“ … Peygamber s.a.v’e namazda iken ; abdestinin bozulduğunu zanneden bir adam şikâyet edildi. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve selem : “ Böyle bir kimse ses İşitmedikçe veya koku duymadıkça namazdan çıkamaz “ buyurdu. ”

Müslim, Kitabu’l-Hayz, 98.361

İmam Nevevî bu hadisin şerhinde der ki :

“ Bu hadis İslam’ın temellerinden birisi ve fıkıh kaidelerinden büyük bir kaidedir. Şöyle ki : aksini kesin olarak ortaya koyacak bir şey olmadığı zaman eşyada asıl olan onun asıllığının bekasına ( devam ettiğine ) hükmetmektir. Sonradan husule gelen şüpheler ona zarar vermez. Konumuzla alakalı hadisin varit olduğu babda ki meselede aynıdır. ( Yani ) kim abdestli olduğuna kesin olarak inanır ve abdestsizliğinden şüphe ederse onun abdestli olduğuna hükmedilir….. ”

İmam Nevevî … Şerhu Sahîhi Müslim : 4/38 

 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts