Saliha bir hanım her konuda olduğu gibi cinsel konularda da Allah’ın kendisine çizdiği sınıra riayet eder ve hayızlı haldeyken ilişkiden uzak durur.

         Rabbimiz kerim kitabında buyuruyor ki :

{ Sana hayızdan soruyorlar. De ki : 0 eziyettir. Hayız halinde kadınlardan uzak durun, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın emrettiği yerden onlara varın … }

Bu Ayeti kerime inince Rasulullah s.a.v ashabına : Hanımlarınızla Cima dışında her şeyi yapabilirsiniz, buyurdu. Bu Yahudilere ulaştığında : Bu zat, bizim işimizden terk ettiği her şeyi sırf bize muhalefet olsun diye terk ediyor dediler… }

Müslim 302/116 Ebu Avane 1/3 11 Ebu Davud 258 Nesei 367-287 Tirmizi 2977 İbni Mace 644 İbni Hibban 1362 Tayalisi 2052 Beyhaki 1/3 13 Beğavi 314 Ahmed 3/131-246

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : “….. Herkim kadına hayızlı olduğu halde yaklaşırsa, o kimse Allah’ın Muhammed’e indirdiğinden beri olmuştur, buyurdu. }

İbn Carud 107 Buhari 2/1/16-17-Tarihu’l-Kebir Ebu Davud 3904 Tirmizi 135 Darimi 1/259 İbni Mace 639 Beyhaki 7/198 Ahmed 2/408-476

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts