Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki bu sanal ortamın en ciddi sıkıntılarından birisi ; ilimsiz, irfansız, delilsiz, şuursuz ve basiretsiz bir şekilde din adına paylaşımlar, ileri geri konuşmalar, tekfirler, küfürler, hakaratler ve saygısızca davranışlardır… Ve ne yazık ki bu konuşmaların kısmı azamını yapanlarda cahil gençliktir.

Bunlar adeta ümmete önderlik edasıyla insanlara doğruları gösterdiğine inanan ilimden yoksun … sahih bir menhecten yoksun … inananları alel ıtlak tekfir eden ve bunun adını da “ Allah adına buğz “  koyan cahil ve kafalarında ham hayalleri olan kimselerdir.

” … Ali r.a’dan. Şöyle dedi : Ben Allah Rasulü s.a.v’den işittim şöyle buyurdular : Ahir zamanda yaşları genç ve kafalarında ham hayallar besleyen bir grup  ortaya çıkacaktır. Onlar mahlukata verilen sözlerin en hayırlısını – yani Kur’anı ve Hadisleri –  konuşurlar. Ama okudukları Kur’an onların hançerlerinden öteye geçmez…….. “

Buhari – Muslim : 3.c.1066.n

“ … Allah Rasulü s.a.v diğer bir sözlerinde ise şöyle buyurdu : “ Yasları küçük, akılları nakısdır. – yani noksandır – ”  

Buhari : 3611

         Değerli Müslümanlar … ! Unutmayınız ki bu hadisi şerifler bizlere, özellikle ahir zaman da dindar gözüken gençlerle alakalı harika mesajlar ve uyarılar vermektedir.

1 – Özellikle Dindar gözüken gençlere dikkat edin … çok acemidirler …

2 – Heyacanlı olurlar… hissi ve nefsi hareketleri çok olur…

3 – Kafalarında ham hayalleri olur … olgun kararlar veremezler …

4 – İnsanları tekfir etme hastalığı genelde bunlardadır … bu konuda çok cesur davranırlar …

5 – İlim ehli kimseleri dinlemezler ve onlar hakkında ileri geri konuşurlar…

6 – Cihad adı altında olur olmaz işlere kalkışırlar hem kendilerini hem de inananları sıkıntıya sokarlar …

7 – Kur’anı okurlar ama bu okuyuşları gırtlaklarından öteye geçmeyecek bir okuyuş şeklidir..

Bunun anlamı ise :

a – Kur’anı yüzeysel okurlar, çoğu kez anlamlarından habersizdirler ..

b – Kur’anı anlamada Hadislere değil akıllarına daha çok muracaat ederler …

c – Kur’anı okurlar, kendisiyle değil anladıklarıyla amel etmeye çalışırlar…

d – Kur’an Ayetlerini ele alıp erken kararlar vererek ciddi problemler çıkarırlar …

e – Kur’ana parçacı bir şekilde yaklaşırlar, bir bütün olarak Kur’anı anlamaktan cahildirler.

Eğer cihada kafayı takmış gençler ise, sadece cihad Ayetlerini okurlar ama cihadın şumullü tarifinden habersizdirler. Bunun içindir ki Kur’an nerde, ne zaman, hangi şartlarda, nasıl ve ne şekilde bir cihaddan bahseder bunu anlamaktan acizdirler…

Bununla beraber sadece tekfir zihniyeti taşıyor iseler, Allah ve Rasulünün davet ve hüccet ikamesinden sonra kafir ve müşrik olarak ilan ettiği kimselerle alakalı Ayetleri ele alarak bu hüküm nasıl, nerde, ne zaman ve kimler için geçerli olur, bunun şartlarından habersizdirler. Dolaysıyla bu şekildeki cehaletlerinin hem kendilerine hem de diğer Müslümanlara zararları olur.

Bu anlamda etrafınızı biraz gözlemleyin, inanın sizlerde bu tip ahlaksızlıklara yakinen şahit olacaksınızdır… Hatta ben bu paylaşımımı bundan bir iki ay önce yayımladığımda bile gencin biri çıkıp ahlasızca ve cahilce şu ifadeleri bana kullandı ; “ Ben hem genç hem de cahil biriyim ama yine de senin kafir, müşrik ve belam birisi olduğuna inanıyorum “

SubhanAllah … düşünebiliyor musunuz … ?

Şu ahlaka bak… şu cehalete bak … şu cesarete bak … ve bu gencin yaşı 19 veya 20 …

Değerli kardeşlerim … !  Şüphesiz ki bu ifadeler, genel anlamda gençlerin üzerinde görülen olumsuz yönlerdir. Ama bununla beraber unutmamak gerekir ki, gençlerden akıllı, dirayetli ve olgun kardeşlerimiz de eksik değildir.

                         Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts