Ey müslüman erkek … ! Sakın Allah’a şirk koşan bir kadının güzelliği, zengilliği ve asilliği seni aldatmasın. Cahil de olsa şirk koşan bir kadından uzak dur.

Sakın deme ki ; alayım da hele belki adam ederim. Unutma ki belki de o seni kendince adam edecektir.

Onda araman gereken ilk şey – geleneksel bir dindarlık değil –  Tevhid üzere bir dindarlık olsun.

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v buyurdu ki : Kadın şu dört şeyden dolayı nikahlanır. Malı için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı ele geçirmeye bak … }

Buhari 5090-Ter: 5183 Müslim 1466/53 Ebu Davud 2047  Darimi 21133-134 İbni Mace 1858 İbni Hibban 4036 Beyhaki 7/79 Beğavi 2240 Ahmed 2/42

“ Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın ; iman eden bir cariye, – hoşunuza gitmese de – müşrik bir  kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın ; iman eden bir köle, – hoşunuza gitmese de – müşrik bir erkekten daha hayırlıdır.  Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp düşünürler. “  Bakara : 221.Ay

“ Ey iman edenler ! ………  Kafir kadınlarla evlilik bağını tutmayın ve onlar için harcadıklarınızı da geri isteyin  …….. Bu, Allah’ın hükmüdür ; O, sizin aranızda hükmeder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. “   Mümtehine : 10.Ay

“ Zina eden erkek, ancak zina eden yahut müşrik kadını nikahlar ; zina eden kadın da, ancak zina eden yahut müşrik erkeğe nikahlanır. Öyleleriyle evlenmek mü’minlere haram kılınmıştır. “   Nur : 3. Ay.

Ey hanımlar … ! unutmayın ki bu kural aynen sizin için de geçerlidir. Yani Allah’a şirk koşan bir erkeğin yakışıklılığı, zengilliği ve asilliği sizi de aldatmasın. Cahil de olsa Allah’a şirk koşan bir erkekten uzak dur.  

Sakın sen de deme ki ; alayım da hele belki adam ederim. Unutma ki bir erkeğin kadın üzerindeki etkisi daha fazladır. Yani belki de o seni kendince adam edecektir.

                                   Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts