Değerli Müslüman … ! unutmaki cenneti kazanmanın bir çok vesileleri vardır. Bunlardan üçü de ; gelmeyene gitmek … vermeyene vermek … ve … kötü davranana iyi davranmaktır.

“ … Umeyy den rivayete göre o şöyle demiştir : Allah’u Teala : “ Sen aff yolunu tut, iyiliği emret cahillerden de uzak dur. “ A’raf : 199  Ayetini indirdiğinde Allah Rasulü s.a.v : Ey Cibril ! bu nedir ? diye sordu. O da şöyle dedi : Allah’u Teala, sana haksızlık edeni bağışlamanı, seni mahrum edene vermeni ve sana gelmeyene de gitmeni emretmektedir. “

İbni Kesir : 7.c.3197.s – Kadı İyaz Şifa : 104.s

“ … Ubadet ibn Samit r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Allah’ın bir kişinin şeref ve derecesini nasıl yükselttiğini sizlere haber vereyim mi ? Sahabeler dediler ki : “ evet “ söyle ey Allah’ın resulü. Rasulullah s.a.v :
– Sana kaba davranana iyi davranırsın, sana haksızlık yapanı affedersin, sana cimrilik yapana cömertlik edersin ve senden uzak duranlara da gidersin. “

Terğib : 5.c.282.s – Taberani ve Bezzar’dan 

“ … Ugbe ibn Amr r.a şöyle demişdir : ” Bir gün Allah’ın Rasulü s.a.v ile görüşdüm. O bana şöyle buyurdu : ” Ey Ugbe ibn Amir, seninle alakayı kesenle sen alakayı kuvvetlendir. Sana vermeyene sen ver ve sana zulmedene sen affedici ol . “

Ahmed Müsned :  

Bu delilleri okuduktan sonra, şüphesiz ki şunu diyeceksinizdir : Hocam bunları yapmak gerçekten babayiğit işi… Ben de size katılıyor ve diyorum ki : gerçekten bunları yapmak babayiğit işi, ama şunu da ilave etmeliyim ki, Cennete de ancak babayiğitler girecektir.

 

                                                     Tacuddin  el Bayburdi        

Similar Posts