Gerek real ortamda ve gerekse sanal ortamda Vitr namazı ile alakalı mulahaza ettiğim bir kaç yanlışı dile getirmek istiyorum. İnşaAllah bu anlamda yanlışı olan kardeşlerimiz hatalarını düzeltirler.

1 – Vitir namazı vacib olarak biliniyor. Ama bu namaz vacip bir namaz değildir. Çünkü vacib ile farz aynıdır. Vitir namazı sünnet bir namazdır.

{ … Ali r.a’dan. O şöyle demiştir : Vitr namazı farz namazlar gibi devamlı kılınması gereken bir namaz değildir. Fakat Rasûlullah s.a.v’in yaptığı bir sünnet  namazdır. }

 Ebû Dâvûd : Vitr : 1 –  İbn Mâce : İkame : 115 – Tirmizi : 1/450.n

2 – Vitir namazı illa hemen yatsının ardından kılınması gereken bir namaz değildir. Bu namaz taa seher vaktine kadar ertelenebilir… Yani yatılıp kalkıldıktan sonra da bu namaz kılınabilir.

{ … Mesruk Aişe’ye Nebinin vitrini sordu. Aişe şöyle dedi : Gecenin her vaktinde ; evvelinde, ortasında ve sonunda vitir namazını kılardı. Vefatı dönemlerinde vitir namazmı kılışı seher vaktin de – yani sabaha yakın vakit de – son bulmuştur. } 

Tirmizi : 1/454.n – Beğavi Ş.Sünne : 970.N

{ … Cabir r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Her kim gecenin sonunda kalkamayacağından korkarsa, gecenin evvelinde vitri kılsın. Her kim de gecenin sonunda kalkacağından emin ise, vitri gecenin sonunda kılsın. Şüphesiz ki gecenin sonunda kılınan namaz şahitlidir ve o daha faziletlidir. }

Müslim : 7551162 – Tirmizi : 1/453.n – Beğavi : 969-eş-Şerh – Albani : 2610- Sahiha

3 – Vitir namazı illa üç rekat kılınacak diye bir şart yoktur… Dileyen bir kılabilir, dileyen üç kılabilir, dileyen de beş rekat kılabilir…

{ … Ebu Eyyub r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Vitir namazı haktır. Dileyen kimse onu beş rekat olarak kılsın, dileyen kimse üç rekat olarak kılsın, dileyen kimse de bir rekat olarak kılsın. }

Dare kutni : 2122-23 – Ebu Davud : 1422 – Nesei : 1710-1711 – İbni Mace : 1190 

4 – Üç rekatlı vitir namazı kılarken bu namazı akşam namazına benzetmemek lazım… Sadece üçüncü rekatın sonunda oturmak gerekir… Yani üç rekatı tek celsede – tek oturuşla – bitirmek lazım.

{ … Ebû Hureyre r.a’dan, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v buyurdular ki : Üç rekatlı vitir yaparken onu akşam namazına benzetmeyin…”

Dare Kutni : 2.c.1632.n – Hakim : 1 / 304 – Beyhaki : 3 / 31 – İbni Hiban : 2429 – İbni Hacer : Bu rivayetin ricalinin hepsi sıka’dır, der  – Telhis : 2 / 30

{ … Âişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v üç rekat vitir yapar ve bunun yalnız sonunda otururdu. }

 Ahmed – Hakim  – Beyhaki  –  Nesei – Buluğul Meram : 2.c.20.s 

5 – Vitir namazını unutan veya uykuda kaçıran kimse, hatırladığında veya sabahladığında kılar…

{ … Ebû Saîd el Hudrî r.a’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Kim vitr namazını uykuda veya unutarak geçirirse hatırladığı ve uyandığı zaman hemen kılsın. }

Ebu Davud Vitr : 6 – Tirmizi Vitr : 10 – İbn Mâce İkame : 122

{ … Zeyd b. Eslem r.a’nun babasından rivâyet edildiğine göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Kim vitr namazını uykudan dolayı geçirmişse sabahladığında hemen kılsın. }

İbn Mâce, İkame : 122

6 – Bilindiği gibi namaz da Kunut duası yapmak sünnettendir… Ama bunu sadece vitir namazına has kılmak, diğer namazlarda kunut yapmamak diye bir kayıt yok… Kunut duası bütün namazlarda yapabilir.

{ … İbni Abbas r.a’dan. Dedi ki :  Rasûlullah s.a.v bir ay arka arkaya öğle, ikindi, akşam, Yatsı ve sabah namazlarının sonunda kunut yaptı….. “

Ebu Davud : 2.c.1443.n

7 – Kunut duası bugün hanefilerde yapıldığı şekilde değildir… Kunut duası yapmak isteyen bir kimse, Kıldığı Namazın en son rekatında Fatiha’yı okur, ister rukuya gitmeden önce ellerini açar dua eder … İsterse Namazın en son rekatını kıldiktan sonra Allah’u ekber der ruku’ya gider ve “ semi allahu limen hamideh “ dedikten sonra ellerini açar ve duasını yapar… Ardından duası bitince Allah’u ekber der ve secdeye gider…

{ … İbni Abbas r.a dan. Dedi ki : Peygamber s.a.v bir ay arka arkaya öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarının arkasında kunut okudu. Son rekatta “ semi allahu limen hamideh “ dediğinde ; – kabilelelerden – Beni süleym’e, Rığl’e, Zekvan’a ve Useyye’ye beddua ederdi. Arkasındakiler de amin derlerdi. }

Ebu Davud : 2.c.1443.n

8 – Kunut duasınin keyfiyeti … 

{ … Hasan b. Ali r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bana bazı dualar öğretti, onları vitir namazında kunut ettiğim zaman söylüyorum. Vitir namazının kunutunda :

 اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضْيتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ،   ]وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَـادَيْتَ [، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْـت “

“ Allah’ummeh dini Fi Men Hedeyte, Ve Afini Fi Men Afeyte, Ve Teveleni Fi Men Tevelley te Ve Barik Li Fima Ağtayte Ve Kıni Şerre Ma Kadayte, İnneke Takdi Ve La Yukda Aleyk, Ve İnnehu La Yezillu Men Valeyte  [ Ve La Yeizzu Men Adeyte ] Tebarekte Rabbena Ve Tealeyte “  

“ Ey Allah’ım ! Beni hidâyete eriştirdiklerinden eyle. Beni, kendilerine sağlık ihsan ettiklerinden kıl. Beni dost edindiklerinin arasına kat. Verdiğin nimetleri bana bereketli kıl. Takdir buyurduğun kazâların şerrinden koru. Şüphesiz yalnız sen hükmedersin ve sana hükmedilmez. [ Senin dost edindiğin kimse asla zillete düşmez. Düşman olduğun kimseler de aziz ( güçlü ) olamaz. ] Ey Rabbim ! Sen yüceler yücesi olup ululanansın.”

Ebu Davud : 1425 Nesei : 1744 Tirmizi : 464 Darimi : 1/373 İbni Mace : 1178 İbni Mende : 343 Tayalisi : 1179 Ahmed : 1718 Albani : 31-Kıyam-ı Ramazan – Sahih-i Tirmizi : 1/144 Sahih-i İbn Mâce, 1/194. İrvâu’l-Galîl, 2/172. Parantez içindeki lafız Beyhaki’nin rivâyetidir…

Rabbim bizlere ; yanlışları terkedip doğrulara tabi olan kullarından olamayı nasibeylesin.

                                                                                         Amin

                                                                                       Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts