Ununtmayınız ki insanda bulunan en çirkin hasletlerden bir tanesi de iki yüzlülüktür. Yani birilerine başka bir yüzle, diğerlerine başka bir yüzle görünmektir. Bununla beraber, sanal da başka bir yüzle dolaşmak, real de başka bir yüzle dolaşmaktır.

İslam bu çirkin ahlakı her zaman kınamış ve insanlara karşı dürüst davranılmasını emretmiş ve övmüştür.

“ … Abdullah İbn Mes’ud r.a’dan gelen bir rivayette Allah resulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Unutmayınki dürüstlük insanı halis iyiliğe götürür, halis iyilik de cennete kılavuzluk eder…… Yalancılık da insanı şerre ve fucura götürür. Şerr de insanı cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye nihayet Allah katında yalancı olarak yazılır.  “

                                                                                          Buhari : 13.c.6070.s

“ … Ammar r.a’dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kimin dünyada iki yüzü olursa, kıyamet gününde onun ateşten iki dili olur. “

Ebu Davud : 5.c.4873.n

“ … Ebu Hureyre r.a’dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : İnsanların en şerlilerinden birisi de şunlara bir yüzle, bunlara da başka bir yüzle gelen kimsedir. “

Ebu Davud : 5.c.4872.n

Bununla beraber, bu tip davranış içerisinde olanlara asla güvenilmez ve insanlar nazarında da bir değerleri olmaz.

( … Enes r.a’dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kendisine güvenilmeyenin imanı yoktur, ahdine sadakati olmayanın da dini yoktur. “

Camiu’S Sağir : 3.c. 3848.n – Ahmed Müsned : 3/135-154-210-251

( … Enes r.a’dan, Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ …. Size güvenildiğinde, ihanet etmeyin… “

Camiu’s Sağir : 2.c. 1798.n

“… Enes b. Malik r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kulun kalbi düzgün olmadıkça imanı düzgün olmaz, dili düzgün olmadıkça da kalbi düzgün olmaz, kişi güvenilir birisi olmadıkça cennete girmez. “ 

Ahmed Müsned 3/198 el Albani Silsiletü’s Sahiha : 6/822 – 2841
 

                                                Tacuddin  el Bayburdi 

Similar Posts