Değerli kardeşlerim … ! Unutmayınız ki insan hukuku olarak evlatların annelerine karşı iyi davranmaları, Kur’an’ın ve Sünnet’in öğretileri arasında birinci sırayı meşkul eden ciddi bir meseledir… Bundan dolayıdır ki Rabbimiz Allah’u Azze ve Celle, anaya itaati, onu sevmeyi, onu incitip kırmamayı, hatta ona “ öf “ bile dememeyi emretmiştir.

“ … Eğer onlardan birisi, yahut ikisi de senin yanında ihtiyarlığa erişirse onlara “ öf “ bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. ”  İsra : 23.Ay

Rabbimiz her hususta anaya iyilik ve ihsanı emrederek, onun kıymet ve  değerlerini hiçbir zaman rastlanamıyacak bir dereceye çıkarmıştır… Hatta Dine muhalif olmayan her hususta onu dinlemeyi ve hizmetine koşmayı Cenneti kazanma vesilesi kılmıştır.

Hatta ve hatta annesi veya babası yanında olupta, – bu fırsatı değerlendirip –  cenneti kazanamayanlara yazıklar olsun denmiştir.

“ … Ebu Hureyre r.a dan, Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Yazıklar olsun o kimseye, yazıklar olsun o kimseye, yazıklar olsun o kimseye. Sahabeler :
– Ya rasulallah kimdir o, dediler. Peygamber s.a.v :
– O kimsedir ki, anası veya babası veyahutta bunlardan birisi yanında ihtiyarlayıpta yine de cehenneme giren kimsedir, buyurdu. 

E.Müfred : 1.c.21.n – Müslim : 8.c.2551.n

“ … Muaviye bin Cahime es Selemi r.a dan. Şöyle dedi : Ya Rasulullah ! “ …ben Allah’ın rızasını ve ahiret mutluluğunu dileyerek seninle beraber savaşa çıkmaya niyetlendin. Allah Rasulü s.a.v : Vah sana vah sana. Annen hayatta mı ? diye sordu. Ben :
– Evete, ya Rasulallah dedim. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu :
– Allah seni yarlığasın. Sen annenin ayağına sarıl. Çünkü cennet oradadır. “

İbni Mace : 7.c.2781.n

“ … Nesai’nin rivayetinde ise : “ Sen annene hizmet et. Çünkü cennet onun ayakları altındadır. “

Nesai : 5.c.3090.n … el Albani : Hadis için Hasen sahih der. Sahihi Süneni Nesai : 2.c.3104.n

“ … Enes r.a dan, Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Cennet annelerin ayakları altındadır. “

                                    Hasen … C.Sağir : 2.c.1934.n

“ … Ebu Hureyre r.a şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v bir adam geldi de :
– Ya Rasulallah ! Benim güzel hizmet ve ülfet etmeme insanlar içinde en layık ve haklı olan kimdir ? Diye sordu. Rasulullah s.a.v :
– Anandır, diye cevap verdi. O zat :
– Sonra kimdir ? dedi. Rasulullah s.a.v :
– Sonra anandır, buyurdu. O zat  :
– Sonra kimdir ? dedi. Rasulullah s.a.v :
– Sonra anandır, buyurdu. O zat :
– Sonra kimdir ? deyince, Rasulullah s.a.v :
– Sonra babandır ! diye cevap verdi.  

Buhari : 13.c.5974.s

Hatta ve hatta İslam, azim bir ibadet olan cihad konusunda bile Annenin rızasından bahseder… Yani ; evladına ihtiyacı olan bir anneyi ağlar bi şekilde bırakıp ta cihada çıkmayı Allah Rasulü s.a.v kabul etmemiştir… Tabi ki bu, İslam topraklarını bütünü ile düşmanın işgal etmediği haller için geçerlidir. Aksi halde – kadın erkek – gücü yeten  herkese cihad farzdır o zaman …

“ … Abdullah İbn Amr r.a dan, şöyle demiştir : Bir adam Allah Rasulü  s.a.v e gelerek :
– Ya Rasulullah … ! ben Allah’ın rızasını ve ahiret mutluluğunu dileyerek seninle beraber   cihada gitmek için geldim. Ve gelirken de annemi ve babamı ağlar bi şekilde bıraktım. Peygamber s.a.v :
– Öyleyse sen onların yanına geri git ve onları ağlattığın gibi güldür, buyurdular. 

                                                                        İbni Mace : 7.c.2782.n

“ … Abdullah İbn Amr r.a dan, şöyle demiştir : Bir adam Allah Rasulü  s.a.v e :
– Ben cihada gitmek istiyorum, dedi. Peygamber s.a.v :
– Senin anan baban var mı ? Diye sordu. O zat :
– Evet var, dedi. Peygamber s.a.v :
– Öyleyse sen onların – rızaları yolunda – cihad et , buyurdular. 

Buhari : 13.c.5975.s 

“ … Muğire r.a dan, Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Şüphesiz Allah sizlerin analarınıza isyanınızı  çirkin görür……”

Buhari : 13.c.5979.s

Evet değerli evlatlar … ! Anneye iyi davranma hususunda zikredilen bu deliller, şuurlu ve basiretli bir müslümanın – evlat kimliğinin – güzelliği için kendisine ittiba edilmesi gereken mükemmel delillerdir.

Dolatyısıyla kim annesine karşı hayırlı bir evlat olmasını istiyor ve neticede de Cenneti kazanmayı arzu ediyorsa, İslamın bu güzel ahlaki değerlerine uygun hareket etmesi gerekir.

Rabbim cümle Müslümanlara, Annelerine karşı hayırlı evlat olmalarını nasibeylesin.  

                                                  Amin
 

                                                                                 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts