İlme Davet Derneği

Kur’an Ölülerin Kitabı değildir

1 – KUR’AN ÖLÜLERE OKUNMAZ … NEDEN .. ? … ÇÜNKÜ O DİRİLERİN KİTABIDIR … :

Bakınız Allah’u Azze ve Celle kerim kitabında ne buyuruyor : 

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ 

“ Biz ona – yani Muhammed’e – şiir öğretmedik. Ki, ona yakışmaz da. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. Ki, onunla diri olanları uyarsın ve inkar edenlere de azab sözü hak olsun. “   Yasin : 69.70.Ay.

Ayet’i kerimeye dikkat edilirse, لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً “ … diri olanları uyarması için … “ ifadesiyle Kur’an’ın, dirilerin uyarılması için inen bir kitap olduğu anlatılmaktadır.

2 – KUR’AN ÖLÜLERE OKUNMAZ … NEDEN .. ? … ÇÜNKÜ O KİTAP, DİRİLERİN OKUYUP İÇİNDEKİLERLE AMEL ETMELERİ İÇİNDİR … :

Bakınız Allah’u Azze ve Celle kerim kitabında ne buyuruyor : 

“ Allah’ın Kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızktan Allah için gizli ve açık sarf edenler, asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar. “  Fatır : 29.Ay.

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kur’anı okuyun ve onunla amel edin. Onu geçim kaynağı yapmayın “

Ahmed Müsned : 3 / 428

3 – KUR’AN ÖLÜLERE OKUNMAZ … NEDEN .. ? … ÇÜNKÜ O KİTAP, DİRİLERİN OKUYUP TEFEKKÜR VE TEDEBBÜR ETMELERİ GEREKEN BİR KİTAPTIR … : 

Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır :

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ 

 “ Onlar Kur’anı hiç tedebbür etmiyorlar mı ? – yani o kitabın Ayetleri üzerinde hiç düşünmüyorlar mı ? Onu idrak etmek, anlamak ve kavramak için hiç çaba sarfetmiyorlar mı ? – ……… “   Nisa : 82.Ay. 

“ Şüphesiz – Bu Kur’an’da – tefekkür eden bir toplum için Ayet’ler vardır. “  Ra’d : 3.Ay.

4 – KUR’AN ÖLÜLERE OKUNMAZ … NEDEN .. ? … ÇÜNKÜ O KİTAP, DİRİLERİN OKUYUP DÜŞÜNECEKLERİ VE ONDAN ÖĞÜT ALACAKLARI BİR KİTAPTIR … 

Rabbimiz bir Ayet’i Celile’sinde şöyle buyurmaktadır : 

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

“ O mubarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, Ayet’lerini düşünsünler ve akıl sahipleri de – ondan – öğüt alsınlar. “   Sa’d : 29.Ay.

Bu Ayet’i kerime çok açık ve net bir şekilde şu mesajı vermektedir ; Kur’an, akledebilen ve düşünebilen kimseler için inzal olmuştur. Dolayısıyla bu kitabın ölülerle hiçbir alakası yoktur… Çünkü onların düşünme, akletme ve anlama hasleti elinden alınmıştır… Onlar bu Kur’anı duyamayacakları gibi düşünemez, akledemez ve anlayamazlar da…

5 – KUR’AN MEZARLARDA OKUNMAZ … NEDEN .. ? … ÇÜNKÜ O KİTAP, EVLERDE OKUNMASI GEREKEN BİR KİTAPTIR …

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak şeytan, içerisinde Bakara suresi okunan evden kaçar.}

MÜSLİM : 2.C. 780. N – TİRMİZİ : 5.C.3036.N – AHMED : 2 / 284-337

{ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Evlerinizde Bakara suresini okuyunuz, oraları kabirlere çevirmeyiniz. }

Beyhaki : 5 / 448 / 1056

Ey Müslüman … ! şunu asla unutma ki ; eğer ölülere faydası dokunsun diye Kur’an okumanın dinimizde bir yeri olmuş olsaydı, Müslümanlara karşı çok şevkatli ve merhametli olan Muhammed Mustafa s.a.v :

“ Evlerinizde Kur’an okuyunuz ve namaz kılınız, oraları kabirlere çevirmeyiniz “ 

diye nasihatte bulunmazdı… Çünkü, kabirler Kur’an okuma ve namaz kılma yeri değildir. Bunun içindir ki ; Hayatı boyunca defalarca kabirleri ziyaret eden Allah Rasulü s.a.v, ne böyle bir şey yapmıştır, ne ümmetine böyle bir şey tavsiye etmiştir ve ne de ima ile de olsa bunu yapın diye işaret etmiştir… Çünkü kendisinin de bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi :

“ Size cennet’e yaklaştıracak ne var ise onu açıklamışımdır. Ve yine size, cehennem’den uzaklaştıracak ne var ise onları da açıklamışımdır. ”

Heysemi Mecmau’z Zevaid : 8 . 264 – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 4.c.1803.n – Hakim : 2/4

6 – KUR’AN MEZARLARDA OKUNMAZ … ONU VESİLE EDİP PARA KAZANILMAZ … NEDEN .. ? … ÇÜNKÜ O KİTAP OKUNUP, KENDİSİYLE AMEL EDİLMESİ GEREKEN BİR KİTAPTIR …

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kur’anı okuyun ve onunla amel edin. Onu geçim kaynağı yapmayın “

Ahmed Müsned : 3 / 428

“ … Rasulullah s.a.v buyurdularki : Kim Kur’anı okur da onunla insanları sömürür ve onların mallarını yemeye vesile edinirse, kıyamet gününde yüzünün etleri dökülmüş olarak huzura gelir. “

Beyhaki : Feyzul Kadir : 8922.n

“ … Ebu’d-Derda şöyle dedi : “ Rasulullah s.a.v “ Her kim Kur ‘an talimine karşı ücret olarak bir yay alırsa, Allah ateşten bir yayı ona gerdanlık yapar “ buyurdu.”

Beyhaki : 6/126/11685 – Albani : S.Sahiha .256.n

                                    Tacuddin el Bayburdi