Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki Allah’ın kendilerini sevdiği seçkin kullar, kendi kusurlarıyla uğraşan, onları düzeltmek için çaba gösteren kimselerdir… Nerfet ettiği insanlar ise, sürekli başkalarının ayıplarını araştıran, onların açıklarını bulmak için çırpınan ve kusurlarıyla uğraşan kimselerdir…

Ey müslüman … ! Şunu asla aklından çıkarma ki, başkalarının gözünde çöp arayanlar, bu halleriyle kendi gözlerinde mertek oluştururlar… Yani ;  başkalarının ayıp ve kusurları ile uğraşa uğraşa, kendi ayıp ve kusurlarını göremez olur ve onların büyümesine sebeb olurlar …

“ … Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : ” Her biriniz kardeşinin gözündeki çöpü görür de, kendi gözündeki merteği unutur “

İbn Hibban Sahih – Terhib ve Terğib : 4.c.527.s

“ … Muaviye r.a’dan gelen diğer bir hadiste ise Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Eğer sen insanların ayıp ve kusurlarını araştırmaya kalkarsan, onları ifsad eder veya ifsad etmeğe ramak kalırsın. “

Ebu Davud : 5.c.4888.n – Buhari Edebu’l Müfred : 1.c.248.n – Hakim : 4.c.378.s

“ …  Yine bir hadislerinde Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Ne mutlu kendi kusuru, alemin kusurlarından kendisini alakoyana. “

İbni Hacer Buluğu’l Meram : 4.c.412.s – Bezar iyi bir isnad’la

Evet, gerçekten de ne mutlu o insanlara ki, başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmaktan ziyade, kendi ayıp ve kusurları ile uğraşırlar. Başkalarının açığını aramaktan ziyade, kendi açıklarını kapatmaya çalışırlar.


                                                   Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts