Şüphesiz ki Allah’u Teala zatıyla semada olmasına rağmen ilmi her şeyi kuşatmıştır. Yani her şeyden haberdar ve her şeyi görür ve bilir.

        Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

   …….” وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً 

“ ….. Muhakkak ki Allah’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. “  Talak : 12.Ay 

 “……..وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى  

“ ….. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır ….. “   A’raf : 89.Ay 

 …….” رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً”……….

“ …… Rabbimiz , rahmet ve bilgi bakımından her şeyi kapladın ….. “

Mü’min : 7.Ay 

“…………وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ …….” 

“ …… Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır ……. “   A’raf : 156.Ay 

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً  

“ Sizin ilahınız, sadece kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. O, ilmi ile her şeyi kuşatmıştır. “  Taha : 98.Ay 

{ … Ebu Bekr el-Hallâl’ın şeyhi, Yusuf ibnu Musa’l Kattan şöyle dedi : Ebu Abdullah’a – yani Ahmed ibnu Hanbele – denildi ki : Ne diyorsun ? Allah’u Azze ve Celle, yarattıklarından ayrı olarak ” Kudreti ve ilmi “ ile her yerde olduğu halde ” Yedi kat Semanın üstünde Arşının üzerinde midir ? “

Ahmed ibnu Hanbel’de cevaben şöyle dedi : Evet ” Allahu azze ve Celle Yedi kat Semanın üstünde Arşının üzerindedir “ hiç bir şey de ” O’nun ilminden gizli değildir “ }

Hallal es Sünne : 198 

{ … Ebu Talib Ahmed ibnu  Humeyd  şöyle  dedi : Ahmed ibnu Hanbel’e ” Allah bizimledir “ deyip şu Ayet’i “ Herhangi bir üç sırdaşın, bir fısıltısı oluyor mu, mutlak Allah dördüncüleridir “ okuyan bir adamdan sordum. Dedi ki : muhakkak o ” Cehmi “ olmuştur. Ayet’in evvelini bırakarak sonunu alıyorlar, dedi. Ben de Ayet’i evveliyle beraber okudum.  ” Bilmiyor musun ?   Allah hem göklerdekini hem de yerdekini hep bilir. Herhangi bir üç sırdaşın, bir fısıltısı oluyormu, mutlak Allah dördüncüleridir. Beş kişinin oluyor mu, mutlak Allah altıncılarıdır.  Bunlardan daha az, daha çok oluyor mu, muhakkak Allah, her nerede olsalar, onlarla beraberdir. Sonra bütün yaptıklarını Kıyamet günü kendilerine haber verir. Haberiniz olsun ki, Allah her şeyi bilir. “Mücadele : 7 Ayet’in nihayetinde Ahmed ibnu Hanbel şöyle dedi : İlmi onlarla beraberdir. Ve sonra Kaff Suresinin 16. Ayet’i okudu. ” Nefsinin ona ne vesveseler verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız “  Ve sonra ” İlmi onlarla beraberdir “ dedi. }

Hallal es Sünne : 199 

{ … Mervezi r.h şöyle haber verdi : Ebu Abdullah’a  – ya’ni Ahmed ibnu Hanbel’e – dedim ki : Bir insan ki, ben Allah’ın Kur’an da dediği gibi diyorum. Allah’da diyor ki :“ Herhangi bir üç sırdaşın, bir fısıltısı oluyor mu, mutlak Allah dördüncüleridir “. Mücadele : 7  Bunu derim bundan başka birşey demem, diyor.  – ne dersiniz bu adama ? – Dedi ki : ” Cehmiyyelerin “ sözüdür. Bilakis ” Allah’ın ilmi onlarla beraberdir  ” }

Zehebi Uluv : 228

{ … Şeyhu’l -İslam Ebu’l-Hakkari ve Hafız Ebu Muhammed el-Makdesi, Ebu Sevr ve Ebu Şuayb’a ref ettikleri isnadlarıyla ikisi de, Sünnet’in yardımcısı İmam’ı Şâfi’i r.h dan, şöyle rivayet ettiler :

İmam’ı Şâfi’i r.h dedi ki : İmam’ı Malik, Süfyan ve daha onlardan başka Ehli Sün­net önderlerinden gördüğüm ve benim de üzerinde oldu­ğum hak olan kavil şudur :

” Allah’tan başka İlah olmadığına ve Muhammed s.a.v’in Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet edip ve Allah’u Azze ve Celle’in de semasında Arşının üzerinde olduğunu, istediği gibi kullarına yaklaşıp ve istediği gibi de Dünya semasına indiğini ikrar etmektir. “ }

Zehebi Uluv : 196

{ … Abdullah ibnu Ahmed ibnu Hanbel r.h dan, er-Reddu ale’l Cehmiyye isimli kitabında, babası Ahmed’den oda Abdullah ibnu Nafi’den oda Malik ibnu Enes r.h dan şöyle dediğini rivayet ediyor :

İmam’ı Malik r.h şöyle dedi : ” Allah’u Azze ve Celle Semadadır, ilmi ise her yerdedir, ilminden de hiçbir şey gizli kalamaz. “ }

Ebu Davud Mesail : 263 – Abdullah er Reddu alel Cehmiyye : 5 – Acurri Şeria : 289

                          Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts