Ey Müslümanlar … ! İnsanı mahveden ve helaka sürükleyen şirk çeşitlerinin en büyüğü bilindiği gibi ölülerden yardım dilemek, onlara dua edip yalvarmak ; ihtiyaçların giderilmesini, dertlerin ve sıkıntıların ortadan kaldırılmasını onlardan istemektir.

Oralarda Adak adamak ve kurban kesmek …  kabir ve türbelerin etrafında tavaf ederek oraların eşiklerini, duvarlarını ve örtülerini öpmek, yanlarında itikafa girerek onlara yönelmek ; onlar için muhafızlar ve hizmetçiler tahsis etmek ve benzeri şeylerle uğraşmak, unutmayın ki putpereslerin ve şeytanın dostlarının amellerinden olan davranışlardır.

Ve yine unutmayın ki bunlar, amelleri boşa çıkaran büyük şirk çeşididir. Bu çirkin şeyler, Allah’ın Kitabı’na ve  Muhammed s.a.v’in sünnetine ters olan şeylerdir. Hatta Allah resulü s.a.v’in ortadan kalkması için senelerce mücadelesini verdiği bir şeydir.

Allah’u Azze ve celle şöyle buyurur :

“ Allah’dan başka kendisine Kıyamet’e kadar cevap veremeyecek olan ve kendilerine yapılan duadan habersiz olan kimselere dua eden kimseden daha sapık kim olabilir ? İnsanlar – mahşerde – bir araya toplandıklarında onlar, kendilerine düşman kesilir ve onların ibadetlerini inkar ederler.” Ahkaf : 5.6.Ay

         Rabbimiz yine şöyle buyurur :

“ … İşte bunları yaratan Rabbiniz Allah’dır.  Mülk yalnız O’nundur. O’ndan başka çağırdıklarınız ise, bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik değillerdir. Onlara dua etseniz dualarınızı işitmezler. İşitseler dahi isteğinizi yerine getiremezler. Üstelik onlar, Kıyamet günü ortak koşmanızı da inkar   edeceklerdir. Her şeyden haberdar olan ( Allah ) gibi kimse sana haber veremez bunları. ”  Fatır : 13-14.Ay

Ey Müslümanlar ! Peygamberlerin ve salihlerin kabirlerini mescid edinerek üzerlerine kubbeler yapmak, süslemek ve üzerlerine örtüler örtmek de büyük günahlardan ve insanı şirke götüren vesilelerdendir. Unutulmamalıdır ki bu tür davranışların sonucu bu kabir ve türbeler, Allah’ın dışında kendisine ibadet edilen putlar haline gelirler.

{ … Aişe ve Abdullah b. Abbas r.a nun şöyle dedikleri rivayet edilir : Nebi s.a.v’e ölüm gelince bir elbisesini yüzüne kapatır. Nefes alması zorlaşınca yüzünü açar. Bu haldeyken şöyle der : Allah, yahudilere ve hıristiyanlara lanet etsin. Onlar, Peygamberlerinin mezarlarını mescid edindiler. }  Buhari :

“ … İbni Mes’ud r.a dan. Allah resulü s.a.v şöyle buyurdular : İnsanların en şerlileri Kıyametin üzerlerine koptuğu ve kabirleri mescid edinen kimselerdir.”

AHMED : 1 / 405 – 435 – TABERANİ : 10413.N – BEZZAR : 3420.N – İBNİ HUZEYME : 789.N

Ey Müslümanlar ! Kabirler üzerine bina yapmak ve oraları boyayıp süslemek, üzerlerine yazı yazmak ta meşru olmayan işlerdendir. Bunlar, dinimizce reddedilmiş ve yasaklanmış olan şeylerdir.

“ … Cabir r.a şöyle der : ”  Rasulullah s.a.v, kabirlerin kireçlenmesini ( yani boyanmasını ), kabirlerin üzerine oturulmasını ve üzerlerine bina kubbe yapılmasını yasakladı.”

MÜSLİM : 3.C.970.N – İBNİ MACE : 4.C.1564.N – NESEİ : 4.C.2029.N – EBU DAVUD : 4.C.3225.N TİRMİZİ :  2.C.1058.N

“ … Ali b. Ebi Talib r.a’nun  Ebi’l Heyyâc el-Esedi’ye şöyle dediği rivayet edilir : ” Rasulullah s.a.v’in beni gönderdiği gibi bende seni ; hiç bir sûret bırakmadan silmeye ve hiç bir yüksek mezar bırakmadan düzeltmeye  göndereyim mi ? “

MÜSLİM : 3.C.969.N – NESEİ : 4.C.2033.N – TİRMİZİ : 2.C.1054.N

Unutmayın ki, ister bir peygamberin ister bir veli veya Salih bir kimsenin kabrinin yanında – daha erken kabul olur inancı ile – Allah’a dua etmek, kurban kesmek veya oralarda namaz kılmak ta asla  caiz değildir. Bunlar, şirke ve küfre yol açan en büyük ve en ciddi sebeplerden birisidir.

Bunların üzerine mescid yapılmasa bile, buralardaki bu hareketler kabirleri mescid edinmek demektir. Bu nedenle – daha erken kabul olur inancı ile – ne kabirlerin yanında dua etmek ve ne de Peygamber s.a.v’in kabrinin yanında dua etmek caiz değildir. Çünkü bu yerler, duaların kabul edilmesi için vesile kılınacak yerler değildir.

“ … Ali ibnu’l Hüseyn bir adamın Peygamber s.a.v’in kabrinin yanında bulunan bir boşluğa gelip içine girdiğini ve orada dua ettiğini görür. Onu bundan meneder ve ona şöyle der : ” Babamdan duyduğum, onunda dedemden duyduğu, onun da Rasulullah s.a.v’den duyduğu bir hadisi sana haber vereyim mi ? Resulullah s.a.v şöyle buyurmuş :

” Kabrimi gelip gidilen bayram yerine çevirmeyin. Evlerinizi de kabirlere çevirmeyin. Nerede olursanız olun Bana salavât getirin. Çünkü sizin salavatlarınız bana ulaştırılır.”

EBU YA’LA VE MUHTARA’DA HAFIZ ED – DİYA’DAN
 

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts