1 – Kuraklık olduğunda insanların imamdan yağmur duası istemeleri :

“ … Enes b. Malik r.a şöyle dedi : Bir kimse cuma günü minberin karşısındaki kapıdan içeriye girdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe okuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında dikilip ya Resulallah, davarlar helak oldu, yollar kesildi. Allah’a dua et de imdadımıza yetişsin, dedi. Ravi dedi ki : Resulullah hemen elini kaldırdı ve : Allahumme eskına, Allahumme eskına, Allah umme eskına, dedi. Enes dedi ki : Allah’a yemin ederim ki, o sırada biz, gökyüzünde ne kalın ne de ince bulut gibi bir şey görmüyorduk. Bizimle Seli Dağı arasında o zaman hiçbir ev hiçbir konak da yoktu. Enes dedi ki, derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasmdan kalkan şeklinde bir bulut belirdi. Semanın ortasına ulaşınca yayıldı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Enes dedi ki : Allah’a yeminle söylüyorum, biz altı gün güneşin yüzünü göremedik. Sonra öbür cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ayakta hutbe okurken, aynı kapıdan bir kimse girdi, Rasulullah’ın karşısında dikilip ya Resulallah ! Mallar helak oldu, yollar da kesildi. Allah’a dua et de bu yağmuru durdursun dedi. Enes dedi ki : Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve : Ey Allah’ım etrafımıza, üzerimize değil. Ey Allah’ım ! Tepelere, dağlara, kelelere, bayırlara, derelere ve ağaçlıklara yağdır, diye dua etti. Enes dedi ki : Bunun üzerine yağmur kesildi. Namazdan çıktığımızda güneş altında yürüyorduk……. 

Buhari : 1113 – 1114 – Müslim : 897 / 8 – Malik : 11191 – Ebu Davud : 1174 -1175 – Nesei : 1514 – İbnu’l Carud : 256 – İbni Hibban : 992 – Beyhaki : 3 / 353 – 355 – Ahmed : 3 / 104 -187-194 – Albani : 416-el-İrva

2 – Yağmur duasına çıkarken yavaş yürüme ve  tevazu gösterme :  

“ … İshak b. Abdullah b. el-Kinane şöyle dedi : Emirlerden bir emir yağmur duası namazını Abdullah b. Abbas r.a’ya sormam için beni ona gönderdi. İbni Abbas : Onun bunu bana bizzat kendisinin sormasına mani nedir ? dedi. Sonra da şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası namazına mutevazi, boynu bükük, mahzun bir halde yavaş yavaş yürüyerek çıktı. Bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı. Bu – namaz da bayram ve Cuma hutbelerimiz gibi – hutbe irad etmedi.”

İbni Mace : 1266 – Ebu Davud : 1165 – Nesei : 1520 – Tirmizi : 558 – Dare kutni : 2/68 – Hakim : 1 / 326 – Beyhaki : 3/347 – İbn Ebi Şeybe : 2/358 – Ahmed : 1/269-355 – Albani : 665-el-İrva

3 – Yağmur duası için namazgaha çıkma :

“ … Abdullah b. Yezid el-Mazin r.a şöyle tahdis ediyor : Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazgaha çıkıp istiska – yani yağmur duası – yaptı. Kıbleye döndüğü sırada ridasını tahvil etti.”

Müslim : 894 / 1 – Buhari : 1012 –Ter : 966 – Malik : 1/190 – Ebu Davud : 1167 – Nesei 1510 – Tirmizi : 556 – İbn Mace : 1267 – Darimi : 1/360 – İbni Huzeyme : 1424 – Dare kutni : 2/67 – İbni Hibban : 2866 – Abdurrezzak : 4890 – Ahmed : 16435

4 – Yağmur Talebi İçin Yapılacak Dua :

“ … Aişe r.anha’dan şöyle dedi : İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selem’e yağmurun yağmamasından şikayet ettiler. Resulullah bir minber hazırlanmasını emretti. Onun için namazgaha bir minber kondu. İnsanlara – dua için –  çıkacakları günü de tayin etti. Aişe şöyle dedi : Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tayin edilen günde sabah güneşinin kaşı göründüğü vakit namazgaha çıktı ve minberin üzerine oturdu. Tekbir getirip, aziz ve celil olan Allah’a hamd etti. Sonra : Siz beldenizin kuraklığından yağmurun ilk yağma vaktinin size gecikmesinden şikayet ettiniz. Allah‘u azze ve celle ise kendisine dua etmenizi emretti ve duanıza icabet edeceğini de vadetti. Buyurdu Sonra şöyle dua etti :

Elhamdu lillahi Rabbi’l- Alemin Errahmanır rahim Maliki Yevmiddin La ilahe illallah Yef’alu Ma yurid Allahumme Entallah La İlahe İlla Ente’l-Ganiyy Ve Nahnu’l-Fukarı Enzil Aleynel – Gayse Vecal Ma Enzelte Lena Kuvveten Ve Belağan İla hin.

” Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim, Din gününün tek sahibi olan Allah’a hamdolsun. Ey Allah’ım ! sen Allah’sın, senden başka ilah yok. Sen zenginsin, biz muhtacız, üstümüze Rahmetini saç, indireceğin rahmetini bize kuvvet, bir zamana kadar da yetişir kıl “

Sonra ellerini kaldırdı. Öyle kaldırdı ki koltuk altının beyazı gözüktü. Sonra sırtını insanlara döndürdü, elleri kalkık olduğu halde ridasını ters çevirdi. Sonra yüzünü insanlara döndürdü ve minberden inip iki rekat namaz kıldırdı. Allah bir bulut gönderip, gök gürledi, şimşek çaktı sonra Allah’ın izniyle yağmur yağdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidine gelmeden seller aktı. İnsanların sığınaklara koşuştuğunu görünce azı dişleri görününceye kadar güldü ve : Allah’ın her şeye gücü yettiğine, benim de Allah’ın kulu ve Resulü olduğuma şehddet ederim, dedi.

Ebu Davud : 2.c.1173.n – Hakim : 1/328 – Beyhaki : 3/349 –  İbn Hibban : 2860 –  Albani : 668-el-İrva

“ … Cabir b. Abdullah r.a dan şöyle dedi : Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına  –  kuraklık ve kıtlık sebebiyle – ağlayan kadınlar geldi. Resulullah sallallahu aieyhi ve selem de şu duayı yaptı : 

Allah umme Eskına Gaysen Mugısen Merien Merian Nafian Gayre Darrin Acilen Gayre Acilin.

Ey Allah’ım bize kesilmeyen, yardımcı, sonu güzel, bitirici, menfaatli, zararsız, geç kalmayacak şekilde acele yağmur ver.

Cabir dedi ki : Bunun üzerine sema üzerlerine tabaklanıverdi  – Yani : Sema kat kat bulutlarla kaplandı ve yağmur başladı – .”

Ebu Davud : 2.c.1169.n – Hakim : 1/327 – Beyhaki  : 3/355

“ … Abdullah b. Amr r.a’dan şöyle tahdis etti : Resulullah sallallahu aleyhi ve selem yağmur duası ederken şöyle derdi :

Allahum meskı İbadeke ve Behaimeke Ven şur Rahmeteke ve Ehyi Beledeke’l-Meyyite. 

Ey Allah’ım ! kullarını ve dilsiz hayvanlarını sula, Rahmetini yay, ölü beldeni yeşert.

Ebu Davud : 1176 – Malik : 1/190

5 – Yağmur duasında kıbleye yönelme :

“ … Abdullah b. Zeyd el-Ensari r.a şöyle haber verdi : Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası için namazgaha çıktı. Dua yapmak istediğinde kıbleye döndü ve ridasını tahvil etti. ”

Müslim : 894/3 – Buhari : 1012-Ter : 966 – Ebu Davud : 1161-1162 – Nesei : 1504 – Tirmizi : 556 – Dare kutni : 2/67 – İbni Mace : 1267 – İbni Huzeyme : 1406 – Abdurrezzak : 4889 – Beyhaki : 3/347 – Beğavi : 1157 – Ahmed : 4/39

6 – Yağmur duası yapılırken elleri kaldırma :

“ … Enes b. Malik r.a şöyle dedi : Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duasının dışındaki dualarında ellerini kaldırmıyordu. 0 yağmur duasında ellerini koltuk altının beyazı gözükene kadar kaldırır idi.”

Buhari : 1031-Ter: 981 – Müslim : 895/7 – Ebu Davud : 1171 – Nesei : 1747-1512 – Darimi : 1/361 – Dare kutni : 2/68.69 – Beğavi : 1163 – İbni Huzeyme : 1412 – İbni Hibban : 2863 – Ahmed : 3/181

7 – Yağmur duası Namazının rekat  sayısı :

“ … İshak b. Abdullah b. el-Kinane şöyle dedi : Emirlerden bir emir yağmur duası namazını Abdullah b. Abbas r.a’ya sormam için beni ona gönderdi. İbni Abbas : Onun bunu bana bizzat kendisinin sormasına mani nedir ? dedi. Sonra da şöyle dedi : Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası namazına mutevazi, boynu bükük, mahzun bir halde yavaş yavaş yürüyerek çıktı. Bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı. Bu – namaz da bayram ve Cuma hutbelerimiz gibi – hutbe irad etmedi.”

İbni Mace : 1266 – Ebu Davud : 1165 – Nesei : 1520 – Tirmizi : 558 – Dare kutni : 2/68 – Hakim : 1 / 326 – Beyhaki : 3/347 – İbn Ebi Şeybe : 2/358 – Ahmed : 1/269-355 – Albani : 665-el-İrva

“ … Abdullah b. Zeyd şöyle dedi : Resulullah sallallahu aleyhi ve selem bir gün yağmur duası yapmak için namazgaha çıktı……….. sonra da iki rekat namaz kıldırdı.”

Müslim : 894/4 – Buhari : 1012-Ter:966 – Ebu Davud : 1161-1162 – Nesei : 1504 – Tirmizi : 556 – İbni Mace : 1267 – İbnu’l-Carud : 254 – İbni Huzeyme : 1406 – Dare kutni  : 2/67 – Beğavi : 4/398 – Ahmed : 4/39-40-41 – Albani : 664-el-İrva

8 – İstiska namazı ezansız ve kametsizdir :

“ … İshak b. Abdullah b. el-Kinane şöyle dedi : Emirlerden bir emir yağmur duası namazını Abdullah b. Abbas r.a’ya sormam için beni ona gönderdi. İbni Abbas : Onun bunu bana bizzat kendisinin sormasına mani nedir ? dedi. Sonra da şöyle dedi : Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası namazına mutevazi, boynu bükük, mahzun bir halde yavaş yavaş yürüyerek çıktı. Bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı. Bu – namaz da bayram ve Cuma hutbelerimiz gibi – hutbe irad etmedi.”

İbni Mace : 1266 – Ebu Davud : 1165 – Nesei : 1520 – Tirmizi : 558 – Dare kutni : 2/68 – Hakim : 1 / 326 – Beyhaki : 3/347 – İbn Ebi Şeybe : 2/358 – Ahmed : 1/269-355 – Albani : 665-el-İrva

“ … İbni Abbas r.a dan şöyle dedi : “……. Resulullah sallallahu aleyhi ve selem istiska namazını, bayram namazlarını kıldırdığı gibi iki rekat olarak kıldırdı. Sizin bu hutbeleriniz gibi hutbe irad etmedi.”

İbn Ebi Şeybe : 2/358 – Ebu Davud : 1165 – Nesei : 1520 – Tirmizi : 559 – İbni Mace : 1266 – İbni Huzeyme : 1405 – Dare kutni : 2168 – Hakim : 1/326.327 – Beyhaki : 3/344 – Tabarani : 10818-M. Kebir – İbni Hibban : 2862 – Ahmed : 1/230 – Albani : 665-el-İrva

“ … Harise b. Mudrib şöyle dedi : Ebu Musa el-Eşari r.a ile yağmur duası için namazgaha çıktık. Ebu Musa bize ezan ve kametsiz iki rekat namaz kıldırdı.”

İbni Ebi Şeybe : 2 / 358 / 2

9 – İstiska namazında kıraatin cehri olacağı 

“ … Abdullah b. Zeyd r.a dan şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası yapmak için  – namazgaha – çıktı. Dua etmek için kıbleye yöneldi ve ridasını tahvil etti. Sonra iki rekat namaz kıldırdı, onlarda kıraati cehri yaptı.”

Buhari : 1024-1025-Ter:977 – Müslim : 894/4 – Ebu Davud : 1161 – Nesei : 1509-1518 – Tirmizi : 556 – Darimi : 2/360-361 – İbni Mace : 1267 – Dare kutni : 2/67 – Beyhaki : 3/347 – İbni Hibban : 2864 – İbn Ebi Şeybe : 21358 – Albani : 664-el-İrva – Ahmed : 4/39

 

 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts