Ey Müslümanlar … ! Bazı cahil ve değersiz kimselerin yaptığı gibi nazarlık, muska veya uğur getirsin diye bir şeyler takınmaktan da sakının.

Memleketimizde ve başka birçok beldelerde bu gibi cahilce işler eksik değildir… Bu cahil ve zavallı kimseler, halkalar, ipler, nazar boncukları, deniz kabukları ve kemikler takınırlar. Uğur getirsin diye yanlarında  çeşitli şeyler taşırlar. Bunları, boyunlarına, bineklerine ve evlerinin kapılarına asarlar.

Ve inançları da ; bu takındığı şeylerin, kötülükleri ve felaketleri uzak-laştırdığına, sıkıntıları ve belaları ortadan kaldırdığına, nazar edenlerin nazarını ve haset edenlerin hasedini engelleyeceyi yönündedir.

Ey inananlar … ! unutmayın ki bütün bunlar, kişiyi helaka sürükleyen ve mahveden şirk çeşitleridir. Çünkü kendisine sığınılması gereken, isteklerin kendisine yöneltilmesi gereken sadece ve sadece Allah’u Teala’dır. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır :

“ Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa O’ndan başka onu giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa ; işte O, her şeye gücü yetendir. O hayra da kullarından dilediği kavuşur. O, gafurdur Rahimdir ” 

YUNUS : 107. AY

Unutmayalım ki bu türden batıl inanç ve hurafeler, hiçbir zaman insanı felaketlerden korumaz. Hastalıklara ve belalara karşı da kimseyi muhafaza etmez. Aksine bunlar, insanın bela ve musibetini artırır. Dolayısıyla bu düşünce ve inançların tamamen terk edilmesi ve bunlarla ilişkinin tamamen kesilmesi gerekir.

“ … 
Ukbe b.Amır r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : ” Kim bir temime – yani, muska, nazarlık, kemik, boncuk vasaire gibi şeyler takınırsa –  Allah’a şirk koşmuştur.”

AHMED : 4 / 156. – 16969.N – HAKİM : 4 / 417 – İBNİ HİBBAN : 1413.N – S.SAHİHA : 492.N 

“ … İmran b. Husayn r.a dan : Rasulullah s.a.v bir adamın pazusunda sarı bir halka gördü. Ve ona : ” Bu nedir ? “ dedi. Adam ” Zayıflık nedeniyle – bunu taktım – ” dedi. Rasulullah  s.a.v  o  kimseye şöyle buyurur : ” O ancak senin zayıflığını artırır. Onu çıkar at ! Çünkü üzerinde o varken şayet ölmüş olsaydın, ebedi olarak kurtuluşa eremezsin.”

AHMED : 4 / 445 – İBNİ HİBBAN MEVARİD : 1410.1411 – HAKİM : 4 / 216 – İBNİ MACE : 9.C.3531.N EL-ALBANİ S.DAİFE : 1029.N …… Hadis zayıf  der.

 “ … Ukkabe bin Âmir el-Cuheni Radiyallahu Anh şöyle dedi : Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e bir topluluk geldi dokuzu ile beyatleşti ve birinden el çekti. Dediler ki :
− Ya Rasulallah! Dokuzu ile beyat ettin bunu neden terk ettin ? Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selem buyurdular ki :
– Şüphesiz ki onun üzerinde temime var. Sonra onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti ve ardından :
– Kim temime – yani nazar boncuğu, muska vesaire gibi şeyler – takarsa kuşkusuz ki şirk koşmuştur, buyurdu. 

AHMED : 17427

 “ … Urve şöyle anlatıyor :  Huzeyfe r.a bir hastanın yanına girmişti. Onun pazusunda bir kayış – yani, muska şeklinde bir deri parçası gördü – . Onu kopararak şöyle dedi : ” Bu üzerindeyken şayet ölseydin senin cenaze namazını kılmazdım “ Ve sonra şu ayeti okur : “ Onların çoğu şirk koşmadan Allah’a iman etmezler “ YUSUF : 106  

İBNİ KESİR : 8.C.4146.S

“ … Ebu Beşir el-Ensari r.a’dan. Peygamber s.a.v’in bazı seferlerine katılmıştım. Bunlardan birinde Allah resulü s.a.v şöyle buyurmuştu : “ Hiçbir hayvanın boynunda, nazarlık, boncuk ve benzeri şeyler kalmayıp, koparılıp atılacak. “

                                                                                      EBU DAVUD : 3.C.2552.N

“ … Abdurrahman b.ebi Leyla’nın oğlu İsa’dan.Dedi ki : Humre hastalığına yakalanması sebebiyle kendisini ziyaret etmek üzere Abdullah b. Ukeym ebu Ma’bed el-Cüheni’nin yanına girdim ve “ bir şey takınmıyor musun ? “ dedim. Şöyle cevap verdi : Ölüm ondan daha yakındır ! Çünkü Resulullah s.a.v şöyle buyurmuşlardır : “ Kim bir şey takınırsa, o kimse o takındığı şeye havale edilir. ”     

TİRMİZİ : 3.C.2152.N

“ … Ruveyfi r.a’dan. Resulullah s.a.v bana şöyle dedi : Ya Ruveyfi ! belki hayat senin için uzun sürer,insanlara şunu haber ver ; kim muska veya nazarlık takarsa, veya sakalını düğümler ve hayvan tezeyi ve kemikle istinca ederse Muhammed o kimseden beridir. ”

                                                                                             NESEİ : 7.C.5035.N

“ … Ebu Muaviye’nin Abdullah ibn Mes’ud’un hanımı Zeyneb’den rivayetinde o şöyle anlatıyor : Abdullah bir ihtiyacını giderip kapıya geldiği zaman bizi,hoşlanmayacağı bir halde görmekten hoşlanmadığı için öksürür ve tükürürdü. Bir gün geldi ve öksürdü.Yanımda bana yılancık hastalığına karşı muska yapan bir ihtiyar kadın vardı.Onu hemen yatağın altına soktum.Girdi ve yanıma oturdu. Boynumdaki ipi gördü ve : Nedir bu ip ? diye sordu. Benim için muska yapılmış bir iptir, dedim.Onu aldı,kopardı ve sonra şöyle dedi : Muhakkak ki Abdullah’ın ailesi şirk’ten mustağnidir. Allah’ın resulünü şöyle buyururken işittim : Muhakkak ki muska, tılsım ve büyü şirk’tir.
Ben  – Zeyneb – ona tekrar dedim ki : Niçin böyle söylüyorsun ? Gözüm yaşarıyordu.Ben bir zamanlar falan yahudiye gözüme muska yapması için gidip gelirdim. Muska yaptığı zaman gözüm sakinleşmişti. Abdullah tekrar şöyle dedi : Bu ancak şeytandandır. Şeytan,önce eliyle gözüne vururdu,o sana muska yaptığı zaman ise bundan alıkonuldu. Halbuki Allah resulünün söylediği gibi söylemen sana yeterdi.O, şöyle derdi : Ey insanların rabbi ! Benden kötü hali gider ve bana şifa ver. Çünkü sensin şifa veren. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalıktan eser kalmasın. “

                                                                            AHMED . İBNİ KESİR : 8.C.4146.S

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts