SORU … : Hocam kadınlar özel günlerinde – yani ay hali durumlarında – Kur’an okuyabilirler mi … ? Daha açık bir ifadeyle ; kadınlar hasta iken Kur’anı eline alarak okuyabilir mi … ?   

CEVAP … : Değerli kardeş, Abdestsiz Kur’an okunması veya ona dokunulması hususunda birçok şeyler konuşulmuştur.  Kimileri ; “ Kur’an abdestsiz okunamaz ve ele de alınmaz  “ demişler. Kimileri ; “ Okunur ama ele alınmaz “ demişler. Kimileri de ; “ Kur’an abdestsiz olarak ele de alınır ve okunur da “ demişlerdir.

Tabi ki – her konuda olduğu gibi bu konuda da – basiretli Müslümanlara düşen şey, delille hareket etmeleridir… Çünkü bahsi edilen görüşlerin mutlaka bir tanesi doğru ve o da muhakkak ki delile dayalı olanıdır. Çünkü birbirine muhalif doğrular asla olamaz.

Öyleyse gelin hep beraber bu hususta ne söylenmiş, delil olarak neler getirilmiş  bunları hep beraber incelemeye çakışalım.

Öncelikle bir Müslüman şunu kafasına yazması gerekir ki ; Abdest sadece Namaz içindir.

{ … İbni Abbas r.a’dan.Dedi ki : Resulullah s.a.v hela’dan çıkınca kendisine yemek sunuldu ve : sana abdest suyu getirelim mi ? dediler. Resulullah s.a.v ise şöyle buyurdu :

– Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. }

                                                                                                         TİRMİZİ : 3.C.1908.N

{ … İbn Abbas r.a : Cünübün kıraatte bulunmasında ( Yani Kur’an okumasında  ) bir mahzur görmemiştir. } Çünkü : Peygamber s.a.v her haliyle  – Allah’ı – zikrederdi  }

{ …  İbrahim en-Nehaî  ” Hayızlı kadının âyet ( Kur’an ) okumasında beis yoktur.” demiştir. }

                                                                                                          BUHARİ : 1.C.403.S

Yunus b. Zeyd, Rebia’nın : ” Cünübün Kur’an okumasında bir mahzur yoktur.” dediğini nakletmiştir.

“ Hammâd’dan nakledilmiştir : Said b. Müseyyeb’e : ” Cünüp Kur’an okur mu ? “  diye sordum. ” Nasıl okumaz . Kur’an zaten onun içindedir “ diye cevap verdi.

Nasru’l Bahilî’den nakledilmiştir : “ İbn Abbas  cünüpken Bakara sûresini okurdu.”

Hammad b. Ebi Süleyman’dan nakledilmiştir : ” Said b. Cübeyr’e  Kur’an okuyan cünübün durumunu sordum. Bunda bir mahzur görmedi ve dedi ki : “ Kur’an onun içinde değil midir ? 

                                                               İBNİ HAZM . MUHALLA : K.TAHARE : 1.C.96.S

Zikredilen bu hadisi şerif ve rivayetler, abdesti olmayan, cünüp ve hayızlı olan kimselerin Kur’an okuyabileceklerini isbat etmektedir. Zira Peygamberimiz s.a.v’in istisnasız her durumda Allah’ı zikrettiği haber verilmektedir. “ Zikr ” ise, Allah’ı razı etme adına  Kur’an ve Sünnet’te zikredilen her şeyin adıdır. 

“… Ümmü Atiyye’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir : Biz hayızlı kadınlara – bayram günleri – namaz kılınan yere çıkmamız ve mü’minlerle birlikte tekbir almamız ve dua etmemiz emrolunurdu. “

                                                                                                                   BUHARİ : 2.C. 938.S

Durum böyle iken  dinimizi öğrenmek için şart olan ilme, Kur’an’ı ele alıp öğrenmeye, onu ezberlemeye, ya da onu başkalarına öğretmeye engel nedir ?

Ve yine diyorum ki ; bir insanın cünüp olmasına rağmen cihadda bulunabildiği ve bu durumda ölmesine rağmen Rasulullah s.a.v tarafından cennetle müjdelendiği halde, Müslüman Kur’an’ı eline alıp da onunla cihad yapamayacak mıdır ? … Veya hayızlı bir kadın, her ayın bir haftası, belki de daha da uzun bir süre Allah’ın kitabını eline alıp okumayacak mıdır ? .. Bunu yasaklayan ne ? … Hangi delil … ?

Eğer meseleler sonuçları itibariyle değerlendirilirse, bu şekilde sağlıklı bir delili olmayan fetva ile 50 – 60 yaşındaki bir kadına 10 – 15 sene Kur’an okuma yasağı koymuş olmayacakmıyız … ? Bu da – Allah korusun – helalı haram yapma gibi ciddi bir problem değil midir … ?

Bu kadar delillere rağmen hala birtakım teviller ve yanlış istidlallerle hareket edenlerden açık ve net bir delil isteriz, Hayızlı kadın Kur’an okuyamaz, veya abdesti olmayan bir kimse Kur’an okuyamaz, diye.

                                                                   Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts