Müslümanın sakınması gereken çirkin sözlerden birisi de ; Yaratıcı ile yaratılanı eşit kılan ” Allah ve sen dilersen ” … ” Benim için Allah’dan ve senden başkası yok ” … ” Allah’a ve sana güvendim ” “ Sen olmasaydın şöyle olacaktı “ … “ Az daha geç kalsaydık ölecekti “ veya “ Az daha erken getirseydiniz kurtulacaktı “ gibi veya buna benzer anlamlardaki sözlerdir…

İslam, bu gibi sözleri şirk lafızlar olarak kabul etmiş ve bu manada sözler sarfetmekten de inananları sakındırmıştır. 

 “ … İbni Abbas r.a dan. Bir adam Nebi s.a.v’e şöyle dedi : ” Allah ve sen dilersen ” Bunun üzerine Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : ” Beni Allah’a ortak mı koştun ? Bilakis ” sadece Allah dilerse “ de.”

Ahmed : 1 / 283 – 2557.n – Ebu Davud : 5.c.4980.n

{ … İbni Abbas r.a diyor ki : Allah’a denk tutmak şirktir ve bu şirk karanlık bir gecede,kara bir taşın üstündeki karıncanın kıpırdamasından daha gizlidir. Şöyle ki, senin : “ Allah ve hayatın hakkı için “ yahut “ Allah ve hayatım hakkı için “ deyişin : “ Şu köpekcik olmasaydı veya şu ördekler olmasaydı mutlaka hırsız girerdi “ demen,bir kimsenin arkadaşına : “ Allah ve sen dilediniz de bu iş oldu “ veya “ Allah ve filan adam olmasaydı “ demesi hep şirk olan hususlardır. Sakın Allah ile beraber bir başkasını zikretme.

Mecmau’z Zevaid : 4 / 177 – Mervezi Müsned : 89.S.17.n – el Albani İrva : 2562

Öyleyse ey Allah’ın kulları … ! İhtiyaçlarınızı ve Allah’a olan muhtaçlığınızı dile getirirken sadece ve sadece O’na yalvarın, O’ndan isteyin ve Allah’la beraber bir başkasını asla zikretmeyin. 

      Allah’u azze ve celle bizleri her konuda kendisini tevhid eden kullarından eylesin.

                                  Amin
 

                                                 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts