Müslüman kardeşlerimden – ki bunların en çoğu hanım kardeşlerdir – en fazla aldığım sorulardan birisi şudur :

Soru … : 
Hocam Namaz kılarken çok vesvese geliyor, bazen nerdeyse namazı bırakacak dereceye geliyorum… Ve yine hocam ; Şeytan namazda aklıma o kadar acayip şeyler getiriyor ki, inanın bunları söylemek sanki beni dinden imandan çıkaracak diye çok korkuyorum…

Bu konuda ne yapmalıyız … ? Asrı saadette böyle şeyler olmuş ve Allah Rasulü s.a.v’e bu gibi konular sorulmuş mu … ? Allah rızası için bu konuda bizlere yardımcı olursanız çok memnun oluruz…

Cevap … : Değerli kardeşlerim … ! bilindiği gibi İblis ve avaneleri – ki genelde bu avaneler kafir cinlerdendir – Allah’ın ve inananların en büyük düşmanıdırlar. Dolayısıyla Allah’a itaat ve ibadet konusunda oldukça rahatsız olurlar ve her fırsatta da – vesveseleri ile – buna mani olmaya çalışırlar…

Allah’u Azze ve Celle ise şüphesiz ki inananların dostudur… O’da kendisine ve Rasulüne itaat edilmesinden hoşlanır ve bu konuda kullarına yardım eder…

Bu konuda en güzel yardımı ise, şeytanın hilesinin zayıf olduğunu belirterek, onun ve avanelerinin şerrinden korumak için kendilerine çeşitli yollar tarif etmesidir…  

Değerli kardeşlerim … ! bizlere yöneltilen sorularda da görüldüğü gibi, şeytan en fazla Namaz gibi azim bir ibadeti yerine getiren zayıf Müslümanlarla uğraşıyor ve onları bu konuda adeta rahatsız ediyor…

Rabbimiz olan Allah’u Teala ve O’nun biricik Rasulü ise, – özellikle namaz konusunda – o mel’undan korunmanın yolunu bize şöyle tarif ediyor :

{ … Ebu Hureyre r.a’dan. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu : Namaz için nida edildiği vakit şeytan ezanı işitmemek için arkasını dönüp yellene yellene kaçar. Ezan bitince yine gelir, namaz için kamet edilince yine arkasını dönüp kaçar. Kamet bitince yine gelir ve insan ile nefsi arasına sokulur. Fulan şeyi hatırla, falan şeyi hatırla, diyerek namazdan evvel insanın hiç de aklında olmayan şeyleri hatırına getirir durur. Ta ki insan kaç rekat kıldığını bilmez oluncaya kadar onunla uğraşır. }

Müslim : 2.c.389/19.

{ … Osman ibn Ebi’l As r.a dan. Dedim ki : Ya Rasulallah ! şeytan benimle namazım ve kıraatımın arasına perde oldu. Namaz ve kıraatımı karıştırıp beni onlarda şüpheye düşürüyor. Rasulullah s.a.v :
– Bu Hınzeb denilen bir şeytandır. Onu hissettiğin zaman, hemen ondan Allah’a sığın ve sol tarafına üç defa tükür, buyurdu. 
– Yani namaz içerisinde bu hal olduğunda kul ; “ auzubillahi mineşşeytanir racim “ der ve üç kere soluna dönerek tü…tü…tü… diye tükürür. –
Osman ibn Ebi’l As dedi ki : Ben bu tavsiyeye uydum ve denileni yaptım da Allah o şeytanı benden giderdi. }

Müslim : 7.c.2203.n

Değerli kardeşlerim … ! bu hadislerde anlatıldığı gibi şeytanın namazda insana vesvese vermesi,  şaşırtmak için uğraşması ve aklına acayip acayip şeyler getirmesi gayet normaldir… Çünkü bu onun görevidir… Bizim görevimiz ise bu mel’undan kurtulmaktır… Dolayısıyla namazda iken bu tip düşünceler ve vesveseler olduğunda hemen ; “ auzu billahi mineş şeytanir racim “ diyip üç kere solumuza dönerek tü…tü…tü… diye tüküreceyiz… Ve inşaAllah sahabi de olduğu gibi Allah’u Teala sizi o şeytanın şerrinden korur…

Bununla beraber namazın huzurunu ve huşusunu bozmak için insanın bu ibadet içerisinde esnemesinin de şeytandan olduğunu unutmayacağız… Bu konuda da yine yapmamız gereken şey ;  elimizle ağzımızı kapatarak “ auzu billahi mineş şeytanir racim “  deyip buna mani olmamız gerekir.

{ … Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır : Esnemek şeytandandır. Binaenaleyh sizden herhangi biriniz esneyeceği zaman gücü yettiği kadar ona mani olsun. }

Müslim : 8.c.2994.n

Bu konuda Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurulmaktadır : “ Şayet sana şeytandan bir kışkırtma  gelecek olursa, hemen Allah’a sığın …… ”  Fussilet : 36.Ay 

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم   

Yani “ Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim ” diyerek o melunden Allah’a sığın.

Rabbim cümlemize şeytanın vesveselerinden uzak bir şekilde huşulu ve huzurlu   namaz kılmayı nasibetsin …

Amin
 

                                                      Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts