Pazariçi, Ordu Cd. No:306, 34240 Gaziosmanpaşa/İstanbul
+90 (0534) 625 48 49
ilmedavetdernegi@gmail.com

Hayızlı Kadın Cimadan Uzak Durmalı

Saliha bir hanım her konuda olduğu gibi cinsel konularda da Allah’ın kendisine çizdiği sınıra riayet eder ve hayızlı haldeyken ilişkiden uzak durur.

         Rabbimiz kerim kitabında buyuruyor ki :

{ Sana hayızdan soruyorlar. De ki : 0 eziyettir. Hayız halinde kadınlardan uzak durun, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın emrettiği yerden onlara varın … }

Bu Ayeti kerime inince Rasulullah s.a.v ashabına : Hanımlarınızla Cima dışında her şeyi yapabilirsiniz, buyurdu. Bu Yahudilere ulaştığında : Bu zat, bizim işimizden terk ettiği her şeyi sırf bize muhalefet olsun diye terk ediyor dediler… }

Müslim 302/116 Ebu Avane 1/3 11 Ebu Davud 258 Nesei 367-287 Tirmizi 2977 İbni Mace 644 İbni Hibban 1362 Tayalisi 2052 Beyhaki 1/3 13 Beğavi 314 Ahmed 3/131-246

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v : “….. Herkim kadına hayızlı olduğu halde yaklaşırsa, o kimse Allah’ın Muhammed’e indirdiğinden beri olmuştur, buyurdu. }

İbn Carud 107 Buhari 2/1/16-17-Tarihu’l-Kebir Ebu Davud 3904 Tirmizi 135 Darimi 1/259 İbni Mace 639 Beyhaki 7/198 Ahmed 2/408-476

Tacuddin el Bayburdi