SORU … : Hocam malumunuz memleketimizde arzı endam eden en çirkin manzaralardan birisi de, Namazı niyazı olmayan kimselerin Ramazan geldiğinde oruc tutmaları veya Kurban bayramında da kurban kesmeleridir…  

Çevremizden de bu konuda ; “ Namazı olmayanın orucu veya kurbanı kabul görmez “ şeklinde fetvalar duymaktayız…

Hulasa hocam bu konuda sana güvendiğimiz için – ki Allah razı olsun siz meseleleri hep delillendirerek anlatıyorsunuz – bize bu konunun aslını astarını, diğer bir ifadeyle ; Namaz kılmayan kimsenin tuttuğu orucu veya kestiği kurbanı kabul olur mu olmaz mı … ? bunu anlatırsanız seviniriz… Allah şimdiden razı olsun.

CEVAP … : Değerli kardeşim … ! Unutma ki bir amelin Allah indinde kabul görmesi için kendisinde  bir takım şartları bulundurması gerekir…

Birincisi  :  O ibadetin sahih bir niyet ile sadece Allah için yapılması.

İkincisi : O ibadetin sünnete uygun olması. Yani Rasulullah s.a.v’in tarifi üzere olmalı.

Üçüncüsü ise :  Ameli işleyen kimse şirk ehli olmamalıdır… Yani Allah’a şirk koşan kimse olmamalıdır… İşte Allah’u Teala’nın ibadetini kabul edeceği bir kimsede bu şartları aramaktadır …  

Namaz  kılmayıpta  oruç  tutan  veya kurban kesen kimsenin durumuna gelince ; İslam’ın bu konudaki : “ şirk ve küfür bütün amelleri iptal eder “ kaidesi gereğince o kimsenin bu ibadetleri batıldır ve Allah indinde bir değeri yoktur… 

İşlenen amel iyi niyetle ve sünnete uygun da olsa, eğer Şirk koşan tarafından bu amel yapılıyorsa, o ibadet kendisinden asla kabul görmez… Çünkü şirk ve küfür amelleri iptal eder.

         Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur :

 أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ                  لَئِنْ   

“ … Andolsun eğer sen bile ortak koşacak olursan, amellerin iptal olur ve husrana uğrayanlardan olursun. “   Zümer : 65.Ay

Bu Ayeti celile, şirk işleyenin amelinin iptal olacağını anlatmaktadır bizlere. Rabbimiz yine bir Ayeti celilesinde şöyle buyurur :

“ İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah’a ve elçisine küfretmeleridir ……… “   Tevbe : 54.Ay

Zikredilen bu Ayeti Celile de yine bize, şirk ve küfür ehlinin yaptığı amelin kabul görmeyeceğini anlatmaktadır.

Namazı kılmayanın Allah’a şirk koştuğunu anlatan Ayet ve Hadislere gelince, onlar da şunlardır… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“ Hep birlikte Allah’a dönüp itaat edin, O’ndan korkun ve namazınızı kılında müşriklerden olmayın. ”   Rum : 31.Ay

Bu Ayet’i celilenin açık ve net ifadesinin yanında Allah Rasulü s.a.v de bir çok hadisi şeriflerinde namazı terk etmenin şirk ve küfür olduğunu haber vermektedir.

 عَن أَنَس بْن مَالِك، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال  : ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. فإذا تركها فقد أشرك .

{ … Enes İbn Malik r.a’dan şöyle dedi : Nebiyyi s.a.v buyurduki : Kişi ile şirk arasında namazı terketmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur. }

 İbni Mace : 3.c.1080.n

{ … Ebu Süfyan’dan,dedi ki : Ben Cabir’den duydum şöyle diyordu : Ben Nebiyyu s,a.v’den işittim şöyle bururuyordu : Şüphesizki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece namaz’dır. }

 Müslim : 1.c.82.b – Ebu Davud :  5.c,4678.n

Hatta bazı hadisi şeriflerde namazı terk etmenin küfür olduğu anlatılmaktadır. İşte onlardan bazıları :

{ … Bureyde r.a’dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bururduki : Bizlerle onların arasındaki ahd namaz’dır. kim bu namazı terk ederse  kafir olur. }

Tirmizi : 4.c.2756.n – Nesai : 1.c.462.n – İbni Mace : 3.c.1079.n 

{ … Enes İbn Malik r.a’dan.şöyle dedi : Nebiyyu s.a.v şöyle dedi : Her kim ki kasden namazı terkederse açıkca küfre düşmüştür. }

Heysmi Mecmau’z Zevaid : 1/295 – Taberani evsat

{ … İbnu Mes’ud r.a’dan, ” Kim namazı  terkederse kâfir  olur ” dedi. }

Taberani Kebir : 8939 – Acurri Şeria : 133  

{ … Câbir İbnu Abdillah r.a’dan :  ” namaz kılmayan kâfir’dir ” dedi. }

İbnu Abdil Berr Temhid : 4/225

{ … İbnu Abbas r.a’dan, şöyle dedi : Her kim namaz’ı terk ederse kâfir olmuştur. }

Muhammed İbni Nasr Kitabu’s Salat : 939 – İbnu Abdil Berr Temhid : 4/225 

{ … Ali İbnu Ebi Talib r.a’dan, şöyle dedi : Her kim ki namaz’ı kılmazsa o kâfirdir. }

Muhammed İbni Nasr Kitabu’s Salat : 933 – Acurri Şeria : 135  – İbni Ebi Şeybe : 10485 – Şuabu’l İman : 41

{ … Ebû Hureyre r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v’in Ashabı namaz’dan başka hiç bir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. } 

Hakim : 1/7 – Tirmizi : 4.c.2757.n – İbni Ebi Şeybe : 10495 –  S. Sahiha : 1/130

Ve sanırım Allah Rasulü s.a.v’in şu hadisi şerifleri de bize, bu tip insanların oroçlarından bahsediyor.

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v dedi ki : Nice oruç tutan kimseler vardır ki, bu oruçlarından kendilerine aç kalmaktan başka bir şey yoktur ………  “  

İbni Mace : 4.c.1690.n – Camiu’s Sağir  : 2.c.2247.n

ÖNEMLİ BİR İZAH :  Değerli kardeşlerim bu konuda şunu asla unutmamanız gerekir ki ; anlatmaya çalıştığım bu husus meselenin hükmüdür, insanların hükmü değildir… Çünkü bir mes’elenin islamdaki hükmü ile, kişilerin hükmü farklıdır.

İslam’da Namazı kılmamanın veya terketmenin cürmü şirk ve küfürdür… Bununla beraber, Namaz’sız kurban ve orucun hükmü de batıldır… Ama bu delillerden haberi olmayan ve Namazın terkinin de şirk ve küfür olduğunu bilmeyen veya da Namaz kılmayan kimsenin tuttuğu oruc ve kestiği kurbanın faydasının olmayacağını bilmeyen için hüküm farklıdır… Dolayısıyla bir kimseye bu meseleleri anlatana ve anlatılan kimse de bu konuyu anlayana kadar, ona kafir veya müşrik ifadesi asla kullanılamayacağı gibi, senin tuttuğun oruç veya kestiğin kurban batıldır sözünü de asla kullanamayız… Bize düşen öncelikle bu konuda meselenin hükmünü o insanlara güzelce anlatmaktır …   

Allah’u Teala bizlere şaibesiz sahih bir iman ve şirksiz Salih ameller işlememizi nasibeylesin…

                                                                                          Amin
 

                                                 Tacuddin el Bayburdi  

Similar Posts