“ … Ebû Hureyre r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v’in Ashabı “namaz’dan” başka hiç bir amelin terkini ” küfür “ olarak görmezlerdi. “

Bu Eser’i Hâkim Müstedrek’te : 1/7 Tirmizi Sunen’de : 2624 İbnu Ebi Şeybe Musannaf da : 10495 ve Iman’da : 137 ve Muhammed İbnu Nasr Kitab’us-Salat’da : 948 sahih olarak rivayet etmişlerdir. Ayriyeten Şeyh Elbani Terğib’in sahih’inde : 564 tahric etmiştir.

“ … Mücahid Ibnu Cebr r.h’dan, O da Câbir İbnu Abdullah r.a’dan, Allah Rasulüne arkadaşlık yapmış birisidir. Kendisine dedim ki : Allah Rasulü s.a.v’in zamanında, sizce amellerden, küfür ile iman’ın arasını ayıran ne idi diye sordum O da ” namaz” diye cevab verdi. “

Bu Eser’i Muhammed tbnu Nasr Kitab’us-Salat’da : 892 ve Hibetullahit-Taberi Usulü’s-Sünne’de : 1538 Hasen olarak rivayet etmişlerdir. Ayriyeten Şeyh Elbâni Terğib’in sahih’inde tahric ederek Hasen demiştir.

 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts