SORU … : Hocam size bir sorum var, cevaplarsanız çok memnun olurum … Allah’a yalvarırken veya O’ndan bir şeyler isterken evliyanın, enbiyanın veya Salih kimselerin hatırına , hurmetine istenir mi … ?  Çünkü Karşılaştığım bir kardeş bana, yaptığım bu şekildeki duaların çok yanlış olduğunu, hatta şirk olduğunu söyledi … Ve ardından da ; Allah’tan ancak O’nun isim ve sıfatlarıyla isteneceğini anlattı… Hocam bu benim çok kafamı karıştırdı, bu konuda bana yardımcı olursanız çok memnun olurum … saygılar.

CEVAP … : Değerli kardeşim, kiminle karşılaşmış isen o kardeşimiz sana çok doğru söylemiş… Çünkü senin yaptığın dua şekli şemali, asrı saadette asla yapılmamış bir dua çeşididir… Yani o zamanlar hiç kimse Allah’tan bir şerler isterken falanın filanın hatırına diye ietememişlerdir …  Dolayısiyla en güzel tevessül çeşitlerinden birisi, Allah’u Azze ve Celle’nin isim ve sıfatları ile tevessüldür… Yani gerek O’na yakınlık kazanmak için, gerek O’ndan bir şeyler istemek için ve gerekse Günahlarımızın affı için Allah’ın isim ve sıfatlarını vesile kılarak O’na yalvarmalıyız …  

Rabbimiz bu konuda kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

{  Allah’ın güzel isimleri vardır ; O’na bu isimlerle dua edin … }

                                                                                                                    A’raf : 180.Ay.

Bundan dolayıdır ki, gerek Allah Rasulü s.a.v ve gerekse onun sahabesi, Allah’ın isim ve sıfatları ile bol bol tevessülde bulunmuşlardır… İşte bu delillerden bazıları :

” … Allah Rasulü s.a.v bir duasında şöyle buyurur : “ Allah’ım ! senden başka ilah yoktur. Senin izzetinle, sana sığınarak, beni şaşırtmamanı senden istiyorum “

Müslim : 8.c.2717.n

{ … Enes İbni Malik r.a’dan.O şöyle dedi :Her hangi bir iş Rasulullah s.a.v’e sıkıntı verdi mi, şöyle dua ederdi : Ey Hayy, ey Kayyum ! senin rahmetinle senden yardım diliyorum. }

Tirmizi : 6.c.3755.n

{ … Abdullah İbni Mes’ud r.a’dan gelen bir başka hadislerinde ise Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Kimin sıkıntısı artarda ;

“  Ey Allah’ım! Ben ancak senin kulun ve kulların olan ana ve babanın evladıyım.  Her şeyim senin elindedir. Benim için geçerli olan ancak senin hükmündür. Şüphesiz hükmün de adalettir. Bütün isimlerini vesile kılarak senden isterim. Talebimi sana arz ederim. Evet kendini isimlendirdiğin, Kitabında bildirdiğin, yaratıklarından herhangi bir kimseye öğrettiğin veya gayb aleminde kalmasını tercih ettiğin isimlerinle Kur’an’ı gönlümün baharı, göğsümün nuru, hüzün ve kederimin kalkmasına vesile kılmanı dilerim ”

derse, Allah onun kederini ve hüzününü giderir. }

Ahmed Müsned : 1.391.3704.n – Hakim Müstedrek  : 1. 509.s – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 119.n

{ … Bureyde r.a dan.Rasulullah s.a.v bir adamın : “ Allah’ım ! ben senin zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek olup benzeri ve ortağı olmayan, her şeyden müstağni olup tüm varlıkların kendisine muhtaç olduğu, doğurmayan, doğurumlayan ve hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah olduğunu itiraf ederek senden istiyorum “ diye, dua ettiğini işitti… Bunun üzerine Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : “ Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu adam Allah’tan İsmi Azam’ı ile istedi. O ismi Azam ki, onunla Allah’tan istenince verir ve onunla dua edildiği zaman duaya icabet eder. }

İbni Mace : 10.c.3857.n – Tirmizi  : 6.c.3704.n

İşte bu ve emsali deliller, kulun ihtiyaç anında Allah’ın isim ve sıfatlarını vesile edinerek kendisinden bir şeyler isteyeceğinin açık kanıtlarıdır.

Daha açık ifadelerle bu deliller bir kulun ; “ Allah’ım senden en çok sevdiğin isminin hurmetine şunu istiyorum “ … “ Allah’ım Kahhar isminin hatırına ne olur günahlarımı bağışla “ … “ Ya rabbi ! Cebbar isminin hatırına şu hastalığıma şifa ver “ … diye ellerini açacağını, O’na yalvaracağını anlatan açık ve net haberlerdir.

Allah’u Teala bizlere her konuda kendisini tevhid etmemizi nasibeylesin.

                                                                                                     Amin

Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                                     Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts