“ … Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Nazar haktır, dağı bile devirir. “

Ahmed Müsned : 1/274-294 – Camiu’s sağir : 3.c.2768.n

“ … Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Nazar haktır, O insanı mezara deveyi de kazana sokar “

Camiu’s sağir : 3.c.2770.n- Ebu Nuaym Hilye : – İbni Adiy el- Kamil

“ … İbn Abbas r.a anlatıyor : Resûlullah s.a.v buyurdular ki : Göz değmesi haktır. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı, göz değmesi geçerdi. Yıkanmanız taleb edilirse yıkanıverin. “

Müslim :  7.c.2188.n – Tirmizi, Tıbb 19, 2063

“ … Ebu Hureyre r.a’dan : Rasûlullah s.a.v buyurduki  :  Göz değmesi haktır. “ 


Buhari Tıbb 36, Libas 86 –  Müslim, Selam 41, 2187- Ebu Davud, Tıbb : 15/ 3879NAZAR  İÇİN  TEDAVİ  ŞEKLİ …

1 – Nazar etmekten korkan kimsenin yapacağı dua … 

“ … 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki : “ Sizden biriniz,   kardeşinde veya kendisinde veyahut da malında hoşuna giden bir şey gördüğünde, [ onun için bereketli olmasını dilesin ]. Çünkü nazar, haktır.” 

Ahmed : 4/447 İbn-i Mâce, Mâlik ; Elbâni, sahih demiştir ; Bkz. Sahihu’l-Câmi : 1/212  Abdülkâdir el-Arnavût : Zâdü’l-Meâd, thk : 4/170

“ … Aişe radıyallahu anha anlatıyor : Gözü değene abdest alması emredilir, onun abdest suyu alınır, bununla göz değmesine uğrayan kimse yıkanırdı. “

Ebu Davud : 4.c.3880.n

“ … Ebu Sâ’id el-Hudri r.a anlatıyor :  ” Rasûlullah s.a.v cinlerden ve insanın göz – değmesinden – çeşitli dualar okuyarak – Allah’a sığınırdı. Muavvizeteyn  – yani Nas ve Felak sureleri – nazil olunca bu iki sureyi esas aldı, diğerlerini terketti. ”  

Tirmizi : 3.c.2135.n – İbnu Mace : 9.c.3511.n

“ …  Muhammed İbnu Ebi Ümame İbni Sehl İbni Hanif, babasından şunları işittiğini anlatmıştır : ” Babam Sehl radıyallahu anh ( Cuhfe yakınlarındaki ) Harrâr nam mevkide yıkandı. Üzerindeki cübbeyi çıkardı. Bu sırada Amir İbnu Rebi’a ona bakıyordu. Sehl, bembeyaz bir tene, güzel görünüşlü bir cilde sahipti. Amir : ” Ne bu günkü bir manzarayı, ne de böylesine ancak çadıra çekilmiş bâkirede bulunabilen bir cildi hiç görmedim ” dedi. Sehl daha orada iken hummaya yakalandı ve rahatsızlığı şiddet peyda etti – ve yere yıkıldı -. Durum Rasûlullah s.a.v’e haber verildi ve : ” Başını kaldıramıyor ” dendi. Halbuki Sehl orduya kaydedilmişti. ” Ya Rasûlullah o, sizinle gelemez Vallahi başını bile kaldıramıyor ! ” dediler. Aleyhissalatu vesselam : Onunla ilgili olarak herhangi bir kimseyi ittiham ediyor musunuz ?, diye sordu. ” Amir İbnu Rebi’a var ” dediler. Rasûlullah, onu çağırtıp kendisine kızdı ve : ” Sizden biri niye kardeşini öldürüyor ? Niye bir Bârekallah !, demedin ? Onun için abdest al ! ” buyurdu. Bunun üzerine Amir yüzünü, ellerini, kollarını, dizlerini ve ayaklarının etrafını ve izârının içini bir kaba yıkadı. Sonra, bir adam bu suyu onun – yani Sehl’in – üzerine arkasından döktü ; derken o ânında iyileşti. “

İbni Mace : 9.c.3509.n – İmam Malik Muvatta : Kitabu’l Ayn : 4.c. Hadis no : 1 ve 2 – say. 307

                                                                           Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts