1 = Cumanın Farziyeti :

Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi Cuma namazı Allah’ın mü’minler üzerine farz kıldığı mühim bir ibadettir… Allah c.c kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

” Ey iman edenler Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer siz gerçeği anlayan kimseler iseniz elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. ”   Cuma : 9.Ay 

“ … Ömer r.a şöyle dedi : Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in dili üzere sefer namazı iki rekattır. Cuma namazı iki rekattır. Fıtır ve Kurban bayramı namazları iki rekattır. Tamamdır, noksan değildir.”

Nesei 1419 İbni Mace 1064 İbni Huzeyme 1425 Ahmed 1/37 Albani 638-el-irva

2 = Cuma Gününün Fazileti :

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selllem şöyle buyurdu : İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem  o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır. 0 günde öyle bir saat var ki, müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah‘tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir.”

İbnu’l-Munzir 1714-el-Evsat Müslim 854/17-17 Ebu Davud 1046 Tirmizi 491 İbni Huzeyme 1729 İbni Hibban 2772 Malik 1/108-109 Hakim 1/278 Beğavi 1050 Abdurrezzak 5583 Ahmed 10307 Albani 3/227-el-İrva

“ … Ebu Hureyre r.a şöyle rivayet etti : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününü anlattı ve şöyle buyurdu : Onda öyle bir saat var ki müslüman bir kul o saate denk getirerek namaz kılıp Allah’u Teala’dan bir şey isterse, Allah ona isteğini mutlaka verir.”

İbnu’l-Munzir 1716-el-Evsat  – Malik 1/108  – Buhari : 935 – Müslim : 852/13

“ … Ebu Hureyre, Ribiyyibni Hıraş ve Huzeyfe r.a dan. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu : Allah’u teala bizden önceki kimselere cuma gününü kaybettirdi. Dolayısıyla Yahudilerin özel günü cumartesi, Hıristiyan’ların özel günü pazar oldu. Derken bizi dünyaya getirdi ve cuma gününü Allah bize hidayet ederek gösterdi. Böylece cuma, cumartesi, pazar günlerini ibadet günü kılmış oldu. İşte bunun gibi kıyamet gününde de onlar bize ittiba edecektir. Biz dünya ehlinin sonuncularıyız, kıyamet gününde ise herkesten önce lehine hüküm verilenlerin ilkleri biz olacağız. “

Müslim 856/22 Nesei 1367 İbni Mace 1083 Albani 1017-S. Cami

3 = Cuma namazı günahlara kefarettir :

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve cuma, öbür cumaya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir. ”

Müslim : 233/14 – Ebu Avane : 2/20 – Tirmizi : 214 – İbni Mace : 1086 – İbni Huzeyme : 314 – İbni Hibban : 1733 – Tayalisi : 2470 – Beybaki : 21467 – Begavi : 345 Ahmed : 2/484

“ … Selman el Farisi r.a şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve selem buyurdu ki :  Bir kimse cuma günü yıkanıp elinden geldiğince temizlenir ve yağından yağlanır veya evindeki kokusundan sürünür sonra cumaya çıkar, yan yana oturan iki kişinin arasını açmaz, sonra kendisi için takdir olunan miktarda namaz kılar ve daha sonra imam hutbede konuştuğunda susar dinlerse, muhakkak o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları mağflret edilir. ”

Buhari Ter : 855 Darimi : 1/362 İbni Mace : 1097 İbni Huzeyme : 1763 İbni Hibban : 2776 Ahmed : 5/181

4 = Cuma namazını terk etmenin tehlikesi :

“ … Abdullah b. Mesud r.a şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazına gelmeyen kimseler için : Yemin olsun ki ; birisine emredeyim insanlara namaz kıldırsın, sonra cuma namazına gelmeyen kimselerin evlerini  – kendileri orada iken – yakıvereyim istedim, buyurdu.”

Müslim : 652 / 254 – Ahmed : 3743 – 3816 – 4007- 4295 – 4398 – Albani  : 5142-S. Cami

“ … İbni Ömer ve Ebu Hureyre r.a dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i minberinin ağaçları üzerinde : Bir takım insanlar cuma namazlarmı terk etmekten ya vazgeçer veya Allah onların kalplerini muhakkak mühürleyecek de kendileri gafiillerden olacaklardır, buyururken işittiklerini rivayet ettiler.”

Müslim 865/40 Nesei 3/88 İbni Hibban 2785 Beğavi 1054 Ahmed 2132

“ … Ebi’l-Cağd ed-Damuri r.a dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Kim küçümseyerek üç cumayı – peş peşe – terk ederse, Allah onun kalb ini mühürler.”

Ebu Davud 1052 Nesei 1368 Tirmizi 500 İbnj Mace 1125

 “ … Rasulullah s.a.v buyurdu ki : “ Kim peşpeşe üç cuma namazını terk ederse o, islami arkasına atmıştır.”

Sahih Terğib : 723 – Ter : 2 / 174 / 10

5 = Cuma Namazı Kendisine Vacip Olmayanlar :

“ … Tarık b. Şihab r.a dan. Nebi s.a.v şöyle buyurmuştur : Cuma namazı haktır ve her müslümana da cemaatle  – onu eda etmesi – farzdır. Yalnız dört kişi müstesnadır : Köle, kadın, çocuk ve hasta.”

Ebu Davud : 1067 Dare kutni : 2/3 Hakim : 1/288 Beyhaki : 3/183-172 Albani : 592-el-İrva

“ … Temim Ed-Dari r.a şöyle dedi : Nebi Sallallahu Aleyhi ve Selem : Cuma Namazı : Kadın, Çocuk, Hasta, Köle ve Yolcu dışında her kese vaciptir, buyurdu.”

Tabarani : 1257 Mucemu’l-Kebir Beyhaki : 3/183-184 Ukayli : 1257 Ed-Duafa Albânî : 3/55 İrva

6 = Kadın isterse Cuma Namazı kılabilir :

“ … Safiye şöyle dedi : Safiye b. Huyiy’i – bu hanım Rasulullah s.a.v’in eşlerinden biridir ve Muaviye’nin velayeti döneminde vefat etmiştir – İmam minbere çıkmadan önce dört rekat namaz kılarken gördüm. Safiye r.anha cuma namazını imamla iki rekat kıldı.”

Albani el-Ecvibe : 35.s –  İbni Sa’d 8/360

7 = Cuma Günü İçin Gusül Abdesti Almanın önemi :

“ … Ebu Said el-Hudri r.a’den Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Cuma günü gusletmek, buluğ çağına gelen herkese vacibdir.”

Buhari Ter : 895 Müslim 846/5 Ebu Davud 341 Nesei 3/93 Darimi 1/361 İbni Mace 1089 Malik 1/122/4 İbni Huzeyme 1742 Beğavi 331 Beyhaki 1/294 Ahmed 3/60 Albani 143-el-İrva

“ … İbni Ömer r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Herhangi biriniz cumaya gideceği vakit gusül etsin.”

Buhari Ter : 851 Müslim 844/1 Nesei 1375 Malik 1/102/5 Beğavi 332 Albani 458 S. Cami

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Her yedi günde bir gün gusül edip başını ve bütün vücudunu yıkamak her müslüman üzerine Allah‘ın bir hakkıdır.”

Müslim 849/9 Buhari 897- 898 Abdurrezzak 5298 İbni Huzeyrne 1761 Beğavi 337

“ … Aişe r.anha şöyle dedi : İnsanlar köylerden ve Medine civarındaki evlerden cumaya iştirak ediyordu. Sırtlarında ki abalara toz toprak isabet etmiş halde gelirlerdi. Bu halde onlardan ter kokusu çıkardı. Rasulullah benim yanımdayken onlardan biri Ona geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem :  Keşke bu cuma gününüz için yıkansanız, buyurdu.”

Buhari Ter : 868 Müslim 847/6 Ebu Davud 1055 Nesei 3/93-94 İbni Huzeyme 1745 İbni Hibban 1237

“ … Semure b. Cundeb’den Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Bir kimse cuma günü abdest alırsa o, makbuldür, iyidir. Kim de gusül abdesti alırsa, gusül abdesti daha faziletlidir.”

Ebu Davud 354 Nesei 1379 Tirmizi 497 Darimi 1/362 İbni Huzeyme 1757 İbnu’l- Carud 285 Beğavi 2/164 Beyhaki 1/295 Ahmed 5/88-11-17-22

“ … Ebu Hureyre r.a şöyle tahdis etti : Bir cuma günü Ömer b. el-Hattap hutbe okurken mescide Osman r.a çıkageldi. Ömer ona tariz ederek : Bazı insanlara ne oluyor ki ezandan sonra gecikiyorlar ! dedi. Osman : Ya emirel mü’minin, ezanı işitince sadece abdest alıp buraya geldim, dedi. Ömer r.a : Sadece abdest aldın öyle mi ? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in : Herhangi biriniz cuma namazına geldiğinde yıkansın, dediğini işitmediniz mi ? dedi. ”

Başka bir rivayette ise : “… Bir de Rasulullah’ın yıkanmayı emrettiğini bilip dururken sadece abdest aldın yıkanmadın öyle mi ? dedi. ”

 Buhari : 878 – Müslim : 845 / 4-3

8 = Cumaya Erken Gitmenin fazileti :

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Cuma günü mescidin kapılarından her kapının önünde melekler ilk gelenleri yazarlar. İmam minbere çıkıp oturunca, yazdıkları sayfaları dürer ve hutbeyi dinlerler. İlk gelen deve kurban eden kimse gibidir. Bundan sonra gelen, sığır kurban eden gibidir. Rasulullah : Tavuk ve yumurtaya varana kadar zikretti. ”

Buhari Ter : 890 Müslim 850/25 Nesei 363-1384 İbni Mace 1092 Darimi 1/362 Malik 1/101 Tayalisi 2384 İbnu’1-Can 286 Ibni Huzeyme 3/133 Ahmed 2/239

9 = Cuma Günü farz’dan önce kılınan ratibe – sünnet – namaz :

Değerli kardeşlerim … ! 
Cuma günü bir müslüman camiye gittiğinde, eğer cemaat namaza durmamış ise oturmadan evvel iki rekat mescid namazı kılmak zorundadır.

Bu namazın haricinde ise isterse, imam minbere çıkana kadar iki, dört, altı, sekiz, on, on iki rekat sünnet namaz kılabilir… Ve tabi bunları ikişer ikişer kılmalıdır…

“ … Selman el Farisi r.a şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve selem buyurdu ki :  Bir kimse cuma günü yıkanıp elinden geldiğince temizlenir ve yağından yağlanır veya evindeki kokusundan sürünür sonra cumaya çıkar, yan yana oturan iki kişinin arasını açmaz, sonra kendisi için takdir olunan miktarda namaz kılar ve daha sonra imam hutbede konuştuğunda susar dinlerse, muhakkak o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları mağflret edilir, buyurdu.”

Buhari Ter : 855 Darimi 1/362 İbni Mace 1097 İ.Huzeyme 1763 İbni Hibban 2776 Ahmed 5/181

“ … Safiye şöyle dedi : Safiye b. Huyiy’i – bu hanım Rasulullah s.a.v’in eşlerinden biridir ve Muaviye’nin velayeti döneminde vefat etmiştir – İmam minbere çıkmadan önce dört rekat namaz kılarken gördüm. Safiye r.anha cuma namazım imamla iki rekat kıldı.”

Albani el-Ecvibe : 35.s –  İbni Sa’d 8/360

“ … İbni Munzir : İbni Ömer r.a dan rivayet ettiğimize göre o, cumadan önce on iki rekat namaz kılıyordu dedi.”

Albani  el-Ecvibe : s.35 – İbni Kayyım 1/421-Zadü’l-Mead

“ … İbni Mesud r.a cumadan önce ve cumadan sonra dört rekat namaz kılardı.” Abdullah İbni Mübarek ve Sufyan es-Seyri de böyle yaparlardı. 

Albani el-Ecvibe : s.35 –  İbn Ebi Şeybe 2/40/1 – İbni Kayyım 1/421-Zadü’l-Mead

“ … İbni Abbas r.a “ Kendisi cumadan önce sekiz rekat namaz kılardı.”

Albani el-Ecvibe : s.35 – İbn Ebi Şeybe 2/40 İbnu’l Munzir 4/97-el-Evsat İbni Kayyım 1/424- Zadü’l Mead

10 = Cuma günü imam minber’de iken tahiyatu’l mescid namazı kılma :

“ … Ebu Katade’den. Resulullah s.a.v buyurdular ki : sizden biri mescide geldiğinde – namaza durması müstesna – oturacaksa  iki rekat namaz kılsın. “

Buhari : 444 Ter : 540 Müslim : 2.c.714.n – Ebu Avane 1/4l5 – Ebu Davud 467 Nesai 729 Tirmizi : 315.n – İbni Mace : 3.c.1013.n – Darimi : 1/323

“ … Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kimse mescide girdi ve oturdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona : iki rekat namaz kılmaktan seni alıkoyan nedir ? Kalk namaz kıl buyurdu. “

 Müslim : 54 ,55, 56,57,58-875 – Buhari : ter.891

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. Şöyle dedi : Benim peygamber s.a.v üzerinde bir alacağım vardı. Kendisi borcunu bana daha fazlasıyla ödedi. Mescide yanına gittiğimde bana : iki rekat namaz kıl, buyurdu. 

Müslim : 2.c.715.n

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. Şöyle dedi : Peygamber s.a.v bir Cuma günü hutbe yaparken bir adam geldi. Peygamber s.a.v o kimseye : Ey fulan sen namaz kıldın mı ? diye sordu. O zat hayır dedi. Bunun üzerine s.a.v : Öyleyse kalk  iki rekat namaz kıl, buyurdu. 

Buhari : 2.c.891.s

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. O şöyle dedi : Rasulullah s.a.v yolculukta benden bir deve satın aldı. Medine ye gelince, mescide gelmemi ve iki rekat namaz kılmamı emir buyurdu. “

Müslim : 2.c.715 / 72.n 

“ … Ka’b İbnu Malik r.a dan. Şöyle dedi : Rasulullah s.a.v gittiği her seferden muhakkak gündüzleyin kuşluk vaktinde gelirdi. Geldiği zaman da evvela mescide girer ve orada iki rekat namaz kılar sonra otururdu. 

Müslim : 2.c.716.n

“ … Ebu Katade’den. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Oturmadan evvel iki rekat namaz kılarak mescidlerin hakkını verin. “

Camiu’s Sağir : 1.c.666.n

“ … Cabir r.a şöyle dedi : Bir adam cuma günü Rasulullah s.a.v hutbe okurken mescide girdi. Rasulullah s.a.v ona : Namaz kıldın mı ?, Dedi. Adam Hayır dedi. Rasulullah : Kalk iki rekat namaz kıl, buyurdu. 

İbn Carud 293 Buhari 930-Ter:1 166 Müslim 875/55 Ebu Davud 1115 Nesei 1394 Tirmizi 510 Darimi 1/364 İbni Mace 1112 İbni Huzeyme 1833 İbni Hibban 2504 İbn Ebi Şeybe 2/20 Tayalisi 1695 Ebu Yala 1830 Beyhaki 3/193 Beğavi 4/263

11 = Bu konudaki zayıf rivayet :

“ … İbni ömer r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdularki : Sizden biriniz imam minberin üzerinde iken camiye girerse, imam hutbesini bitirinceye kadar namaz kılamaz ve konuşamaz. “

Bu hadisi Taberani zikretmiştir.

İbni Ömer r.a dan zikredilen bu hadisi şerif, sahih değildir. Hadis alimlerinden Ebu Zur’a ve Ebu Hatim ; bu hadisin  münkerul hadis  olduğunu söylemişlerdir.

12 = Cuma Gününün Adabı :

“ … Abdullah b. Busr r.a şöyle dedi : Cuma günü minberin yanında oturuyor idim. Rasulullah s.a.v insanlara hutbe okuyordu. – o esnada – bir adam insanların omuzunu eze eze geldi. Rasulullah s.a.v ona : Otur, gerçekten eziyet ettin ve geç kaldın, buyurdu”

İbni Hibban 2790 Ebu Davud 1118 Nesei 1398 İbni Mace 1115 İbni Carut 294 İbni Huzeyme 1811 Ahmed 4/188

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Cuma günü imam hutbe okurken arkadaşına sus desen dahi, yine lağv etmiş olursun.”

Buhari Ter : 894 Müslim 851/11 Ebu Davud 1112 Nesei 1400 Tirmizi 512  Darimi 1/364 İbni Mace 1110 İbn Ebi Şeybe 2/33/4 İbni Huzeyme 1805 İbni Hibban 2793 Malik 1/103 Abdurrezzak 5414 Tayalisi 2365 Ebu Yala 5846 Humeydi 966 Tabarani 9163-M. Evsat) Beyhaki 3/218 Ahmed 2/244-285 Albani 619-el-İrva

“ … Muaz b. Enes r.a şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe okurken ‘ Hibve ’ oturuşunu yasakladı.”

 Ahmed 15630 Ebu Davud 1110 Tirmizi 514 Hakim 1069 Albani 6876-S. Cami 

İZAH : “ Hibve “  oturuşu kalçayı yere koyup dizleri birleştirerek dikmek ve elleri dizlerin ön kısmında birleştirmektir.

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : “…Kim – namaz’da – çakıl taşlarıyla oynarsa dahi lağv etmiş olur.”

İbni Mace 1025 Müslim 857/27 Tirmizi 498 Beğavi 336

“ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i işittim şöyle buyuruyordu : Biriniz cuma günü mescidde uyukladığı vakit oturduğu yeri başka bir yerle değiştirsin. ”

Ebu Davud 1119 Tirmizi 526 İbni Ebi Şeybe 2/29 İbni Huzeyme 1819 İbni Hibban 571-el-Mevarid Hakim 1/291 Beyhaki 3/237 Ahmed 2122 Albani 468-es-Sahiha

“ … Aişe r.anha şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü insanlara hutbe okudu. Müteakiben onların üzerinde Nimar – denen elbiseleri – gördü : Biriniz maddi bir genişlik bulduğunda iş elbisesinden hariç cuması için iki elbise edinse ne olur, buyurdu.”

İbni Mace 1096-1897 Ebu Davud 1078 İbni Huzeyme 1765 İbni Hibban 568-el-Mevarid Albani 77-el-Meram

“ … Cabir r.a dan. Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Sizden biri cuma günü sakın kardeşini yerinden kaldırıp sonra onun yerine geçerek oturmasın, fakat yer açın genişleyin desin.”

Müslim 2178/30 Ahmed 342 Albani 1302-es-Sahiha

“ … İbnı Abbas r.a dedi ki :  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Şüphesiz ki bugün bayramdır. Allah bu günü müslümanlar için  – bayram – yapmıştır. cumaya gelen kimseler yıkansın. Eğer güzel kokusu varsa ondan sürünsün. Misvaka ise, iltizam gösteriniz. ”

İbni Mace 1098 Tabarani 1/129-1/269 M.Sağir

13 = Cuma Günü Ezan :

“ … Es-Saib b. Yezid r.a şöyle dedi : Cuma günü ezan önceleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer’in zamanlarında imam minbere oturduğu zaman okunurdu. Osman r.a’nun zamanında insanlar çoğaldı. 0 da Zevrada okunan üçüncü ezanı ziyadeleştirdi.”

Buhari Ter : 876 Ebu Davud 1087 Nesei 1391 Tirmizi 516 İbni Mace 1135 İbnu’l- Carud 290 İbni Huzeyme 1773 Beyhaki 3/192 Beğavi 984-el-Mesabih Ahmed 3/450

14 = Cuma Günü Hutbe :

“ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü minberine çıktığı vakit onun yanındaki kimselere selam verir sonra minberin üzerine çıkardı. İnsanlara yüzünü döndüğü vakit onlara selam verir ve otururdu.”

İbnu’l- Münzir  : 1799 – el-Evsat – Beyhaki : 3/205

“ … Süleyman b. Neşit r.a şöyle dedi : İbni Zübeyr cuma günü minbere çıkar onun üzerinde kaim olunca insanlara selam verir sonra da otururdu.”

 İbnu’l Münzir 1800-el-Evsat Beyhaki 3/205

“ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem ; cuma günü iki hutbe irad eder ve aralarında otururdu.”

Buhari Ter : 890 Müslim 861/33 Ebu Davud 1092 Nesei 1415 Tirmizi 506 İbni Mace 1103 Darimi 1/366 İbni Huzeyıne 3/142 Beğavi : 4/246 – Tayalisi : 1858 İbn Ebi Şeybe 2/23 İbnu’l- Carud 295 Beyhaki  3/197 Ahmed 2135 Albani 604-el-İrva

“ … Cabir b. Semure r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe okurdu. Sonra – biraz – oturur sonra tekrar kalkardı. Ayet’ler okur Allah’ı sena ederdi. Hutbesi ve namazı vasat idi.  – yani ne uzun ne de kısa idi – ”

Müslim 866/41 Ebu Davud 1093 Nesei 1417 Tirmizi 507 İbni Mace 1105-1106 Darimi 1/366 Tayalisi 757 Begavi 4/251 İbnu’l- Canıd 296 – İbn Ebi Şeybe 2121 Beyhaki 3/207 Ahmed 5/87-88 Albani 3/71-el-İrva

“ … Ammar bin Yasir r.a dedi ki : Rasulullah s.a.v’i işittim buyuruyordu ki : Namazın uzunluğu, hutbenin kısa – ve özlü – oluşu kişinin fıkhındandır. Dolayısıyla namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Şüphesiz ki beyan  – yani güzel konuşma – da sihirdendir. “

Müslim 869/47 Darimi 1/365 Hakim 3/393 İbn Münzir 1797-el-Evsat İbn Ebi Şeybe 2124/4 Albani 61 8-el-İrva Beyhaki 3/208 Ahmed 4/262

“ … Cabir b. Abdullah r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v’in hutbesi Allah’a hamd ve Ona övgü ile başlardı – yani şöyle derdi : İnne’l-Hamde Lillah Nahmeduhu Ve Nesteinuhu Ve Nestağfiruh. Ve Nea zu Billahi Min Şururi Enfusina Ve Min Seyyiatu A‘malina Men Yehdihil lahu Fela Mudille Leh. Ve Men Yudlil Fela Hadiye Leh. Eşhedu Ella İlahe İllallahu Vahdehu La Şerike Leh. Ve Eşhedu Enne Muhammeden Abduhu Ve Rasuluh… “

Müslim 867/44 Ebu Davud 2118 Nesei 1403 Abdullah b. Mesud’dan Ebu Yala 5233 Tayalisi 338 Tabarani 10079 – M. Kebir

“ … Binti Harise b. en-Nuğman r.a şöyle dedi : Ben Kaf Suresini sadece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ağzından ezberledim. 0 her cuma bu sureyi hutbede okurdu.”

Müslim 873/51 Ebu Davud 1100 Nesei 1410 Ebu Yala 7/50 İbni Huzeyme 3/144/1786 Beyhaki 3/211 Ahmed 6/463

15 = Cuma Günü Hutbede Dua etmek :

“ … Enes b. Malik r.a şöyle dedi : Bir kimse Cuma günü minberin karşısındaki kapıdan içeriye girdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe okuyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in karşısında dikilip ;  ya Rasulallah ! davarlar helak oldu ve yollar kesildi. Allah’a dua et de imdadımıza yetişsin dedi. Enes dedi ki : Rasulullah elini kaldırdı ve ‘Allah umme Eskına, Allah umme Eskına, Allah umme Eskına’ dedi. Enes devamla şöyle dedi : Allah’a yemin ederim ki, o sırada biz, gökyüzünde ne kalın ne de ince buluttan bir şey görmüyorduk. Bizimle Seli Dağı arasmda o zaman hiçbir ev hiçbir konak da yoktu. Enes dedi ki, derken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in arkasından kalkan şeklinde bir bulut belirdi. Semanın ortasına ulaşınca yayıldı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Enes dedi ki : Allah’a yeminle söylüyorum, biz altı gün güneşin yüzünü göremedik. Sonra öbür Cuma günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem yine ayakta hutbe okurken, aynı kapıdan bir kimse girdi, Rasulullah’ın karşısında dikilip ; ya Rasulallah ! Mallar helak oldu, yollar da kesildi. Allah’a dua et de bu yağmuru durdursun dedi. Enes dedi ki : Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve : Ey Allah  etrafımı za, üzerimize değil Ey Allah‘ım ! Tepelere, dağlara, kırlara, bayırlara, derelere ve ağaçlıklara yağdır ’ buyurdu. Enes dedi ki : Bunun üzerine yağmur kesildi. Namazdan çıktığımızda güneş altında yürüyorduk ….. ”

Buhari Ter: 967 Müslim 897/8 Malik 1/191 Ebu Davud 1174 Nesei 1514 İbnu’l-Carüd 256) İbni Hibban 992 Beyhaki 3/353-355 Ahmed 3/104-187-194 Albani 41 6-el-İrva

16 = Cuma Namazının Kıraati :

“ … Numan b. Beşir r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ; her iki bayram namazında ve Cuma namazında ‘ Sebbihisme Rabbike‘l-A’la ile Hel Etake Hadisu’l -Gaşiye’ ayetleriyle başlayan sureleri okurdu.”

Müslim 878/62 Ebu Davud 1122 Tirmizi 533 Darimi 1/368 İbni Mace 1281 İbni Huzeyme 921 İbn Ebi Şeybe 2/50/1 İbnu’l Carud 265 Humeydi 921 Tayalisi 795 Beyhaki 3/294 Beğavi 4/272 Ahmed 4/271-272

“ … İbni Ebi Rafi şöyle dedi : Mervan, Ebu Hureyre’yi Medine’de yerine halef yaptı Mekke’ye gitti. Bu sebeple Cuma namazını bize Ebu Hureyre kıldırdı. Ebu Hureyre birinci rekat te Cuma Suresini okudu, ikinci rekatta Munafikun Suresini okudu. Namazdan ayrılırken Ebu Hureyre’ ye yetiştim ve : Sen bu gün Ali b. Ebi Talibin Kufe’de okuduğu sureleri okudun. Ebu Hureyre : Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den Cuma günü bunları okurken işittim, dedi…”

Müslim 877/61 Ebu Davud 1124 Tirmizi 519 İbni Mace 1118 İbnu’l-Carud 301 İbni Huzeyme 3/170-171 Ahmed 2/430

17 = Cuma’dan sonra kılınan sünnet Namaz :

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Biriniz cumayı kıldığı vakit, ondan sonra dört rekat de sünnet kılsın.”

Müslim 881/67 Ebu Davud 1131 Nesei 2425 Darimi 1/370 İbni Mace 1132 İbni Hibban 2477 Tayalisi 2406 Beyhaki 3/239 Ebu Nuaym 7/334-el-Hilye Ahmed 2/499 Albani 625-el-irva

“ … İbni Ömer r.a Rasulullah’ın sünnet namazlarını vasfederek şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü farz namazını kıldıktan sonra – evine dönene kadar –  namaz kılmazdı. Müteakiben evinde iki rekat namaz kılardı.”

Müslim 882/71 Ebu Davud 1132 Nesei 1426-1427 Tirmizi 521 Darimi 1/369 İbni Mace 1131 Malik 1/166 Ahmed 21103

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cumadan sonra namaz kıldığınız vakit dört rekat daha namaz kılınız.”

Ravilerden Amr’in rivayetinde şu ziyade vardır : İbni İdris ona da Suhey şöyle dedi : “ Bir şey seni acele ettirirse sünneti mescidde iki rekat kıl iki rekatı da – varacağın  yere – döndüğünde kıl.”

Müslim : 2.c.881/68.n

“ … Nafi’ şöyle dedi : Abdullah b. Ömer r.a cumanın farzını kıldığı zaman gider evinde iki rekat namaz kılardı. Sonra İbni Ömer şöyle dedi : Rasulullah s.a.v de işte böyle yapardı.”

Müslim : 882/70.n

                                    Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts