Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki Tevhidin inananların hayatındaki önemi çok büyüktür…

= Tevhid, insanlığın yaratılış gayesidir … onlar bunun için yaratılmışlardır.

= Tevhid, Kitapların indiriliş gayesidir. Onların ana teması Tevhidi anlatmaktır.

= Tevhid, Rasullerin gönderiliş gayesidir … Onlar etrafındaki insanlara önce bunu anlatmışlardır…

= Tevhid, kılıçların kınlarından sıyrılma sebebi ve kardeş olmanın da tek çaresidir.

= Tevhid, Cennetin kapılarını açan tek anahtardır … O olmadan cennetin kapıları asla açılmaz …

Öyleyse ey inandığını söyleyenler … ! hayatınızda çok ciddi bir yeri ve değeri olan bu kavramı iyi öğrenmelisiniz …

Unutmayınız ki Cennetin kapılarını açacak ilim, Tevhid ilmidir … Dolayısıyla bu ilim, öğrenmen gereken ilk şey olsun … Onu hakkıyla öğren, yaşantını ona göre dizayn et, ona değer ver ve hayatının sonuna kadar da ona sahip çık …  

Ve sakın unutma ki  … !!!

= Tevhid, Allah’ı bir bilmek değil, birlemektir…

= Tevhid, kulun ibadetlerinde hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmadan onu sadece Allah’a takdim ve tahsis etmesidir…

= Tevhid, Gaybı sadece Allah bilir deyip, O’ndan başka kimselarin de gaybı bilmediğine inanmaktır…

= Tevhid, kuluna yardım edecek tek mercinin Allah olduğunu kabul edip, O’ndan başkasından da yardım istememek ve beklememektir…

= Tevhid, dualarda, isteklerde, bütün yalvarış ve yakarışlarda kulun sadece ve sadece Allah’a yönelmesidir…

= Tevhid, kulun sadece Allah’tan korkması, O’na sığınması, O’na bağlanması, O’na güvenmesi, O’na tevekkül etmesi, O’ndan umması ve sadece ve sadece O’na boğun eğmesidir…

İşte TEVHİD budur… Ve işte MUVAHHİD de bunları hayatında uygulayan kimsedir. Dolayısiyle Cennete girecek olanlar da Tevhid ehli olan kimselerdir…

“ … Ebu Eyyub r.a’dan, şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’e biri geldi ve : “ Beni cennete yaklaştıracak ve ateşten uzaklaştıracak olan bir işe bana kılavuzluk eyle ki ben de o işi yapayım “ dedi. Rasûlullah s.a.v buyurdu ki :

– Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayarak Allah’a ibadet edersin, Namazı kılarsın, zekatı verirsin ve sana akrabalığı olanlara iyilik ekler durursun. O zat dönüp gidince Rasulullah s.a.v tekrar buyurdu ki : Bu adam emrolunduğu şeylere iyi tutunursa cennete girmiştir. “

 Müslim : 1.c.13/14.n

“ … Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Her kim, Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer. “

 Müslim : 1.C.26.n

“ … Rasulullah s.a.v Muaz ibni Cebel’i Yemene vali olarak gönderirken : Ey Muaz ! Yemene vardığında yanına kitap ehli kimseler gelip sana muhakkak “ cennetin anahtarı nedir ? “ diye soru soracaklar. Sen onlara cevaben de ki : La ilahe illallah cümlesidir. Lakin bu tevhid kelimesi, Cennetin dişsiz anahtarıdır. Eğer cennetin kapısı önüne dişli anahtarla gelinirse o kapı açılır, değilse açılmaz, de. “

 Buhari : Tarih – Beyhaki : Sünen – Ebu Nuaym : Hilye 

“ …  Vehb İbni Münebbih’e ; La ilahe illallah  cennetin anahtarı değil midir ?  denildi. Vehb : Evet, anahtarıdır ; Lakin bu anahtarın muhakkakki kendisine mahsus bir takım dişleri vardır. Eğer cennetin kapısı önüne dişleri olan bir anahtarla gelinirsen o kapı sana açılır, değilse açılmaz, dedi “

         Buhari : 3.C.1174.s

Rabbim bizleri, kendisine ortak koşmadan hakkıyla ibadet eden ve her konuda O’nu birleyen Muvahhidlerden eylesin.

                                                                         Amin

                                                                    Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts