Değerli kardeşlerim … ! Dinlerini param parça edip, körü körüne islamı yaşadığını zanneden Müslümanları ne zaman Kur’ana ve Sünnete davet ettiysem, inanın onlardan en fazla şu sözleri duymuşumdur ;

“ Hocam önemli olan niyet, hedef aynı olduktan sonra o hedefe giden bütün yollar doğrudur… Onun için biz de hakız .. siz de haksınız .. onlar da hak … Çünkü Allah’a giden bir sürü yol vardır, sen o yoldan ben bu yoldan ilerleyelim… ve  birbirimizi yanlışlıkla itham etmeyelim “

İnanın davet seyrinde hemen hemen her zaman duyduğum cahilce sözlerden bir tanesi de budur.

Halbuki bu söz, dinlerini körü körüne yaşayan ve davasının isbatını yapamayan cahil kimselerin sözüdür. Onlar bu sözleriyle, içerisinde bulundukları çarpıklığı meşru göstermeye çalışıyorlar… Yani anlayacağınız ;  hemen hemen her grup, her cemaat, batıl olan bu yaklaşım şekli ile gittikleri yolu benimsemişler  ve o yolun doğruluğuna inanmışlar…

Oysa ki eğer Kur’anı ve Sünneti hakkıyla okumuş ve anlamış olsalardı, onların tertemiz sayfalarında doğru yolun tek olduğunu görürlerdi.

Ve yine hergün her namazda Rabbimizin “ ihdinas sıratel mustakim “ … “ bizi dosdoğru bir yola ilet “ diye okumamızı emrettiği Fatiha suresindeki bu Ayete biraz kafa yormuş olsalardı, inanın bunu hakkıyla anlamış olurlardı… Çünkü rabbimiz bu Ayeti celilesinde, bizi dosdoğru yollara ilet değil de, bizi dosdoğru bir yola ilet şeklinde okumamızı istemiş ve yolun tek olduğundan bahsetmiştir.

Ve hele hele Allah Rasulü s.a.v’in şu hadisi şeriflerinden haberdar olmuş olsalardı, inanın bu konudaki söyledikleri o çarpık sözleri, kesinlikle bir daha söylemeye mecalleri kalmazdı…

Çünkü Allah Rasulü s.a.v’in bu hadisi şerifindeki sözü, o insanların bu konuda ağızlarını kapatacak kadar harika bir sözdür… Buyurun bu hadisi şerifi beraber okuyalım ve bu konuda yanlışı olan inananlara da bu hadisi okutalım … 

 “… Abdullah İbn Mes‘ud r.a’ dan : Rasulullah s.a.v bir gün ashabı ile otururlarken, yere bir çizgi çizerek : Bu Allah’ın yoludur, dedi. Ve o çizginin sağına soluna cılız cılız çizgiler çizerek tekrar buyurdular ki :   Bunlar da, her birinin kavşağında bir şeytanın oturduğu ayrı ayrı yollardır. Ondan sonra da : “ İşte bu benim dosdoğru yolumdur, ona tabi olun, başka yollara tabi olmayın ki, sizi O’nun yolundan ayırmasın ” Ayeti kerimesini okudu. .. “

Ahmed : 1 / 435 – 465 – Darimi : 1.c.208.n – Hakim : 2 / 318 – M.Zevaid : 7 / 22

Ey Müslüman … ! işte bu hadisi şerifte de anlatıldığı gibi, Allah’u Azze ve Celle’nin tek bir yolu vardır…  O’da tevhid dini islam’dır…

Unutmayınız ki bu yolun en güzel tarifini Allah Rasulü s.a.v yapmış ve bunu en güzel şekilde de  onun ashabı yaşamıştır… Ve hatta bu yolda yürüyenler, daha hayatta iken cennetle müjdelenmişlerdir…

Öyleyse artık kimselerin tarif ettiği ayrı ayrı yollara ihtiyaç yoktur… Çünkü o yollar insanı doğru yoldan ayırır… Gidilecek tek yol vardır o da, Allah Rasulü s.a.v’in tarif ettiği yoldur.

Rabbim cümle Müslümanları bu yola hakkıyla uyanlardan eylesin.

                                                                                                    Amin …

                                                    Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                                    Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts