Değerli Müslüman bacım … !  İslam adına öğrenmen gereken önemli konulardan birisi de, hayızlı ve nifaslı olduğun günlerde namazdan, oruçtan, tavaftan ve cinsel ilişkiden uzak durmandır.

Bu konuda radyo, televizyon ve internet ortamlarında şarlatanlık yapanlara asla aldanma. Özellikle Zekeriya Beyaz … Mustafa islamoğlu … Abdulaziz Bayındır … Yaşar Nuri Öztürk … Süleyman Ateş ve bunların zihniyetinde olanların anlatımlarına sakın aldanma … Çünkü bunların anlatımları, sünnetin tam zıddınadır …

         Bak senin için örnek ve önder olan Peygamberin ne buyuruyor :

{ … Ebu Said el-Hudri r.a’dan. Resulullah s.a.v : “ …… Kadın hayız gördüğü zaman namaz da kılmaz oruç ta tutmaz ………… }

                                                                                                     Buhari : 4.c.1820.c

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Fatıma b. Hubeyş istihaze oluyordu,Resulullah s.a.v ona : Hayız Kanı siyah renkli bir kandır – bu kadınlar tarafından – bilinir. Gelen kan hayız kanı ise namazdan geri dur ; öyle değilse abdest al ve namazını kıl, buyurdu. }

İbni Hibban 1348-el-İhsan Ebu davud 286-304 Nesel 360 Dare kutni 1/206-207 Hakim 1/174 Beyhaki 1/325 Ahmed 6/420 Albani 1 89-el-İrva

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Fatıma b. Ebi Hubeyş, Nebi s.a.v’e geldi ve şöyle dedi : Ya Resulallah, ben müstehaze olup temiz kalamayan bir kadınım. Namazı terk edeyim mi ? Resulullah s.a.v : Hayır, o ancak bir damar kanıdır, hayız değildir. Sen hayız olduğun günlerde namazdan uzak kal. Sonra güslet ve her namaz için abdest al, buyurdu. }

İbni Mace : 624 – Ebu Davud : 298 – Nesei : 363 – Tirmizi : 125

{ … Muaheze şöyle dedi : Bir kadın Aişe’ye : Hayızlı kadın kılamadığı namazları kaza eder mi, diye sordu. Bunun üzerine Aişe r.a : Sen Haruralı mısın ? Biz Resulullah s.a.v in yanında hayız olurduk namazı kaza etmezdik ve onu kaza etmekle de emrolunmazdık, dedi. }

Buhari : 416 Müslim : 335/67- 68 – Ebu Davud : 262 – Nesei : 380 – Tirmizi : 130 – İbni Mace : 631 – Ahmed : 6/231-232

{ … Ümmü Seleme r.anha şöyle dedi : Nebi s.a.v’in hanımları nifas olduğunda kırk gün – namazsız – otururlardı. Nebi s.a.v onlara nifaslı iken kılmadıldarı namazları kaza etmelerini emretmezlerdi. }

Beğavi : 2/1 38-eş-Şerh – Ebu Davud : 312 – Hakim : 1/175 – Beyhaki : 1/341 – Nevevi : 2/525- eI- Mecmu – Albani : 201- el- İrva

{ … Aişe r.a dan. Şöyle demiştir : Biz, peygamber s.a.v’in yanında iken ramazanda adet görürdük. Temizlendikten sonra bize orucu kaza etmemizi emrederdi, namazı kaza etmemizi emretmezdi. }

Tirmizi : 2.c784.n – İbni Mace : 4.C.1670.N

” … İsmi Müssetü’l – Ezdiyye olan Ümmü Büsse anlatıyor : ” Hacc yapmıştım. Hacc sırasında Ümmü Seleme radıyallahu anha’ya uğradım. Kendisine, ” Ey mü’minlerin annesi, Semüre İbnu Cündüb radıyallahu anh, kadınlara, hayız sırasında kılınmayan namazların kazasını emrediyor ( ne dersiniz ) ? ” diye sordum, şu cevabı verdi : ” Hayır, kaza etmezler. Resûlullah s.a.v’in kadınlarından biri, nifas sebebiyle kırk gece ( namaz kılmadan ) dururdu da, Resûlullah  s.a.v nifas namazını kaza etmesini emretmezdi.”

Ebu Davud, Taharet : 121, 312

” … Aişe radıyallahu anha, kanama gören hamile kadın hakkında şunu söylemiştir : ” Böyle bir kadın namazı bırakır.”

Muvatta, Taharet : 100,1,60 İmam Malik bu rivayeti belağ ( yani senetsiz ) olarak kaydetmiştir.

“ … Allah Resulü s.a.v Hacc’da iken hayız gören Aişe annemize ; “ Bu halinle Tavaf hariç hacıların yaptığı her şeyi yapabilirsin “ buyurmuştur. 

                                                                                                Buhari : 12.c.5618.s

“ … Ata b. Ebi Rebah Cabir r.a’ın şöyle dediğini rivayet etmiştirAyşe hayız olduğunda Kâbeyi tavaf hariç bütün hac fiillerini yapmıştı. Sadece namaz kılmıyordu. Çünkü Resulullah s.a.v’in bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi : “ Tavaf namaz sayılır. “

                                                                                              Nesei : 5.c.2909.n

Dolayısıyla, hayızlı olan bir kadın ibadet olarak oruc, namaz ve tavaf hariç Allah’ı razı etme adına her şeyi yapabilir.

                                  Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts