Değerli kardeşlerim … ! bu  gün  sizlerle paylaşmayı düşündüğüm konu, “  Allah korkusu “ başlığı altında olacaktır… Mevzumuza başlamadan önce Rabbimden niyazım bu konuyu sizlere güzelce ifade edebilmem için bana yardım ve sizlere de güzel bir anlayış ihsan etsin.

Değerli kardeşlerim … ! inandığını söyleyenlerin dinleri hususunda sulandırdıkları mes’eleler o kadar çoğalmıştır ki, inanın onları burada saymaya ve sıralamaya kalksak buna bir hayli zaman ayırmamız gerekecektir.

Ne yazıkki bunlardan bir tanesi de, “ Allah korkusu “ kavramıdır. Nasıl ki ; inandığını  söyleyen  binlerce  zavallı  insan  iman  iddiasını  sadece dili ile “ ben iman ettim “ şeklinde telafuz ederek, iman etmenin böyle olduğunun zannediyor ise, veya, bir çok problemler içinde yüzüpte “ benim kalbim temizdir “ diyerek bu sözünün gerçekten kalbinin temizliğine delil olduğunu zannediyorsa aynen de,  Allah  korkusu  hususunda  da  yine bu  zavallı insan sadece dili ile “ ben Allah’tan korkuyorum “ ifadesiyle bu işin halledildiğini zannetmektedir. Veya, belki de işine öyle geldiği için bunun  böyle olduğunu iddia etmektedir.

Her ne şekil de olursa olsun bize düşen, bu şekildeki bir inancın ve anlayışın batıl bir inanç ve anlayış olduğunu sizlere ve sizler vesilesiyle de bu konuda problemi olan insanlara izah etmemiz gerekir.

Değerli kardeşlerim … ! aslında insan normal hayat seyrinde bile, biraz önceki iddia edilen veya öyle zannedilen şeylerin ne kadar yanlış olduğunu kavrayabilir. Tabi ki biraz düşünme zahmetine katlanırsa …

Şimdi düşünün veya çevrenize biraz göz gezdirin, acaba birilerinden korkanların veya birilerini sevenlerin bu korkuları veya sevgileri sadece dillerde telafuz edilen bir sözden ibaret mi ? yoksa bunun isbatı için başka etkenler de var mı ? …

Veya başka bir ifadeyle, bakın şöyle bir çevrenize bakalım seven sevgisinin isbatını neyle ortaya koyuyor ? veya korkan, bu  korkusunun isbatını neyle yapıyor ? …

Şunu açıkça göreceksinizdir ki, sevmelerine de korkmalarına da elbette ki vesile olan bir çok etkenler vardır. Yani bu, kuru kuruya bir sevgi veya kuru kuruya bir korku değildir.

Bakıyorsunuz ki, seven sevdiği için her şeyi yapabiliyor. Hatta onun yolunda ve uğrunda ölüyor bile… Korkan da, korktuğundan dolayı her şeye boyun eğebiliyor.

İşte bunlar, normal hayat seyrinde tanık olduğumuz korkmanın ve sevmenin isbatlarıdır değerli kardeşlerim.

Şimdi dönelim mevzumuza ; Normal hayatımızdaki sevginin ve korkunun dahi kuru kuruya olmayacağını kabullenip, bunun isbatını gerekli vesilelerle ortaya koyarken, acaba Allah’a karşı sevgi veya korkunun sadece dillerde kalmasına nasıl razı olabiliyoruz ki ? . Veya buna razı isek, acaba gönüller bu hususta mutmain midir ki … ? … el Cevap :

Elbette ki sağlıklı düşünen bir kalp bunda asla mutmain değildir… Bana kalırsa, böyle kuru kuruya Allah sevgisi veya Allah korkusu iddiasına sahip olanların kendileri dahi buna inanmıyorlar … Bu sadece şeytanın ve nefislerinin kendilerini aldatması ve oyalamasıdır.

Her neyse biz telafisini ümid ederek diyoruz ki ; Ey inanalar !   gerçekten Allah korkusunun ne olduğunu bilmek ve onu başkalarına öğretmek istiyorsanız … Şunu çok iyi bilmeniz gerekir ki, Allah  korkusu kuru kuruya laf kalabalığından ziyade ;

ALLAH’TAN KORKMAK DEMEK : Her şeyden önce O’ndan başka ilahlar edinmemek demektir.

       Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

” … Benden başka ilah yoktur. Öyle ise benden korkunuz. ” Nahl : 2.Ay

{   Allah buyurdu ki  :  Sakın iki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. Öyleyse – bu hususta – benden korkun. Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur ; itaat daima O’na yapılır. Hal böyle olunca siz Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz. }   Nahl :  51.52.Ay 

Bu ve emsali delillerde ifade edildiği gibi, Alah’tan korktuğunu söyleyen bir kimse, İbadetlerini Allah’a takdim ederek O’nu kendisine ilah edinmesi gerekir. Çünkü ilah, kendisine boyun eğilen, kendisinden korkulan ve severek kendisine itaat ve ibadet edilen merci demektir. Dolayısiyle, kim severek ve korkarak bir yerlere boyun eğip itaat ediyorsa, unutmasın ki o sevdiği veya korktuğu şey kendisinin ilahı demektir. Öyleyse Allah’tan korkun ve O’ndan başka ilah edinmeyin… Allah’u Azze ve Celle bundan dolayı şöyle buyurmaktadır : 

” Muhakkak ki şeytanlar, sizi dostları ile korkuturlar. Eğer iman etmiş kimseler iseniz, onlardan korkmayın benden korkun. ” Ali İmran : 175.Ay

Yani, insanlardan korkarak benim emir ve nehiylerimi terk etmeyin buyurmaktadır…  Dolayısiyle şunu açıkça söyleyebiliriz ki ;

” Eğer Allah’tan gelen emir ve nehiylere itaat etmek hususunda bir kimseye şeytan ve yandaşlarının korkusu mani oluyor ise, bu kimsenin “ ben Allah’tan korkuyorum “   sözü yalan ve boş bir sözdür. “

Öyleyse bir kimsenin Allah’tan korktuğunun isbatı sadece diliyle söylediği sözlerden anlaşılmaz. Onun Allah’tan  korktuğunun isbatı, severek ve korkarak O’na boğun eğip itaat etmesinden anlaşılır. İşte Allah korkusu bu demektir.

ALLAH’TAN KORKMAK DEMEK : O’nun göndermiş olduğu peygamberine iman edip, onun yolunda yürümek demektir… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

{ Ey iman edenler ! Allah’tan korkun ve O’nun resulüne iman edin ki, size rahmetinden iki kat versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. }

                                                                                                              Hadid : 28.Ay

” Kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, Allah’tan korkar ve O’nun azabından sakınırsa işte kurtuluşa erenler onlardır. “  Nur : 52.Ay

{ … Resul size neyi verdi ise onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da uzak durun. Allah’tan korkun çünkü Allah’ın azabı çok çetindir.”

 Haşr : 7.Ay 

İşte bu Ayet’i kerimelerde ifade edildiği gibi, Allah’tan korktuğunu iddia eden bir kimse, bu korkusunu Peygambere iman edip ona itaat ederek, bunun isbatını ortaya koyması gerekir. Ta ki, bu kimsenin Allah’tan korktuğu anlaşılsın.

Unutmayın ki bu kural, sevgide de aynen böyledir. Yani, Allah’ı sevdiğini iddia eden bir kimse, bu sevgisini sadece diliyle değil, peygamberine tabi olmakla ortaya koyması gerekir… Bakınız Allah’u Azze ve Celle kendisini sevmenin isbatını neye bağlamıştır.

” Ey Muhammed ! onlara de ki : Eğer Allah’ı sevdiğinizi iddia ediyoysanız bana tabi olun. Ki, Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan ve esirgeyendir. ”   Ali İmran : 31.Ay

Görüldüğü gibi bu Ayet’i kerimede, Allah’ı sevmenin isbatı peygambere tabi olmakla izah edilmiştir.

ALLAH’TAN  KORKMAK DEMEK : Hesapların görüleceği ve Kalplerin korkudan ters döneceği kıyamet gününü asla unutmamak ve o gün için hazırlanmaya çalışmak demektir… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır : 

” Onlar ki, görmedikleri halde rablerinden korkarlar. Ve Kıyamet saatinden de titrerler. ”  Enbiya : 49.Ay

” O Allah’tan korkan insanlar ki ;  ne ticaret ve ne de alış veriş, onları Allah’ı zikretmekten, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği kıyamet saatinden korkarlar. ”   Nur : 37.Ay

“ Şu günden korkun ki, o gün hepiniz Allah’a döndürülecek-siniz, sonra herkese kazanmış olduğu tastamam verilecek ve hiç kimseye asla haksızlık edilmeyecektir. ”  Bakara : 281.Ay

” Ey insanlar ! Allah’tan sakının. Herkes yarın kıyamet günü için ne hazırladığına baksın. Allah’tan korkun, çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. ”  Haşr : 18.Ay

” Ey insanlar ! öyle bir günden korkun ki, o gün hiç kimse kimsenin cezasını çekemez ; kimseden şefaat de kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım da yapılmaz. ” 
Bakara : 48.Ay

” Ey insanlar ! Allah’tan  geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin çağrısına icabet edin. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var ve ne de inkar etmeye çareniz var. ” Şura : 47.Ay

” Allah’tan geri çevrilmesi mümkün olmayan – o hesap – günü gelmezden önce, yüzünü dosdoğru din olan islam’a yönelt. Unutmaki insanlar o gün bölük bölük ayrılırlar . Bir bölük cennete, bir bölük cehenneme  ”  
 Rum : 43.Ay  

” Ey insanlar ! Rabbinizden korkun. Babanın çocuğunun cezasını çekemeyeceği, çocuğunda babasının cezasını çekemeyeceği o günden çekinin. Unutmayın ki, Allah’ın vadi gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Ve o aldatıcı şeştan sakın sizi Allah hakkında kandırmasın. ”  Lokman : 33.Ay

Evet ey inandığını söyleyenler …! Allah’tan korkmak demek, – Ayet’lerde de ifade edildiği gibi – yapılanların ve yapılmayanların hesabının verileceği kıyamet gününü düşünerek, emredilenlere yapışıp, nehyedilenlerden de uzak durmak demektir. İşte Allah’tan korkmak budur, bunu asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir.

ALLAH’TAN  KORKMAK  DEMEK : Namaz kılmak demektir. Zekat vermek demektir. Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

” O’na yönelin, O’ndan korkun. Ve namazınızı kılın , müşriklerden olmayın. ”  Rum : 31.Ay

” O Allah’tan korkan insanlar ki ;  ne ticaret ve ne de alış veriş, onları Allah’ı zikretmekten, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği kıyamet saatinden korkarlar. ”  Nur : 37.Ay

{  … Ukbe İbnu Amr r.a’dan, Resûlullah s.a.v’i şöyle derken işittiğini haber verdi:Resûlullah s.a.v şöyle dedi ” Dağ tepelerindeki koyun çobanından Allah’u Azze ve Celle hoşlanır. Zira o namaz için ezan okur ve  namaz kılar. Buna binaen Allah’u Azze ve Celle’de şöyle buyurur : Şu kuluma bakın, ezan okuyup ” namaz kılıyor ve benden korkuyor “. Ben de o kulumun günahlarını mağfiret ettim ve onu Cennetime koyacağım ” der. }

                             EBU Davud : 2.c.1203.n – Ahmed : 4.145

Ey Allah’ın kulu … ! Gördüğün gibi, Allah’u Azze ve Celle ” namaz kılan kulu için “ kendisinden korktuğunu söylemektedir. Ne dersin ? ” namaz kılmayan için de ” aynı sözü söyleyebilir miyiz ? Eğer aynı sözü namaz kılmayan için de söylemiş olsak, ” namaz kılan ile kılmayan “ arasında bir fark olurmuydu ?.  Elbette ki olmazdı. Bu zaten şânı yüce Allah’ın adaletine yaraşmaz… Bak Rabbimiz kerim kitabında ne buyuruyor :

{ Yoksa, iman edenleri ve Salih amel işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacağız. Yahutta Allah’tan korkanları, kötülük işleyenler gibi bir mi tutacağız ? }   Sa’d : 28.Ay

ALLAH’TAN  KORKMAK  DEMEK : Faiz’den ve ona vesile olan şeylerden uzak durmak demektir… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır : 

” Ey iman edenler ! Eğer gerçekten inanmış iseniz, Allah’tan korkun ve faizi bırakın. Eğer bunu yapmazsanız, Allah’a ve Resulüne karşı savaşa girdiğinizi unutmayın … ”   Bakara : 278.279.Ay

{ … 
Abdullah İbni Mes’ud r.a’dan. O şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdu ki :  Allah faiz yiğene, yedirene, – faiz işlemine – şahidlik edene ve yazıcısına lanet etsin “ }   

Ahmed : 1.394.3729.n 

{ …Ebu Hureyre r.a’dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Faiz yetmiş üç babtır. Bunların en hafifi, kişinin annesi ile zina etmesi gibidib….}

İbni Mace : 6.c.2274/2275.n – el Albani Sahihu’l Cami : 3539.n

Allah’tan korktuğunu söyleyen bir kimse, bu delillerde ifade edildiği gibi ; Faiz yiğerek Allah’a ve Resulüne savaş açmaktan, Lanete uğramaktan  ve Anası ile zina etmiş gibi bir günah kazanmaktan uzak durması gerekir…

İşte bu çirkin şeylerden uzak durmakta yine, kişinin Allah’tan korktuğunun bir isbatıdır.

ALLAH’TAN  KORKMAK  DEMEK : Kişinin malını, nefsini ortaya koyarak Allah yolunda mücadele etmesi demektir. Çünkü bu olmadan Allah’ın azabından emin olunmaz ve cennet kazanılmaz… Bakınız Rabbimiz kerim kitabında ne buyuruyor :

” Ey iman edenler ! Sizi çok acı bir azabtan kurtaracak olan bir ticareti size göstereyim mi ? . Allah’a ve Resulüne iman eder ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz , İşte bu sizin için daha hayırlıdır. ”  Saff : 10-11.Ay 

” Ey iman edenler ! Allah’tan korkun ; sizi O’na yaklaştıracak vesile arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.” Maide : 35.Ay

Evet değerli kardeşlerim … ! Allah’tan korktuğunu söyleyen bir kimse, malıyla, canıyla, diliyle ve kalemiyle O’nun dininin hakim olması için mücadele vermesi gerekir… Bu mücadeleyi vermesi gerekir ki, Allah’tan korktuğunun isbatını ortaya koyabilsin.

ALLAH’TAN  KORKMAK  DEMEK :  Adil ve dürüst olmak demektir … Doğru sözlü olmak demektir … Vadinde durmak ve yalandan uzak durmak demektir.

” Ey iman edenler ! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olunuz. Bir kavme karşı olan kininiz – düşmanlığınız – sizi adil davranmamaya sevketmesin. Adaletli olun ; zira bu takvaya daha yakındır. Allah’tan korkun, şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. ”  Maide : 8.Ay” Ey iman edenler ! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah işlerinizi düzene koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, büyük bir başarı elde etmiş olur. ” Ahzab : 70-71.Ay

“  Ve konuştuğunuz zaman, – akraba bile olsalar – adil davranın…”

En’am : 152.Ay

” … Abdullah İbn Mes’ud r.a’dan gelen bir rivayette Allah resulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Unutmayın ki, doğruluk insanı halis iyiliğe götürür, halis iyilik de cennete kılavuzluk eder…  Yalancılık da insanı şerre ve fucura götürür. Şerr de insanı cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye nihayet Allah katında yalancı olarak yazılır. ” 

Buhari : 13.c.6070.s

{ … Ebu Hureyre r.a’dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Münafıkın alameti üçtür : söz söylediği zaman yalan söyler, söz verir sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edildiğinde de emanete hiyanetlik eder. }

Buhari : 13.c.6070.s 

” … Resulullah s.a.v yine bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdular : Ben bu gece rüyamda iki adam gördüm. Bunlar iki melek idi,bana geldiler ve dediler ki :
– Hani şu ağzı parçalanmakta olduğunu gördüğün kimse vardı ya, işte o çok yalan söyleyen bir adam idi. O adam dünyada sürekli yalan söylerdi. Onun söylediği yalanlar, ondan alınıp taşınırdı da her tarafa yayılırdı. İşte bu yalancı, kıyamet gününe kadar bu şekilde azap olunacaktır. ” 

Buhari : 13.c.6071.s 

{ … Safvan b.Süleym der ki, Resulullah s.a.v’e  :
– Ya rasulallah ! mü’min korkak olur mu ? diye soru sordular. Resulullah s.a.v :
– Evet olabilir, buyurdular. Tekrar :
– Peki cimri olur mu ? dediler. Allah resulü s.a.v :
– Evet olabilir, buyurdular. Tekrar :
– Peki, yalancı olur mu ? dediler. Reslullah s.a.v :
– Hayır, mü’min yalancı olmaz, buyurdular.}

Muvatta : 4.c.394.s

{ … Behz b. Hakim’in dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Cemaati güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun, ona yazıklar olsun, ona yazıklar olsun. } 

Tirmizi : 4.c. 2417.n 

{ … Ebu Umame r.a’dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Haklı olduğu halde munakaşayı terk edene cennetin kenarında bir makam, şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir makam, ahlakını güzelleştirene de cennetin en yüksek yerinde bir makama – Allah’ın izniyle – söz veriyorum. }

Ebu Davud : 5.c.4800.n – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 1.c. 273.n

{ … Enes r.a’dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Şu altı şeyi kabul edin, ben de cennete girmenize vesile olmayı kabul edeyim :

1- Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin.
2- Söz verdiğiniz zaman, sözünüzden dönmeyin.
3- Size güvenildiğinde,hiyanet etmeyin.
4- Gözünüzü harama dikmeğin.
5- Elinizi harama uzatmayın.
6- Ve iffetinizi koruyun . }

                                                                                                 Suyuti Camiu’s Sağir : 2.c.1798.n

{ … Zübeyr İbn Avam r.a’dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : İman,verilen sözden dönmemek için bir bağdır. Mü’min sözünden dönmez.  } 

Ahmed Müsned : 1.166.1429.n – Suyuti Camiu’s Sağir : 2.c.1679.n

İşte bunlar, – Allah’tan korktuğunu söyleyen bir müslümanın –  mutlaka kendisinde bulunduracağı ahlaki değerlerdir.

Yani, Allah’tan korktuğunu söyleyen bir Müslüman Yalandan uzak durmalıdır … dürüst olmalıdır … Doğru sözlü olmalıdır … Söz verdiği zaman, sözünde durmalıdır … İffetli olmalıdır … Ve … Emanete hiyanet etmemelidir.

ALLAH’TAN  KORKMAK  DEMEK : Haram olan şeylerden uzak durup, Helal kazanç peşinde koşmak demektir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır :

” Ey iman edenler ! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah işlerinizi düzene koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, büyük bir başarı elde etmiş olur. ” Ahzab : 70.71.Ay 

” … Kim Allah’tan korkarsa , Allah’ta ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve onu, hiç hesap edemediği bir yerden rızıklandırır… ” Talak : 2.3.Ay

Yani, Allah’tan hakkıyla korkarak ticaret ortamlarında yalandan, hilekarlıktan ve her türlü aldatıcı tavırlardan uzak durursanız, Allah işlerinizi düzene sokar, sıkıntılı hallerinizde size bir çıkış yolu yaratır ve günahlarınızı bağışlar.

” … Cabir b.Abdullah r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdular ki : “ Ey insanlar ! Allah’tan korkun ve dünyadaki rızık talebinizi güzel yapın. Biraz gecikse de hiçbir nefis rızkını tamamen elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah’tan korkun ve rızık talebinizi güzel yapın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın “   

İbni Mace : 6.c.2144.n

{ … Ebi Umame r.a dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cibrili emin bana, rızkını tamamlamadan hiç kimse ölmeyecektir diye haber verdi. O halde Allah’tan korkun, rızık konusunda mutedil olun. Sakın rızık endişesi sizi, Allah’u Taala ya isyan etmeğe sevketmesin. Çünkü Allah katındaki hayırlara, ancak Allah’a itaatle ulaşılır. }

Taberani Kebir : 7694.n – Heysemi Mecmau’z Zevaid : 4.72.6293.n 

{ … İbni Amr r.a dan.Resulullah s.a.v buyurdular ki : Dünya – ve onun içerisindekiler – tatlıdır, caziptir. Kim onu helal yoldan elde ederse, Allah onu kendisine mubarek kılar. – Unutmayın ki,helal yolu tercih etmeyipte – Nefsinin arzuları içinde yüzen nice kimseler vardır ki kıyamet günü ateşten başka nasipleri yoktur. } 

Suyuti Camiu’s Sağir : 2.c.2196.n 

” … Ebu Bekr r.a’dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : “ Haramla büyüğen her beden,cehennem ateşine en layık olan bedendir. ” 

Suyuti Camiu’s Sağir : 3.c.3009.n

” … Ve yine bir hadisi şeriflerinde Allah resulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Bir kula … Malını nereden kazanıp nereye harcadığı … sorulmadıkça o kulun ayakları – Allah’ın huzurundan – ayrılmazlar. ” 

Tirmiz : 4.c.2532.n

İşte bu deliller de yine, Allah’tan korktuğunu söyleyen bir müslümanın, rızkını elde etmede çok dikkatli olmasını anlatan delillerdir. Dolayısıyla ; Allah’tan korktuğunu söyleyen bir Müslüman, her şeyden önce yapacağı işin islama uygun olmasına dikkat etmesi, O’nun haram kıldığı işlerden uzak durup, meşru olan işlere sarılması gerekir… Çünkü haram olan bir işten elde edilen kazanç da haramdır.

{ … Allah Resulü s.a.v bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır :  “ Şüphesiz ki Allah’u Azze ve Celle bir şeyi haram kılınca,onun ücretini de haram kılar “ }  

Dare Kutni : 2.c. 2778.n

ALLAH’TAN KORKMAK DEMEK  :  Hakkın söylenmesi gerektiği yerde insanların kınamalarından korkmadan hakkı söylemek demektir. Allah’u Azze ve Celle kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

” … – Onlar – Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş ve alim olandır.”

Maide : 54.Ay

İbni Kesir r.h, bu Ayet’i Celile’nin tefsirinde şu hadisi şerifleri zikretmektedir 

” … Ebu Said el-Hudri r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Dikkat edin ! sakın insanların korkusu, sizden birinizin gördüğü veya şahid olduğu hakkı anlatmasına mani olmasın. Çünkü hakkı söylemek veya önemli bir şeyi hatırlatmak ne kişinin rızkına mani olur ve ne de ecelini yaklaştırır. ” 

Ahmed : 3 / 19. 10759.n – İbni Kesir Tefsir  : 5.c.2386.s

{ … Ebu Zerr r.a dan. O şöyle dedi : Benim dostum Allah resulü s.a.v bana yedi şeyi emretti : – bunlardan iki tanesi – “ … Acı da olsa hakkı söylememi ve Allah için hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmememi …  }

 İbni Kesir Tefsir  : 5.c.2386.s 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle dedi : Allah için sizden biriniz bir şeyi görüp de kendi nefsini hakir ve hor kılarak söylenmesi gereken bir sözü söylememezlik etmesin. Çünkü ona kıyamet gününde şöyle ve şöyle demekten seni alıkoyan neydi ? denir. O kimse, “ insanların korkusudur “ deyince Allah’u Teala ; benden korkmana daha çok layıktım, der. } “

İbni Kesir Tefsir : 5.c.2386.s

Zikri geçen Ayet ve Hadislerde de ifade edildiği gibi, Allah’tan hakkıyla korkan bir kimse – hiçbir kınayıcının kınamasına ve korkusuna aldırış etmeden – hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı söyleyen ve insanlara o büyük günü hatırlatan kimsedir.

ALLAH’TAN KORKMAK DEMEK : Gizli de ve açıkta O’nun murakabe-sinde olduğumuzu unutmadan hareket etmek demektir.

{ … Allah resulü s.a.v bir hadislerinde şöyle buyururlar : Şu üç şey insanı kurtaran şeylerdir :
– Gizli ve açıkta Allah’tan korkmak.
– Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. – yani israftan kaçıp orta yolu tutmak – . 
– Kızgınlıkta ve hoşnutlukta adil davranmak. }

el – Albani Silsiletu’s Sahiha : 1802.n

“ … Sevban r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Ümmetimden bir takım kimseler bilirim ki onlar kıyamet günü Tihame dağları emsali büyük, tertemiz ve çok sevaplarla gelirler. Ama Allah onların bu sevaplarını saçılmış toz zerreleri çevirir – yani onları mahveder, kabul etmez – Sevban r.a dedi ki :
– Ya rasulallah ! bilmeyerek onlardan olmamamız için bizlere onların vasıflarını anlatır mısın ? . Resulullah s.a.v buyurdular ki :
– Bilmiş olunuz ki onlar sizin cinsinizden ve sizin din kardeşlerinizdir. Sizin gecelerden nasiplendiğiniz gibi, onlarda gece ibadetlerinden nasiplenirler. Amma ve lakin onlar, Allah’ın yasak kıldığı şeylerle tenha yerde baş başa kaldıkları zaman o yasakları ihlar eder ve onları işlerler. “

İbni Mace : 10 / 4245.n

İşte Kitap ve Sünnet’ten derleyerek sunduğumuz bu açık deliller, Allah korkusunun ne demek olduğunu bizlere açıkça anlatmaktadır.

Demek ki ; “ Allah’tan korkmak demek “ kuru kuruya ben Allah’tan korkuyorum sözüyle olmaz. Bu söz, bir insanın Allah’tan korktuğunun isbatı değildir… Allah’tan korkan bir kimse ; 

1   –  O’na boyun eğip itaat eden kimsedir.
2 – Allah’tan korkan bir kimse, O’ndan başkasından korkmayan kimse demektir.
3 – Allah’tan korkan bir kimse, O’nun peygamber olarak gönderdiği Muhammed s.a.v’e uyan kimsedir.
4 – Allah’tan korktuğunu söyleyen bir kimse, korkudan kalplerin ters döneceği hesap gününü unutmayan ve o günde kendisinden amel olarak ilk sorulacak namazını ihmal etmeyen kimse demektir …
5 – Allah’tan korkan bir kimse, Yalan söylemekten,Zina yapmaktan, hırsızlıktan, içki içmekten, faiz yemekten, haram olan kazançtan ve her türlü ahlaksızlıklardan uzak duran kimse demektir…
6 – Allah’tan korkan kimse, gizlide açıkta O’nun murakabesinde olduğunu unutmadan hareket eden kimse demektir.

Hulasa değerli kardeşlerim … ! Allah’tan korkan bir kimse, her an O’nun gözetiminde olduğunu asla unutmadan hareket eden bir kimsedir… Rabbimiz kerim kitabında buyuruyor ki :

” Allah’tan korkun ve bilin ki, Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. “

Bakara : 233.Ay

Son söz olarak bakınız rabbimiz kendisinden korkanlara neler va’detmiştir :

” …. Rabb’lerinden korkanlar için üst üste yapılmış odalar vardır. Onların altından da ırmaklar akmaktadır. Bu, kendisinden korkanlara Allah’ın bir va’didir. Allah va’dinden  asla caymaz. ”  Zümer : 20.Ay

” Rabbinizden mağfiret istemeğe ve Cennet’e girmeğe koşunuz. Bunun için çalışınız ! Cennet’in büyüklüğü, gökler ve yer küresi kadardır. Cennet, Allah’u teâlâ’dan korkanlar için hazırlandı… ”  
Ali İmran : 133.Ay

Rabbimden niyazım, bizleri kendisinden hakkıyla korkan kullarından  eylesin ve üst üste yapılmış cennetlerinin en yücesi olan firdevsine koysun…

                            Amin

Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                                        Tacuddin el Bayburdi           

Similar Posts