “… Allah size, kendisini zikretmenizi emretti. Bunun misali, peşinden hızla düşmanın geldiği bir adamın misali gibidir. Bu adam nasıl ki muhkem bir kaleye sığınarak, düşmandan kendini korursa. Kul’da Şeytana karşı kendisini sadece Allah’ı zikretmekle koruyabilir. “

Tirmizi Emsal :  3, 2867

3 = Eve girerken ve yemek yerken Şeytanın şerrinden korunmak

“ … Cabir r.a’den rivayet edilen başka bir hadis ise : “ Rasulullah s.a.v buyurdular ki : ” Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah’ın adını zikrederse, şeytan avenelerine : “ Size burada gecelemek de yok, akşam yemeği de yok ! ” der. Ama kişi, eve girerken Allah’ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan avenelerine : ” Akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değil ! ” der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken ” Bismillah ! “ diyerek Allah’ı zikretmezse, şeytan avenelerine : “ Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da ! ” der. ”

 Müslim Eşribe : 103/2018  Ebu Davud Et’ime : 16,3765

4 = Evden çıkarken dua yaparak Şeytanın şerrinden korunmak

“ …  Enes r.a’den. Peygamber s.a.v’in şöyle buyurdu : Her kim evinden çıkacağı zaman : “ Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah’tandır ” derse kendisine : “ İşine bak, sana hidâyet verildi, kifâyet edildi ve korundun da ” denir, ondan şeytan yüz çevirir. ”

 Tirmizi Daavât : 34, 3422

5 = Şeytanı ev’de barındırmamak için yapılması gereken işler 

A = Kur’an okumak.

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak şeytan, içerisinde Bakara suresi okunan evden kaçar. }

Müslim : 2.c. 780. n – Tirmizi  : 5.c.3036.n –  Ahmed : 2 / 284-337

B = Ezan okumak.

“ … Ebû Hureyre r.a şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : Namaz için ezan okunduğu zaman şeytân, ezanı işitmemek için yüzgeri dönüp yellene yellene kaçar……… “

Buhâri : 1/151 Müslim : 1/291

6 = Helaya girerken Şeytanların şerrinden korunmak için dua

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi tuvaletler, çöplükler, hamamlar, kabirler, harabe yerler cinlerin ve şeytanların meskenleri olup, en fazla  uğradıkları ve konakladıkları yerlerdir. Bunun içindir ki İslam bu tür yerlere girildiği zaman şeytan ve avanelerinin şerlerinden korunmak için inananlara tavsiyelerde bulunmuştur.

{ … Enes r.a şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v helaya gireceği vakit : ” Allahumme İnni Eüzu Bike Mine’l-Hubusi Ve’l Habais “ derdi. Yani : Allah’ım pislikten ve şeytanların dişilerinden ve erkeklerinden sana sığınırım. }

İbnu Carud : 1.c.28.n – Buhari : 1c.294.s – Edebu’l- Müfred : 692 – Müslim : 1.c.375.n – Ebu Avane : 1/216 – Ebu Davud : 1.c.4.n – Nesei : 1c.19.n – Tirmizi : 1.c.6.n – Darimi 1/171 İbni Mace : 1.c.298.n – İbni Hibban : 1407-el-İhsan – Beyhaki : 1/95 – Beğavi : 1 86-eş-Şerh – Ahmed : 3/99-101-282

7 = İlişki anında şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak

{ … İbni Abbas r.a Merfu olarak rivayet ettiği bir hadiste şöyle dedi : Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Her hangi biriniz eşine geldiği zaman : “ Bismillah Allah’umme Cennibneşşeytane Ve Cennibişşeytane Ma Rezaktena “ der de onların aralarında bir çocuk takdir olunursa, şeytan o çocuğa zarar veremez. }

Buhari 141-Ter : 294 Müslim 1434/116 Ebu Davud 2161 Nesei 144 – İşretünnisa Darimi 2/145 İbni Mace 1919 İlmi Ebi Şeybe 3/401/1 İbni Sünni 608 Tayalisi 2705 Beyhaki 7/149 Abdurrezzak 10465 Ahmed 1/216 Albani 2012- İrva

8 = Günah işlememek için şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak

“ Ey gaybı ve görünen âlemi bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve sâhibi olan Allah’ım! Senden başka ilâh olmadığına şehâdet ederim. Nefsimin ve şeytanın şer ve şirkinden, nefsimin günah işlemesinden veya bir müslümana günah yüklemekten sana sığınırım “

   Ebu Davud : 4/317. Sahih-i Tirmizi : 3/142. 

9 = Çocukların şeytandan Korunması İçin Yapılan Dua 

“ … Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Hasan ve Hüseyin Radiyallahu Anhuma’ ya şöyle dua ederdi : 

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

“ Sizi, her şeytan ve haşereden, her kötü gözden, Allah’ın noksansız kelimelerine sığındırırım ”

Buhari : 4/119 

10 = Felak, Nas ve İhlas sureleriyle şeytandan Allah’a sığınmak

“ … Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu : Kul huvellahu ahad ve Muavezeteyn – Felak ve Nas – surelerini akşam ve sabah üç kez okuman seni her kötülüğe karşı korur. ”

Albani Sahihu’l-Cami : 4406

”بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اَللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ و لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  

“ Bismillahirrahmanirrahim. “ De ki : O Allah birdir. Allah samed’dir ( O hiçbir şeye muhtaç değil, ama her şey O’na muhtaçtır ). O doğmamış ve doğurmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur. ”

İhlas : 1-2-3-4

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فيِ الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

“ De ki : Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçünün şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden, sabahın Rabbine sığınırım. ”

Felak : 1-2-3-4-5.Ay

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ  

“ De ki : İnsanların kalblerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan (şeytanı)nın şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine (Hakimine), insanların İlâhına sığınırım. ”

Nas : 1-2-3-4-5-6.Ay 

11 = Kötü rüya görüp uykudan uyananın yapacağı şeyler  

“ … Hâlid İbnu Velid r.a Peygambere : Ben uykuda iken korkutuluyorum. – Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz ? –  diye sordu. Peygamber s.a.v ona şu duayı okuması tavsiyesinde bulundu :

“ Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile Onun gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beraberliklerinden Allah’a sığırım ! de ! ”

Muvatta Şiir : 9, 2, 950

“ … Peygamber s.a.v şöyle buyuruyor : Kötü rüya gören uyanınca Sol tarafına üç defa hafifçe tükürür gibi yapsın. ”

Müslim : 4/1775.

“ Şeytandan ve gördüğü kötü rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın.”

Müslim : 4/17721773.

“ Rüyayı kimseye anlatmasın. ”

Müslim :  4/1772.

“ Rüya esnâsında bulunduğu yönden öte tarafa dönsün. “

        Müslim : 4/1773.

“ Dilerse kalksın ( iki rekat ) namaz kılsın.”

Müslim : 4/1773. 

12 = Şeytanın, İmanında şüphe ve kuruntuya düşürmek için uğraştığı kimsenin  okuyacağı dua 

“ Evvela,  “ Eûzu billâhi mineş şeytâ-nirracîm “ …  “ kovulmuş ve taşlanmış o şeytandan sana sığınırım Allah’ım “ diyerek Allah’a sığınsın. Sonra da “o şüphe ve kuruntusundan uzak dursun. ” 

Buhâri Fethu’l-Bârî : 6/336 Müslim :  1/120. 

  “ Amentu billahi ve Rusulihi “ آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ    

“ Allah’a ve peygamberlerine iman ettim ve inandım. ” desin.

Müslim : 119-120 

13 = Kur’an okurken vesveseye düşenin şeytandan Allah’a sığınması 

“ Öyleyse Kur’an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. “

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Nahl : 98.Ay. 

 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“ Taşlanmış  şeytandan Allah’a sığınırım  ( deyip sol tarafına tükürür gibi yap ve bunu üç defa tekrarla ) .”

Osman b. As r.a der ki :  “ Ben böyle yaptım ve Allah, vesveseyi benden giderdi.”

 Müslim : 4/1729.

14 = Şeytanı, herhangi bir vesveseden dolayı kovmak için yapılması gereken dua          

 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ

“ Eûzu billâhi mineş şeytâ-nirracîm “ “ kovulmuş ve taşlanmış o şeytandan sana sığınırım Allah’ım “ diyerek Allah’a sığınsın.

Mü’minûn : 98 – 99. Ebu Dâvud : 1/206 Sahih-i Tirmizi : 1/77.

15 = Kişi kızdığında şeytandan Allah’a sığınması

“ Eûzu billâhi mineş şeytâ-nirracîm “  “ kovulmuş ve taşlanmış o şeytandan sana sığınırım Allah’ım “

Buhâri : 7/99  Müslim : 4/2015

16 = Eşek sesi duyan kimsenin şeytan’dan Allah sığınması 

“ … Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : “ Horozun öttüğünü duyduğunuzda Allah’ın fazl-u kereminden dileyiniz, çünkü o bir melek görmüştür. Eşeğin anırdığını işittiğinizde de, şeytanın şerrinden Allah’a sığınınız, çünkü o da şeytanı görmüştür. ”

Buhâri  Fethu’l-Bâri : 6/350 Müslim : 4/2092

17 = Köpek sesi duyan kimsenin şeytan’dan Allah sığınması 

 “ … Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : Geceleyin köpeğin havlamasını ve eşeğin anırmasını duyarsanız Allah’a sığınınız. –  yani  “ Eûzu billâhi mineş şeytanir racîm “ deyiniz –  çünkü onlar sizin göremediğinizi görürler. ”

Ebu Dâvud : 4/327  Ahmed : 3/306 el-Elbâni, ” sahihtir ” der. Sahih-i Ebi Dâvud 3/961

18 = Namaz kılarken musallat olan şeytan’dan Allah sığınmak 

Değerli Müslüman … ! unutmaki şeytan her fırsatta seni ifsad etmek için uğraşacaktır … Hatta Namazda bile yakasını bırakmaz…Ama Allah’u Teala Namazda bile bu mel’unun hilesini başına çalmak için bizlere yol göstermiştir…

{ … Ebu Hureyre r.a’dan. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu : Namaz için nida edildiği vakit şeytan ezanı işitmemek için arkasını dönüp yellene yellene kaçar. Ezan bitince yine gelir, namaz için kamet edilince yine arkasını dönüp kaçar. Kamet bitince yine gelir ve insan ile nefsi arasına sokulur. Fulan şeyi hatırla, falan şeyi hatırla, diyerek namazdan evvel insanın hiç de aklında olmayan şeyleri hatırına getirir durur. Ta ki insan kaç rekat kıldığını bilmez oluncaya kadar onunla uğraşır. }

Müslim : 2.c.389/19.

{ … Osman ibn Ebi’l As r.a dan. Dedim ki : Ya Rasulallah ! şeytan benimle namazım ve kıraatımın arasına perde oldu. Namaz ve kıraatımı karıştırıp beni onlarda şüpheye düşürüyor. Rasulullah s.a.v :
– Bu Hınzeb denilen bir şeytandır. Onu hissettiğin zaman, hemen ondan Allah’a sığın ve sol tarafına üç defa tükür, buyurdu. 
– Yani namaz içerisinde bu hal olduğunda kul ; “ auzubillahi mineşşeytanir racim “ der ve üç kere soluna dönerek tü…tü…tü… diye tükürür. –
Osman ibn Ebi’l As dedi ki : Ben bu tavsiyeyi uyguladım da Allah o şeytanı benden giderdi. }

Müslim : 7.c.2203.n

Bununla beraber namazın huşusunu bozmak için insanın namaz içerisinde esnemesinin de şeytandan olduğunu unutmaması ve eliyle ağzını kapatarak buna mani olması gerekir.

{ … Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır : Esnemek şeytandandır. Binaenaleyh sizden herhangi biriniz esneyeceği zaman gücü yettiği kadar ona mani olsun. }

Müslim : 8.c.2994.n

Rabbim cümlemize şeytanın vesveselerinden uzak bir şekilde huşulu, huzurlu   namaz kılmamızı nasibetsin …

Amin
 

                                                      Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts